Vilket drag vi har i Västerås

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur och många företag drar ned på bemanning och varslar om uppsägningar. Det är dystra arbetslöshetssiffror generellt i Sverige. Med stigande priser på nästan alla varor så ser läget riktigt illa ut just nu och det är svårt att se något ljus i tunneln. 

Samtidigt har vi i Västmanland och då framförallt i Västerås och mer specifikt just på Finnslätten en peakande högkonjunktur just nu. 

Vi har ett stort antal företag som arbetar med elektrifieringen i världen och som sätter nya ”all-time-high” nivåer i sina orderböcker. I elektrifieringskretsar benämner man Västerås som Energihuvudstaden i Europa och kanske till och med i världen.

Flera stora företag, bland andra Hitachi Energy, Northvolt, Westinghouse, Alstom och ABB, söker just nu mellan 1500 och 2000 nya kvalificerade medarbetare bara i år och bedömer att de kommer att behöva rekrytera i den storleksordningen under ett antal år framöver för att klara efterfrågan på deras produkter. 

Även om det är lågkonjunktur i ekonomin runtom i världen så är det inga länder eller städer som pausar elektrifieringen utan snarare försöker de att skynda på den. Experter inom området talar om att elektri-fieringen är en så kallad ”super-cykel” och kommer att hålla i sig under de kommande 20-30 åren. Vi har ett fantastiskt näringsliv i Västerås och vi, Castellum, som arbetar med att hyra ut kommersiella lokaler för främst kontor, lager och industri ser ingen som helst avmattning avseende efterfrågan. 

Vi har i dag snarare en ökad efterfrågan och detta gäller inte bara på Finnslätten utan över nästan hela Västerås. Vi ser just nu en ganska kraftig ökning av större företag som vill etablera sig i Västerås, varav många är samarbetspartner eller leverantörer till befintliga bolag. Det är fantastiskt roligt att det går så bra men varför talas det inte om detta i Västerås, i Västmanland och i hela landet? Varför verkar inte folk i allmänhet och västeråsare i synnerhet känna till detta? Svaret kan nog till viss del vara på grund av att dessa bolag inte säljer konsumentprodukter och det är för gemene man svårt att förstå vad som säljs. 

Varför nyttjar inte vi västeråsare detta tillsammans med Västerås stad och gör en kampanj för att värva nya invånare till vår fina stad? Jag tycker att vi ska vara stolta över vårt anrika näringsliv och våga sticka ut mer och berätta om vår peakande högkonjunktur och vårt behov av ytterligare arbetskraft. Av hävd har vi alltid jämfört oss med Örebro, det har alltid funnits en kamp om vilken stad som har flest invånare. Tyvärr Örebro, ni kommer aldrig mer att komma ikapp nu.

Mats Eriksson
Vd, Castellum Mälardalen