Vi ser mer till möjligheter än risker

Vi ser mer till möjligheter än risker

Jan Oldebrin, Moa Fjäll och Johanna Landin på Almi Mälardalen. Foto: Henrik Mill Vi ser mer till möjligheter än risker Det finns olika vägar att gå för företag som behöver finansiering. Vi träffar Jan Oldebring, Moa Fjäll och Johanna Landin på Almi Mälardalen som...
En katalysator för att få samhället att växa

En katalysator för att få samhället att växa

Sparbanker regleras av en särskild lagstiftning. Vi ägs av samhället säger Per Skargren, VD Sala Sparbank. En katalysator för att få samhället att växa Sala Sparbank är en lokal aktör som både lånar ut pengar till företag och privatpersoner och engagerar sig i...
Samarbete en del av dataspelsbranschens DNA

Samarbete en del av dataspelsbranschens DNA

Samarbete en del av dataspelsbranschens DNA Dataspelsbranschen är en av de branscher som tidigt byggt team över både företagsgrän-ser och stora geografiska avstånd. Vad kan andra branscher lära av deras erfarenhet när det gäller produktutveckling? Framgång träffar...