Kunderna är nyckeln till omställningen

Kunderna är nyckeln till omställningen

Jonas Lindblom, vd, m4 gruppen. Överst till höger: m4 har antagit Transportutmaningen med målet att uppnå 70% reduktion av koldioxid till år 2024. Nederst till höger: 2021 införskaffades den första gasbilen som går i egen regi för m4 Logistik AB. Kunderna är nyckeln...
Robotar förändrar framtidens jordbruk

Robotar förändrar framtidens jordbruk

Här ser vi hur roboten ser ut i fält. Till höger ser vi hur den med hjälp av AI analyserar om en gröda är godkänd eller ogräs.  Robotar förändrar framtidens jordbruk Ekobot vill revolutionera den europeiska marknaden för grönsaksodling genom robotik och artificiell...