Hur påverkar makrofaktorer vår region?

Hur påverkar makrofaktorer vår region?

Brexit är ett fält som det kan vara svårt att navigera i även för makroanalytiker. Hur påverkar makrofaktorer vår region? Sverige i stort och Västmanland specifikt är en väldigt exportberoende region. Framgång har pratat med Susanne Spector på Nordea, Erik Asph...
“47% av Sveriges BNP utgörs av export”

“47% av Sveriges BNP utgörs av export”

”47% av Sveriges BNP utgörs av export” Den 13:e december presenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringslivsminister Ibrahim Baylan Sveriges nya export- och investeringsstrategi. Bakgrunden till strategin handlar om hur viktig exporten är för...