Sala Sparbank

Sparbanker regleras av en särskild lagstiftning. Vi ägs av samhället säger Per Skargren, VD Sala Sparbank.

En katalysator för att få samhället att växa

Sala Sparbank är en lokal aktör som både lånar ut pengar till företag och privatpersoner och engagerar sig i samhället. VD:n Per Skargren berättar hur de bedömer företagsidéer, ger tips om vad expanderande företag behöver tänka på och vilka typer av lån som passar för företag av olika storlek.

Per Skargren är sedan i höstas VD på Sala Sparbank. Han börjar med att reda ut vad som skiljer sparbankerna från andra banker.

– Sparbanker regleras av en särskild lagstiftning. Vi ägs av samhället. Det vi lånar in av våra kunder är det vi lånar ut till företag och privatpersoner medan storbanker kan låna pengar genom att göra nyemissioner på börsen eller låna på obligationsmarknaden. Utöver att vara en bank har vi ett stort samhällsengagemang. För oss är det avgörande att vårt primära verksamhetsområde mår bra för att även banken ska gå bra och vi agerar ofta en katalysator som skapar förutsättningar för Sala och Heby kommuner att växa. Vi engagerar oss i föreningslivet, i skolan genom att erbjuda utbildning i vardagsekonomi och finansierar föreläsningar där man arbetar med psykisk ohälsa i skolan. Likväl som att stödja lokala företagsetableringar och att hjälpa företagare att göra goda affärer. Områden som är viktiga för att våra orter ska fortsätta att vara attraktiva att leva, bo och verka i. För att kunna ge mer tid till att lyssna och förstå våra kunders verksamhet är vi på Sala Sparbank mer personalintensiva än affärsbanker vilket inneburit en kundnöjdhet i topp under de senaste åren.

Affärsidén bedöms

Möjligheten till ett banklån kan vara en bra möjlighet för företag som vill utveckla sin verksamhet, investera i en ny lokal eller rekrytera fler anställda för att möta efterfrågan. På Sala Sparbank är det en stor andel företag inom skog- och lantbruk som söker hjälp med finansiering. Affärsidéer bedöms utifrån flera olika kriterier.

– Sammantaget tittar vi på hur du som företagare har lyckats historiskt, din drivkraft, kompetensen att leda andra människor, hur mycket kapital du har själv, hur mycket ska du låna och hur du kan hantera eventuella kriser. Det viktigaste är att bedöma affärsidén och förmågan att genomföra det du vill. En annan viktig del är att bygga förtroendet hos oss så att vi på banken får en känsla för framtidsplanen, om det kommer fungera och vilka utmaningar det innebär. Är det lite mer risk kan vi kroka arm med Almi. Är det än mer riskfyllt, då krävs det att man har en än mer skalbar affärsidé. Då är inte heller banklån aktuellt. Däremot kan vi vara med och ge rådgivning och vara ett bollplank även om det slutar med att vi inte kan erbjuda något kapital. Då fungerar vi som en katalysator och kan dra nytta av erfarenhet ifrån andra kunder, vårt nätverk och våra egna kompetenser på banken. För oss som bank kan det vara ett lika bra resultat att kunden inser att de inte behöver låna av oss utan kan frigöra kapital på annat sätt.

Sala Sparbank erbjuder flera typer av lån som passar i olika situationer.

– Vi försöker komponera en smart hantering av pengarna, som både ger bra förutsättningar vad gäller räntenivå och trygghet. Fakturabelåning fungerar allra bäst när du har många kunder och stora belopp som transporteras, till exempel en webbyrå, tillverkning eller liknande. Vi pratar mycket om rörelsekapital, ofta ligger man efter med kapitalanskaffning om man är ett tjänstebolag och då kan fakturabelåning vara ett bra alternativ. För lantbruk och hyresfastigheter är det bättre att belåna fastigheten med pantbrev tillsammans med en checkkredit. För ett litet företag är betalkort ofta ett bra sätt att jämna ut likviditeten och månadsfaktureringen. Andra tips är att skaffa Swish och kortbetalning, speciellt om man säljer mycket mot privatpersoner. Ett annat tips är att leasa fordon och maskiner i stället för att köpa när man ska komma igång med en verksamhet.

Vilken hemläxa behöver företagare göra innan de pratar med er som bank när det gäller finansieringsfrågor?

– En av de viktigaste delarna är att konkretisera sin affärsmodell för sig själv. Hur ska man ta betalt, vilka är kunderna och vilka är förutsättningarna? Det är även bra att fundera på känsligheten i företaget. Till exempel hur många kunder har jag, hur mycket tjänar jag på mina produkter, vilka kostnader kan variera mycket? En viktig del i företagande handlar om att kunna anpassa sig efter förändrade omständigheter. Grunden för att skapa förtroende är att ha koll på siffrorna och att vara genomtänkt. Du behöver räkna på olika scenarier, om det här priset går ned så här mycket, hur länge tjänar jag pengar?

Har man koll på dessa frågor, så har man en god grund för att få till en bra diskussion med banken.
Om det är ett större företag som står inför att växa genom att anställa, så tycker Per att man ska fundera över vad den nya rollen innebär för entreprenören.

– Det är lätt att tappa kostnadskontrollen när du byter roll och går in i ett ledaruppdrag. Jag brukar rekommendera att man hittar personer i sitt nätverk som kan komplettera de kompetenser som man själv inte har. Du ska som VD hantera alla hattar själv, anställer du två-tre nya personer så behöver du ta ett större personalansvar. Är du inte van att ha det ansvaret så behöver du lära av dem som har den kompetensen, exempelvis via Almi eller Nyföretagarcentrum. Det kan också handla om större behov av redovisning, revisorer eller jurister. I många fall hjälper vi till att hitta potentiella partners åt både befintliga och potentiella kunder. När allt fungerar så blir det ofta väldigt bra utfall.

Finns det vanliga ”feltänk” som företagare gör när de pratar finansiering med er?

– Det som man inte tänker på är hur viktigt det är med likviditet. Väldigt många företag har en bra affärsidé men går i konkurs för att de inte har likvida medel att betala med. Det är framförallt vanligt om man växer fort och till exempel har kunder som inte betalar i tid. Man måste ha koll på hur mycket pengar man har på kontot en tid framåt och hur känslig man är när det ändras, säger Per avslutningsvis.