Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans!

Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans!

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Västerås Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans! Nyligen har medlemmar i Svenskt Näringsliv fått ut den årliga enkäten om hur man uppfattar näringslivsklimatet i sin kommun. Det är jättebra och viktigt att...
Robotar förändrar framtidens jordbruk

Robotar förändrar framtidens jordbruk

Här ser vi hur roboten ser ut i fält. Till höger ser vi hur den med hjälp av AI analyserar om en gröda är godkänd eller ogräs.  Robotar förändrar framtidens jordbruk Ekobot vill revolutionera den europeiska marknaden för grönsaksodling genom robotik och artificiell...
En katalysator för att få samhället att växa

En katalysator för att få samhället att växa

Sparbanker regleras av en särskild lagstiftning. Vi ägs av samhället säger Per Skargren, VD Sala Sparbank. En katalysator för att få samhället att växa Sala Sparbank är en lokal aktör som både lånar ut pengar till företag och privatpersoner och engagerar sig i...