Förnyad optimism trots utmaningar

En av de roligaste delarna i mitt jobb är att regelbundet få prata med företagare i hela Mälardalen. På en vecka kan jag möta allt ifrån en ensam entreprenör till ledare för globala industrikoncerner och jag har alltid många nyfikna frågor. De senaste åren har samtalen präglats av en underliggande oro och en väntan på när lågkonjunkturen kommer. Ord som tvekan, kostnadskontroll och försiktighet har varit vanliga.  

Samtidigt har jag märkt en spirande känsla av kreativitet, utveckling av affärsmodeller och investeringar i nya tekniker. De företag som haft en diversifierad produktportfölj har oftast gått starkast ur dessa perioder. Kanske är det en av förklaringarna till att en ökad andel av våra medlemmar ser med tillförsikt på kommande år. I vår senaste medlemsundersökning innan årsskiftet uppger cirka 40% en ökad orderingång under 2024 och endast 15% för en minskning samtidigt som en tredjedel är osäkra.

Skillnaderna är rejält stora mellan branscher och inom byggindustrin och handel är årets utsikter tuffa. Men övergripande ser det ut som att Mälardalsområdet haft en stark motståndskraft och anpassningsförmåga. En anledning är säkerligen de breda sektorerna som finns här; från tillverkning, teknik och IT till försvarsindustri och logistik. 

Att de stora företagen fortsätter att investera på historiskt höga nivåer bidrar givetvis till en framtidstro som smittar av sig även till underleverantörer. Vi ser att industrierna satsar på innovation, hållbara affärsmodeller och gröna teknologier. Näringslivet i Mälardalen har därför blivit en stark internationell spelare med globala kopplingar runt om i världen och hög exportandel.  

Med investeringar, nya tekniker och fler arbetstillfällen kommer även en rad utmaningar. Trots två universitet och flera andra utbildningsformer i närområdet bedöms arbetskraften inte vara tillräcklig eller matcha framtida behov. Förnyade hållbarhetskrav, regelverk och cybersäkerhet kopplat till digitaliseringen uppger företagen som kritiska faktorer de kommande åren.    

Under året kommer därför jag och mina kollegor fortsätta samtalen och stärka arbetet med att öka synligheten och kraften i Mälardalens totala utveckling. Det kommer sannolikt behövas för fortsatt tillräcklig konkurrenskraft, både nationellt och internationellt, samt för att bibehålla den förnyade optimismen.

Oskar Axelsson,
vd, Handelskammaren Mälardalen

Oskar Axelsson. Foto: Jesper Granath