Robotar förändrar framtidens jordbruk

Robotar förändrar framtidens jordbruk

Här ser vi hur roboten ser ut i fält. Till höger ser vi hur den med hjälp av AI analyserar om en gröda är godkänd eller ogräs.  Robotar förändrar framtidens jordbruk Ekobot vill revolutionera den europeiska marknaden för grönsaksodling genom robotik och artificiell...