Standardisering gjorde Quintus till miljardbolag

Västeråsbolaget Quintus Technologies är världsledande inom högtryckspressar. På Finnslätten utvecklas maskiner som gör stor nytta inom en rad olika områden över hela jorden. Framgång träffar Jan Söderström, Erik Rosén och Peter Henning som berättar om hela den resa de gjort med Quintus som gjort att de idag omsätter mer än en miljard. De berättar även om nackdelarna med att ha för få vassa konkurrenter.

Presstekniken som Quintus använder har sitt ursprung i 1950-talets ASEA, senare ABB, då den främst användes för att skapa syntetiska diamanter. Undan för undan kom man att hitta allt fler tillämpningar av tekniken så som applikationer inom metallurgi, formning av plåt och konservering av livsmedel. Efter att ABB sålde verksamheten 1999 har bolaget hunnit ha flera ägare.

– Vi kom in i verksamheten under åren 2012 till 2014 då Quintus ägdes av ett riskkapitalbolag. Alla tre kom vi från ledande roller på stora globala bolag, Peter från Sandvik Kanthal, Erik från Volvo och jag själv från BAE/Hägglunds och tidigare ABB. I det läget var lönsamheten bristande och det saknades tillräckligt fokus. Uppdraget från ägaren var att dela upp bolaget i två delar, pressar för industrin och pressar för livsmedel, och sälja dem. Vi flyttade livsmedelsdelen till USA och sålde den 2017. Samma år såldes även industridelen till vår nuvarande ägare den japanska koncernen Kobe Steel. De är långsiktiga och en perfekt ägare, säger Jan Söderström, vd, Quintus Technologies.

Erik Rosén, HR-, IT- och kommunikationschef.

Vad krävdes för att få bolaget lönsamt?

– Ett grundläggande problem var att man arbetade i projekt och skräddarsydda lösningar istället för att skapa standarder och erbjuda produkter. Dessutom fokuserade man på maskinerna och inte på den nytta de bidrar till. För att utveckla bolaget fick vi börja med att produktifiera projekten och istället skapa standardprodukter. På det sättet fick vi in repetitivitet i produktionen samtidigt som maskinerna blev mer kompakta. Nästa steg blev att etablera eftermarknaden och ett erbjudande som innebär att vi snarare erbjuder en tjänst än att bara sälja en maskin, säger Erik Rosén, HR-, IT- och kommunikationschef.

– Om det inte vore för standardiseringen hade vi aldrig kunnat ha den tillväxt som vi har och dessutom applikationer för tio olika branscher. Tidigare krävde en mellanstor maskin cirka 15 000 arbetstimmar innan den når kunden. Idag levererar vi en maskin i samma storlek på en tiondel av arbetstiden, vilket gör att vi får ut tio gånger så stor volym på samma personalstyrka, säger Jan.

Från projekt till produkt

Följdeffekterna av att skapa standardprodukter är stora.

– Man vinner så otroligt mycket på att gå från projekt till produkt. Du får ordningen på kvaliteten och städar upp hela verksamheten. De kostnadsvinster vi räknade på från början blev i verkligheten otroligt mycket större. Tidigare platsbyggdes varje maskin, idag kan små och medelstora maskiner monteras här i Västerås. Samtidigt har vi kunnat minska storleken med 60 procent och minska miljöpåverkan på plats. Den ökade förutsägbarheten medför även att vi nu kan köpa in material på prognoser istället för per order. Det gör att vi kortat leveranstiderna till kund med 40 procent vilket förstås är attraktivt för marknaden, säger Peter Henning, sälj- och marknadsdirektör.

Jan Söderström, vd.

En viktig del av Quintus framgång är att de erbjuder många olika applikationer i vitt skilda branscher.

– Bredden gör att vi blir mindre sårbara, går en applikation sämre, går en annan bättre. Embryon till de här framgångarna har alltid funnits, men för mycket fokus har legat på maskinerna. Våra försäljare säljer idag en maskin ihop med Quintus Care där konsulting och utbildning ingår. Vi ska vara experter inte bara på pressen utan på att hjälpa våra kunder att utveckla sin produktion. Vårt intresse är att representera teknologin, då vi är den dominerande spelaren i den här ganska smala nischen, säger Erik.

– Ett problem är att vi har för få vassa konkurrenter, det gör att vi måste utveckla marknaden själva. Om vi hade varit två-tre bolag som konkurrerat hade utvecklingen gått snabbare. På industrisidan har vi ingen som kan konkurrera med applikationskunnande till den här kvalitetsnivån. På matsidan har vi däremot tydliga konkurrenter och ser de fördelar som det innebär, säger Peter.

Stadig tillväxt på 20 procent

Quintus har kontinuerligt utvecklat teknologin, vilket gjort att det undan för undan tillkommer fler applikationer.

– Vi haft två väldigt bra år bakom oss. Vi har en årlig stadig tillväxt på cirka 20 procent och ser att det kommer fortsätta så. Hållbarhet blir allt viktigare och med det följer striktare krav, vilket gynnar oss. Med våra processer kan vi minska energiförbrukning och materialanvändning. Inom flygindustrin talar man om en buy-to-fly, det vill säga hur stor del av inköpt material som kommer att flyga. Normalt ligger ration på 1 av 10. Om våra processer kombineras med additiv tillverkning kan man bygga det man vill utan spill. På ett liknande sätt kan vi hjälpa livsmedelsbranschen att minska sitt matsvinn, säger Erik.

Peter Henning, sälj- och marknadsdirektör.

– Idag är flyg- och rymdbranschen den största delen av vår affär. Energiområdet är också stort, med allt från gasturbiner, växellådor till vindkraft och detaljer till kärnkraft. Ett annat viktigt område är ortopediska implantat. Den senaste applikationen är en batteripress för nästa generations batterier, så kallad solid state – torra batterier. Här kommer vi att lansera en hel tillverkningscell med materialhanteringsutrustning för tillverkning av dessa batterier. Inom några år kommer dessa batterier som är säkrare, har en högre energitäthet och är snabbare att ladda att vara vanliga i premiumbilar, säger Jan.

Ett annat stort utvecklingsområde för Quintus är additiv tillverkning.

– Inom området efterbehandling av 3D-printade produkter har vi redan sålt för över en miljard. Många aktörer utvärderar teknologin, där nästa steg är att additiv tillverkning används för massproduktion. Branschen växer idag med 25-30 procent per år. Vilket ger stora möjligheter för oss då vi har lösningar som ännu ingen annan kan erbjuda, säger Peter.

– Den här utvecklingen hänger tätt ihop med digitalisering också där vi kan använda insamlad data för att hjälpa kunder att utveckla sin produktionsprocess, optimera materialanvändning med mera, berättar Erik.

Stora fördelar med ingenjörskluster

Fördelarna med att bolaget har sitt säte i Västerås är många.

– All vår utveckling och produktion görs här i Västerås. Just att befinna sig i ett ingenjörskluster ger stora fördelar, då vi gemensamt drar till oss mer kompetent folk, vilket gynnar alla. När det finns produktionstoppar kan vi även ta hjälp av flera duktiga konsultbolag i staden. Vår ägare förstår också värdet av Västerås, säger Jan.

– Utvecklingen av bolaget de senaste tio åren har samtidigt förändrat kravet på kompetens i personalstyrkan. För att hitta rätt kompetens driver vi sedan fem år tillbaka ett traineeprogram där vi tar in unga ingenjörer från Europa och USA. Redan nu har två av dessa trainees blivit chefer i bolaget, säger Erik Rosén avslutningsvis.