”Även morgondagens fordon ska ha skruvar och bultar från Hallstahammar”

Bulten AB representerar 150 års industrihistoria inom tillverkning av fäst­element och skruv­förband. Företaget är starkt förknippat med Hallsta­hammar, där det grundades och ­fortfarande har verksamhet, men är idag en internationell koncern som både producerar och levererar över hela världen.

I Hallstahammar tillverkas koncernens största färstelement med en diameter på 25 mm. Foto: Stefan Borg

– Bulten har tillverkning i Sverige, Tyskland, Polen, USA, Kina och Taiwan. Alla fabriker tillverkar fästelement som skruv eller bultar till huvudsakligen fordonsindustrin och varje fabrik har en specialistkompetens. I Hallstahammar tillverkar vi de absolut största fästelementen i hela koncernen, med diametrar på upp till 25 mm. I Hallstahammar finns hög kompetens på bland annat kallslagning och gängrullning, vi kan göra väldigt komplicerade produkter. I andra fabriker görs till exempel mindre produkter i större volymer, berättar Johan Halling, som är Vice President Operations Europa med hemvist på huvudkontoret i Göteborg.    

Johan Halling.

Lorin Mayer Nordström tillträdde i början av april rollen som vd för Bulten i Hallstahammar.

– Bulten har en anrik historia med många olika processer som ska föras in i framtiden. En lång historia är inte nödvändigtvis en börda men kan bli det om man är för spretig. Samtidigt är det Hallstahammars styrka att vi har en helhet. Jag har tagit på mig utmaningen att ta med helheten in i framtiden där vi skall förstärka det som är vår styrka och unikt för oss. Det som lockar är att vidareutveckla våra specialistkompetenser och hela kedjan tillsammans med teamet i Hallstahammar och strategin som koncernen format. Bultens huvudkunder är inom fordonsindustrin, en bransch som genomgår stora förändringar med nya varumärken och stora teknikskiften, Vi ska se till att följa med på den resan så att även morgondagens fordon har skruvar och bultar från Hallstahammar, säger Lorin.

Trots att Lorin är ny i företaget har han lång erfarenhet från både branschen och regionen. 

– Jag har bakgrund i tillverkande industri, främst fordon och flyg. På 90-talet arbetade jag i Arboga och kom tidigt i kontakt med produktionsmetoderna Lean och Six Sigma. Det öppnade möjligheten att ta mig ut i världen och jag har arbetat i Tyskland, England, USA och Singapore. På så sätt har jag samlat en hel del erfarenhet om hur man effektiviserar produktion. 2004 flyttade jag tillbaka till Sverige och har sedan dess fått vara med att utveckla Volvo Construction Equipment i Eskilstuna och Curtiss-Wright Corporation i Arboga. Den enheten är nu på topp och jag kände att jag ville gå vidare. 

– Det är skönt att få in en så erfaren person som Lorin. Vi har en fantastiskt fin verksamhet i Hallstahammar som vi nu kan vara trygga med att han kommer bygga vidare på bästa sätt, säger Johan. 

Koncernen sysselsätter 1600 personer, varav cirka 360 finns i Hallstahammar. 

– Vi har en högt automatiserad verksamhet och unika specialistkompetenser inom teknik och logistik. Det är en utmaning att säkerställa att den kompetensförsörjningen hänger med i framtiden. Vi har hög belastning på vår maskinpark och det kräver specialiserad underhållspersonal. En tydlig del av tillväxtstrategin är att bli en av regionens attraktivaste arbetsgivare. Då är både säkerhetsarbete och hållbarhetsarbete viktiga bitar, säger Johan.

Lorin Mayer Nordström, nytillträdd vd.

För 150 år sedan, år 1873, grundades ­Bulten av två ingenjörer i Hallstahammar

– Platsen valdes för att man kunde använda vattenkraft från Kolbäcksån. Orten byggdes upp runt företagen. Bulten hade eget dagis, hälsovård och egna mynt som man kunde byta mot vissa matvaror. På 60-talet var det mycket arbetskraftsinvandring från Italien och forna Jugoslavien. Än idag är vi en av Hallstahammars största arbetsgivare och en viktig näring för orten och omnejden, berättar HR-chefen I Hallstahammar Birgitta Ramström. 

Vad betyder placeringen i Hallstahammar idag?

– Vi är ju i hjärtat av allt, råvaror, kompetens, kunder och logistik. Det finns många intressanta företag i regionen. Även om vi tävlar om kompetensen så skapar det också tillgångar på olika sätt. Att det finns ett bra universitet i Mälardalen bidrar med en trygg kompetensförsörjning. Det finns också en stark lokal tradition inom stål- och metallbearbetning. Bruksorter har en kultur som jag är orolig för att vi ska tappa bort i samhällets generella utveckling, säger Johan.

För Johan är brukssamhälle ett positivt laddat ord.

– Bruksandan är något som håller ihop ett samhälle. Det handlar om att säkerställa att alla som jobbar och deras familjer är omhändertagna. Den goda industrimedborgaren tar ansvar för funktioner som påverkar sina anställda.

– Det positiva med bruksandan är långsiktighet och yrkesstolthet. Kompetent personal är fundamentet i vårt företag och våra tillverkningsprocesser. Det är inget man bygger upp på ett par år. Nu ska det också paketeras med digitalisering och effektivisering. Den resan är vi mitt inne i och kärnkompetensen är viktigt att ha med sig hela tiden, säger Lorin. 

Birgitta Ramström. Foto: Bulten

Bulten var inte ensamma om att göra ­resan från lokal fabrik till internationell ­industrikoncern under 1900-talet.

– I början av 1900-talet var Sveriges industri expansiv och hela branschen genomgick en industriell revolution tack vare bil-industrin. Den svenske uppfinnaren C.E. Johanssons relation till Ford tillsammans med alla andra starka industriföretag i regionen underlättade förmodligen Bultens förmåga att etablera kundrelationer runt om i världen. Den mekaniska ingenjörsvetenskapen var stark i Sverige och vi har behållit vår starka ställning trots att mycket har förändrats. Även om mycket tillverkning flyttar till Asien finns fortfarande stort behov av närproducerad och närdesignad industriteknik. Där har Bulten i Hallstahammar en viktig roll att fylla för den europeiska industrin, berättar Johan. 

Sedan starten har Bulten ingått i olika koncerner, bland annat Kanthal som grundades av en av Bultens disponenter. 

– I början av 2000-talet var Bulten del av koncernen Finnveden som hade en ganska spretig verksamhet. Då togs beslutet att bli ledande på fästelement. Arbetet renodlades kring det och koncernen utvecklades till att bli världsledande. Det är en otrolig framgång. Där står strategin fast, säger Lorin. 

Hur ser Bultens framtid i Hallstahammar ut?

– Vi ska utvecklas in i den nya tiden genom att ta med det goda från bruksandan och säkerställa att vi blir en attraktiv arbetsgivare i regionen. Vi ser vår plats inom industrin och den kan vi stärka genom medarbetare och kompetens. Det finns alla förutsättningar för en lång och god framtid i Hallstahammar. Det som är spännande är att koncernen står bakom oss med en tydlig vilja att investera och vidareutveckla fabriken. På den korta tid jag arbetat har jag redan hunnit känna av vilken positiv anda och vilja att bidra som finns på Bulten. Det hittar man inte på alla industrier, det är något väldigt värdefullt, säger Lorin avslutningsvis.