Staffan Jansson

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Västerås

Ett gott näringslivsklimat bygger vi tillsammans!

Nyligen har medlemmar i Svenskt Näringsliv fått ut den årliga enkäten om hur man uppfattar näringslivsklimatet i sin kommun. Det är jättebra och viktigt att alla svarar och talar om vad man tycker. Vi är många som kan påverka näringslivsklimatet på en ort. Kommunen har en stor roll och då även vi politiker.

Vi vet att tydliga beslut som är långsiktiga är viktiga för företagarnas investeringsvilja.

I slutet av april får vi resultatet av en annan företagsklimatundersökning, nämligen den som vänder sig till alla företagare som haft ett ärende hos oss under året. De kan ha haft ett tillståndsärende gällande miljö, servering eller kanske ett bygglovsärende. Förhandsbeskeden indikerar att Västerås stad gör ett riktigt starkt resultat – roligt!

Det viktigaste vi har att göra är att vara bra på det vi är satta att göra. Nämligen att vara kommun. Och det är mycket som vi ansvarar för som påverkar hur vår stad upplevs. Förutom myndighetsutövningen är det boendemiljöer, skolors kvalitet, hur vi tar hand om våra äldre eller andra som behöver extra stöd och inte minst hur vår fysiska miljö upplevs. Är det vackert, rent, snyggt och tryggt? Det är så mycket mer som spelar in för en kommuns attraktivitet. Och attraktiva behöver vi vara för att näringslivet ska kunna fortsätta locka talanger till vår region
och kommun.

Därför är jag extra glad att Västerås numera kan stoltsera med ett universitet. Många professorer och forskare kommer att söka sig hit.

Västerås är en kommun i stark tillväxt, både människor och företag söker sig hit. Och vi har ett fantastiskt fint näringsliv med flera globala starka varumärken men också en mängd små och medelstora företag som bidrar till vår goda branschbalans. Det har varit några tuffa år. Låt oss hoppas på en snabb lösning på kriget som pågår i Ukraina och krisen som uppkommer till följd av kriget. Men kriser tvingar också fram nya lösningar och jag välkomnar att energiomställningen får fart.

Det pågår stora satsningar på många områden i Västerås. Det exploateras för fullt på Finnslätten och kommunen är beredd att möta upp med medel för att medfinansiera ett nytt tågstopp för att underlätta tågpendling och därmed säkra kompetensförsörjningen. Mälarporten är ett stort projekt som kommer generera tusentals nya bostäder, möjliggöra ännu fler företagsetableringar och bygga ett nytt resecentrum. Under de kommande tio åren kommer vi se nya stadsdelar i Sätra och Kopparlunden växa fram.