En stads attraktionskraft är avgörande för att locka investeringar och kompetens och Västerås, liksom hela vårt län, har otroligt mycket att erbjuda! Här finns ett starkt industriarv och näringslivet i vår region är dessutom verksamt inom sektorer som efterfrågas över hela världen.

PÅ VÄSTERÅS STAD arbetar vi aktivt med att attrahera nya företag. Genom långsiktig marknadsföring och införsäljning skapar vi relationer med ännu ej etablerade företag och förmedlar stadens möjligheter och fördelar för både företagande och livskvalitet.

”VI MARKNADSFÖR VÄSTERÅS SOM SVERIGES ENERGICENTRUM”

Vår starkaste dragningskraft är det befintliga näringslivet i kombination med vårt geografiska läge, kompetens och affärsmöjligheter. Inom vissa branscher är Västerås välkänt, speciellt inom energibranschen. Därför profileras staden som ”Sveriges energicentrum”. En profil som är rätt i tiden och speglar Västerås fantastiska styrkor och roll inom Europas elektrifiering. Inom detta område ser vi också en märkbar inflyttning av talanger.

EN FÖRETAGSETABLERING GER många ringar på vattnet. De senaste åren har varit goda för Västerås utifrån ett etableringsperspektiv. Vi har välkomnat aktörer såsom Northvolt, Harju Elekter, Amazon och MG Real Estate. Dessa i sin tur, genererar följdetableringar och sysselsättning inom andra branscher.

Även befintliga företag som ABB, Alstom, Hitachi Energy, Westinghouse och ICA har valt att expandera i Västerås. Deras investeringar drar med sig partners och underleverantörer i och utanför kommunen med nya affärsmöjligheter som följd för små och medelstora bolag. Besöksnäringen är även den en växande bransch, här har vi The Steam Hotel som är ett av Västerås stora dragplåster.

Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Västerås stads näringslivsenhet.