Nyföretagande – smaka på ordet

Nyföretagande – smaka på ordet

Nyföretagande – smaka på ordet Nyföretagande, jag tror att det är ett av våra mest underskattade ord. Ett litet ord som verkligen rymmer en persons stora drömmar, mod och kraft. Att bli sin egen lyckas smed. Vägen och anledningarna till att ta språnget, ofta från en...
Varför hållbarhet?

Varför hållbarhet?

Mikael Fällman Vd, Almi Mälardalen Varför hållbarhet? Det är mycket prat om hållbarhet just nu. Allt från att produkter till hela företag, stora som små, är eller ska bli hållbara. Eller gröna, miljövänliga, klimatsmarta, cirkulära – listan kan göras lång. Det är med...
Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans!

Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans!

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Västerås Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans! Nyligen har medlemmar i Svenskt Näringsliv fått ut den årliga enkäten om hur man uppfattar näringslivsklimatet i sin kommun. Det är jättebra och viktigt att...
Ett direktiv med stora konsekvenser

Ett direktiv med stora konsekvenser

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen Ett direktiv med stora konsekvenser Sverige ska få en ny nationell transportinfrastrukturplan, NTP, för åren 2022-2033. Den ­avgör vilka investeringar som kommer att göras i våra vägar, järnvägar och sjöfart. För...
Så överbryggar vi Västmanlands jobbklyfta

Så överbryggar vi Västmanlands jobbklyfta

Kristin Lahed Regionchef Svenskt Näringsliv, Västmanland Så överbryggar vi Västmanlands jobbklyfta Västerås är en kommun med vind i ryggen. Befolkningen växer och staden expanderar. Högskolan blir universitet. Flera spännande företagsetableringar och...