Har du ambassadörshatten på?

Alla platser har ett varumärke, vare sig man jobbar aktivt med det eller inte. Tänk ­London, Göteborg eller Trosa. Du får ­säkert konnotationer med alla dessa platser ­oavsett om det är en världsstad eller en mindre ort.

Genom ett aktivt arbeta med ett platsvarumärke kan man påverka en bild och det har vi bestämt oss för att göra i Västerås. På annan plats i tidningen kan du läsa om det.

Vi har alla en roll i hur vi uppfattas och det börjar med dig. Hur pratar du om din stad?

– Eva Lilja

En stads attraktionskraft är avgörande för att locka investeringar, kompetens och talanger till ­företag och offentlig sektor. Vårt län har otroligt mycket att erbjuda! I Västerås, liksom i hela länet, finns ett starkt industriarv. Energi och teknik med hög innovationskraft är vårt signum. Näringslivet i vår region är verksamma inom sektorer som efter­frågas över hela världen. Det ska vi vara stolta över och berätta för omvärlden.

I Västerås stads nya näringslivsprogram lyfts just vikten av Västerås attraktionskraft. De kommunala organisationerna har en avgörande roll för att en stad ska fungera och ska understödja en gynnsam utveckling av näringslivet på orten. Vi ska vara bra på att vara kommun helt enkelt. Fysiska förutsättningar i form av mark och infrastruktur, en till­gänglig service och rättssäker myndighetsutövning, ett utbildningsutbud som matchar näringslivet behov med mera stärker platsens attraktivitet.

Varje företag bidrar till platsvarumärket med sin unika karaktär, skapar sysselsättning och gör staden till en levande och pulserande plats. Det är ­butikerna som lockar med sina skyltfönster, ­kaféerna som sprider doften av nybryggt kaffe, och de lokala tjänsteföretagen som erbjuder allt från klippningar till cykelreparationer. Men vi har alla en roll i hur vi uppfattas och det börjar med dig. Hur pratar du om din stad? Så på med ­ambassadörshatten och berätta med stolthet allt som finns och görs här. Det finns mycket att vara stolt över!

Eva Lilja
Näringslivsdirektör
Västerås stad

Eva Lilja. Foto: Per Groth