Lena Westerholm

Som hållbarhetschef på ABB Sverige arbetar Lena Westerholm med att integrera klimatmålen i affärerna. Foto: ABB

– Vill man förändra världen så är  industrin platsen att vara på

Lena Westerholm har jobbat med hållbarhet på ABB i 20 år och är nu hållbarhetschef på ABB Sverige. I sitt arbete måste hon ta hänsyn till såväl koldioxidutsläpp som arbetsmiljö och konkurrenskraft. Att vara involverad i alla bolagets verksamheter ser hon som en lyx.

Var började resan för dig?

– Om man går tillbaka till första början så föddes jag i Umeå men växte upp i Borås. Båda mina föräldrar är djupt ­rotade i Norrland och sa alltid att det inte går att bo söder om Dalälven. Men eftersom pappa är sjukhusfysiker, vilket det då bara fanns en av på varje större sjukhus, så blev det en flytt söderut efter hans studier. Det jag insåg tidigt var att allvarliga sjukdomar inte tar hänsyn till ålder eller var man är i livet, att man inte bara kan ta saker för givet.

Efter gymnasiet tog Lena chansen att flytta tillbaka till sin födelsestad.

– Jag gick ett teknikprogram med bygg­inriktning på gymnasiet. Det kändes naturligt för mig att engagera mig i miljö­frågor och efter studenten samt en vända till Frankrike så valde jag att läsa till miljövetare på Umeå universitet. År 2000 fick jag ett vikariat på ABBs forskningsverksamhet och blev kvar. Nu 20 år senare känns det fortfarande lika viktigt och roligt att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Integrera hållbarhet

Lena delar sin arbetstid mellan att vara hållbarhetschef på ABB Sverige och globalt hållbarhetsansvarig för affärsområdet Robotics & Discrete Automation.

– Hållbarhet på ABB är väldigt brett och inkluderar bland annat hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter och gröna dimensioner. Mitt uppdrag är att integrera det i affärer och stärka vår konkurrenskraft. Alla vinner på att vi inte har olyckor och att utsläppen går ned.

På vilket sätt hänger hållbarhetsarbetet ihop med konkurrenskraften?

– Ingen vill göra affärer med företag som inte arbetar med de här frågorna. Det som händer nu inom hela industrin är fantastiskt med konkreta, ambitiösa mål som sätts upp och ger resultat. ABB globalt har som mål att vara koldioxidneutrala till 2030 och vi har i svenska ABB minskat koldioxidutsläppen med 80% de senaste 10 åren. Det finns ett jättefint engagemang från ledningens sida.

En aspekt som Lena tycker ofta glöms bort är att hållbarhet också har en ekonomisk dimension, det handlar inte bara om miljömässigt och socialt ansvarstagande.

– Tjänar vi inga pengar så blir det svårt att investera i en attraktiv arbetsmiljö vilket gör det svårt att rekrytera och så vidare. Det är väldigt cirkulärt. Arbetsmiljö är en färskvara som måste in i ledarskapet. Vi har i svenska ABB fått ned olyckor som leder till frånvaro med mer än 80%. Vi jobbar också mycket med mångfald och inkludering och har bland annat utbildat medarbetare och chefer i omedvetna fördomar eller unconscius bias som det kallas. Det är viktigt på flera sätt. Dels blir det inga innovationer om alla har samma bakgrund och tänker lika, dels för att få en trivsam arbetsmiljö där man får vara den man är. Vi vill vara attraktiva för alla åldrar. Vi behöver såväl unga som kommer med nytänk som de som bidrar med mer erfarenhet.

Bygger in cirkularitet

Strävan efter hållbarhet gäller också inom själva produktionen.

– Vi bygger in cirkularitet vilket handlar om allt från design av produkt, hur vi utvinner material till hur vi transporterar. Vi arbetar på att sätta ett ramverk för det här med tydliga mätetal att följa upp, som ska bli klart nu i mitten på året vilket är ett jättespännande arbete. Vi har ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsfrågorna. Om en produkt ska ha lång livstid kanske man behöver ett tyngre material även om det inte är det bästa ur ett energiperspektiv. Det är viktigt att se till helheten.

Hur blev det cirkulära synsättet så viktigt för ABB?

– För två år sedan gjorde vi en intressentanalys och intervjuade närmare 300 kunder, myndigheter, leverantörer, universitet, NGO:s och medarbetare globalt. Då lyftes frågan om cirkularitet fram, exempelvis vad vi gör för att säkerställa produkters livslängd och kemikaliefrågor. Med bakgrund av det tog vi fram en hållbarhetsstrategi globalt som vi integrerar med vårt kunderbjudande. Det är egentligen inga nya frågor för oss men det handlar om att stötta våra kunder så att de kan fatta kloka beslut. Vi vet att det är viktigt och vill göra det här bra. Det är lätt att hamna i green washing vilket är det är det sista vi vill.

Trots att Lena i 20 års tid har jobbat inom samma område har arbetet ändrats mycket.

– ABB är ett snart 140 år gammalt företag. Vi har jobbat organiserat med miljöfrågor sedan tidigt 1990-tal. Första tiden jag var anställd handlade det mycket om att besöka alla verksamheter och göra miljörevisioner, tolka lagkrav och hjälpa till att implementera. Redan då hade ABB väldigt ambitiösa miljömål kring energianvändning och att deklarera miljöprestandan. Det är delar som är aktuella än idag. Det fanns lokala miljöspecialister på varje verksamhet. Det är de som jobbar närmast riskerna och möjligheterna som vet bäst vad som behöver göras. Hållbarhetsfrågorna måste integreras i verksamheten fullt ut och ta vara på lokalt engagemang. Det är också otroligt viktigt med engagemang i frågan på högsta ledningsnivån och det har vi.

Vad är de största utmaningarna i din roll?

– Hållbarhetsområdet är väldigt brett. Det är viktigt att prioritera, utan att ställa områden mot varandra. Det finns inget viktigare än hälsa och säkerhet men vi måste samtidigt jobba kraftfullt med klimatfrågan. Man måste kunna leva med att man inte kan göra allt på en gång. Vi har exempelvis beslutat att bli koldioxidneutrala och att elektrifiera fordonsflottan. Studier visar att i ett land som Sverige är det rätt beslut idag men vi vet inte vad som är bästa tekniken om 20-30 år. Det får inte hindra oss från att ta beslut. Det är viktigt att det inte blir en tung administration, utan att initiativen blir till reella förbättringar.

Hälsa och säkerhet

Lena berättar att de lyckats bra med arbetet med olyckor, utsläpp och energianvändning men är ödmjuka kring framstegen.

– Det är en färskvara och vi får aldrig tappa fokus på arbetet, samtidigt som det är viktigt att glädjas åt framgångar. Hälsa och säkerhet finns inbyggt i kulturen för oss som jobbar på ABB. Men man får inte ta det för givet. Studenter och andra nya i företaget har också med sig nya kunskaper och förväntningar på företaget. Det är otroligt viktigt att man är ödmjuk inför att ibland behöva tänka nytt. ABB samverkar med fyra olika universitet, däribland Mälardalens universitet, för att nå ut till nya generationer anställda.

– Vill man vara med och förändra världen så är industrin platsen du ska vara på. Du kan till exempel jobba med konstruktion och utveckling och skapa produkter som är miljösmarta, arbeta med sälj och se till att kunder väljer hållbart eller jobba i leverantörskedjan och arbeta klimatsmart. Det finns så många jobb där man kan bidra till mer hållbarhet. Mer än man tror handlar om relationer även inom industrin. Relationer till leverantörer, till kund och internt. Man måste få olika funktioner att samverka för att nå resultat. Teknik kommer inte bara fram genom beräkningar, utan genom att man jobbar i team.

Vad skulle ditt 16-åriga jag tänka om dig idag?

– Då levde jag här och nu och visste inte vad jag skulle göra sedan. Men redan då var jag inne på att det skulle vara något naturvetenskapligt. Mitt 16-åriga jag skulle nog bli förvånad över att jag inte har förändrats mer.

Finns det en positivism hos dig som du har haft nytta av i ditt arbete idag?

– Ja, det kan man kanske säga. Det är så mycket roligare att se möjligheter och jag har en stark tilltro till teknikutveckling för ett hållbarare samhälle. Jag är också både tålmodig och otålig. Låter knepigt kanske men det är en bra kombination när man jobbar med frågor som har en långsiktighet men som kräver handling här och nu.

Som ledare vill Lena vara prestigelös och ge andra ett stort förtroende.

– Jag är inte den som detaljstyr utan finns där som bollplank och förlitar mig på att de jag arbetar med är duktiga. Jag vet att jag inte kan allt. Det jag kan hjälpa till med är prioriteringar och ett helikopterperspektiv. Det är spännande att jobba i ett globalt företag med så många olika nationaliteter och skiftande förväntningar på ledarskap. Det är viktigt att vara öppen med sin ledarstil och att ha en dialog.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är så mycket som är så kul. Det är roligt att det är en sån bredd på frågorna och att jag får jobba med alla funktioner och alla verksamheter. Ingen dag är den andra lik, det är en lyx. Det är gott att få känna att man jobbar med det man tycker är viktigt. Att känna ett engagemang för sitt arbete är oerhört viktigt och det får jag verkligen göra, säger Lena avslutningsvis.

PROFILEN

Lena Westerholm

Roll: Hållbarhetschef på ABB Sverige

Ålder: 49 år

Bor: Västerås

Bakgrund: Uppväxt i Borås. Efter studier till miljövetare på Umeå universitet kom Lena in
på ett vikariat på ABB:s forskningsverksamhet och blev kvar. Med sin positiva inställning till livet leder hon idag ABBs hållbarhetsarbete i Sverige och globalt för affärsområdet Robotics & Discrete Automation.