”Vi följer kunderna till nya marknader”

AQ Group har ända sedan det grundades 1994 arbetat mot världsmarknaden. Undan för undan har bolaget växt genom att följa sina kunder till nya länder. Framgång träffar VD James Ahrgren för att prata om hur de ser på att växa globalt.

Här en träff under Curling-EM i Estland med lokala vd:ar från AQ Groups dotterbolag runt om i världen. James Ahrgren lyfter fram hur viktigt det är att de är entreprenörer som fångar upp köpsignaler från kunder. Foto: AQ Group.

AQ:S HISTORIA BÖRJAR för 30 år sedan med en plastfabrik i Västerås. Nu finns koncernen på nästan alla kontinenter.

– Vi har en fabrik i New York State som gör kablage till bussar och i Whiteville i Virigina tillverkar vi transformatorer. På fabriker i Kanada och Mexiko görs kablage till elskåp. I Indien har vi en fabrik som tillverkar bland annat transformatorer, kablage och elskåp till tåg. Dessutom har vi fyra fabriker i Kina, en fabrik i Brasilien och fabriker över nästan hela Östeuropa. Samtidig fortsätter vi även växa i Sverige. Vi ser även en stor potential att utvecklas på nord- och sydamerikanska marknaden. Det är bara i Afrika som vi än så länge inte har hittat rätt möjlighet.

JAMES FÖRKLARAR ATT deras expansion till nya marknader drivs av kundernas efterfrågan.

– Våra kunder finns över hela världen. Därför försöker vi följa dem. Om de är nöjda med det vi levererar så ger det möjligheter till tillväxt. Vår tillväxt är på det sättet väldigt kunddriven. Får vi en förfrågan från våra kunder om att leverera till ett nytt land så tittar vi på hur vi skulle kunna sätta upp en produktionskapacitet där också.

DET KAN SKE på olika sätt beskriver James.

– I och med att vi nu redan finns i många världsdelar är första steget att se om vi har någon fabrik i närheten som kan leverera åt kunden. I så fall behöver vi kanske anpassa fabrikens kapacitet, investera i utrustning och bygga ett team på plats. Fördelen med att sätta upp en ny enhet nära våra befintliga fabriker är att vi då får ledningspersonerna på köpet. I andra fall kan det vara så att bolaget som tidigare levererat till vår kund nu är till salu och de vill att vi ska köpa upp det. Eller att vi väljer att köpa ett svenskt bolag som har fabrik på platsen ifråga.

James Ahrgren, vd AQ Group. Foto: AQ Group.

JAMES SER FLERA fördelar med att producera där kundernas efterfrågan finns.

– Då vi tillverkar skrymmande produkter så är det logiskt att ha tillverkningen nära där de ska användas. Målsättning är att försöka tillverka så nära kunden som möjligt. Det handlar mycket om att undvika administrativa hinder, prata samma språk och att befinna sig i samma tidzon. Då blir kunddialog och samarbete mycket enklare. Många av våra kunder vill inte heller hålla lager själva och förväntar sig att leveranser kommer fram på ett säkert sätt. Ska man skeppa något från Europa till Kina så finns det risk för förseningar och att saker går sönder. Dessutom skiljer sig elektriska komponenter åt mellan länder. Därför finns det stor fördel att designa där produkter ska användas.

DÅ EXPANSIONEN ÄR kunddriven finns det inte några förutbestämda planer som sätts upp på AQ:s huvudkontor.

– För oss har det aldrig handlat om strategi, utan allt handlar om vad våra kunder önskar. Vi är ett väldigt kunddrivet bolag. Våra kunder är i sin tur väldigt kundanpassade och vill vara nära sina kunder. Om vi då säger nej när de frågar om vi kan tillverka i samma land som deras kunder är, så kommer de hitta någon annan leverantör istället. Vi vill följa våra kunder och vara dem till lags.

FÖR ATT VARA öppen för nya affärer så ser AQ till att ha entreprenörsdrivna nyckelpersoner som vd i varje land.

– Koncernen har en sälj- och marknadschef men egentligen sker försäljning främst i dotterbolagen. De behöver vara entreprenörer som fångar upp köpsignaler från kunden om att de behöver något i ett annat land. Vår bästa säljare är vår leverans, det vill säga en konkurrenskraftig produkt som levereras i tid. Då kommer det upp möjligheter av sig själv. Alla på hela företaget är delaktiga i det. Om vi inte har rätt kvalitet, inte levererar i tid eller skickar orderbekräftelser, då kommer inte kunden föreslå att de ska köpa av oss i ett annat land också.

EN VIKTIG DEL är att vara en decentraliserad organisation där alla kan vara med och påverka.

– Vi försöker lägga ansvaret så nära kunden som möjligt. Det tillsammans med vår code of conduct ska möjliggöra att man kan påverka bolaget på alla nivåer oavsett var man arbetar i organisationen. Det är jätteviktigt att förbättringsförslag lyfts upp i organisationen. När vi gör förvärv är det ofta bolag där allt inte fungerar perfekt idag. Det bästa är då att släppa loss entreprenörer så att de som redan finns i bolagen får möjlighet att göra verksamheten bättre.

Hur mycket påverkas er verksamhet av den ständiga teknikutvecklingen som sker?

– Vi påverkas ganska begränsat av sådana trender. Det finns processförbättringar att göra med ny teknik som AI och 3D-printing, men utvecklingen går ofta långsammare än hur det framstår i media. Vi påverkas mer av hur medarbetarna mår och om de trivs på jobbet tillräckligt bra för att kämpa för att vinna nya affärer.

HUR ÄR DET att jobba med företagskulturen i en så internationell koncern?

– Vi jobbar mycket med våra AQ-värderingar som sedan länge finns nedskrivna. Vi lägger mycket tid från huvudkontoret i Västerås och i de lokala teamen på att värderingarna ska sitta globalt. Vår målsättning är att kunden och de som arbetar ska känna att även om man gör olika saker och har olika kunder så är det samma koncern. Men det är inte alldeles lätt att implementera. Nu när vi är så stora är det svårt för oss i ledningen att prata direkt med alla i koncernen. Då behövs det ambassadörer. Vi arrangerar workshops och utbyten i dotterbolagen för att lära av varandra. Det är ett ständigt pågående arbete som också är väldigt roligt.

NÅGOT ANNAT SOM James lyfter fram som kul är att få bidra till kundernas framgång.

– Våra kunder är helt fantastiska på att ta fram världsledande produkter som gör samhället bättre varje dag. Vi tycker det är kul att vara en del av det och att hjälpa dem bli konkurrenskraftiga. Vi kan vara superstolta i Mälardalen över vilka fantastiska företag det finns här, säger James avslutningsvis.