Jan Oldebrin, Moa Fjäll och Johanna Landin på Almi Mälardalen. Foto: Henrik Mill

Jan Oldebrin, Moa Fjäll och Johanna Landin på Almi Mälardalen. Foto: Henrik Mill

Vi ser mer till möjligheter än risker

Det finns olika vägar att gå för företag som behöver finansiering. Vi träffar Jan Oldebring, Moa Fjäll och Johanna Landin på Almi Mälardalen som berättar om vilken hjälp och vilken typ av finansiering som de kan bistå med. Dessutom berättar de om samarbetet med andra aktörer i systemet som gör det enklare för innovativa bolag att söka stöd.

Almis uppdrag är att stötta små och medelstora företag med såväl finansiering som olika typer av affärsutveckling. Almis lån, riskkapital och stöd är ett viktigt komplement till banker och andra aktörer på marknaden som till exempel affärsänglar.

Hur gör man för att söka finansiering hos Almi?

– Vi börjar med ett möte tillsammans med kunden där de berättar om sitt företag och den resa man planerar framåt. Vi tittar även på budget och affärsplan och har en dialog kring dessa. Sen gör vi en kreditprövning. Almis uppdrag handlar om att möjliggöra idéer och i detta ligger ofta att ta en något högre risk, säger Johanna Landin, kreditchef på Almi Mälardalen.

Är det därför Almis räntor är högre än bankernas?

– Precis så är det. Många gånger kan det vara så att banken vill låna ut en del av summan och ibland kan de inte alls gå in med finansiering. Här kan vi på Almi då komma in och ta den risken och ofta samarbeta med banken för att sätta ihop en lösning som passar kunden. Och i de fall där banken säger nej kan vi ibland också gå in och ta hela lånet. Vi ser med andra ord mer på framtida potential än den nuvarande risken, och det är det högre risktagandet som ger en högre ränta, ja, säger Johanna.

– Man kan säga att vi, liksom entreprenören ofta gör, ser till möjligheter. Exempelvis tittar vi på vad det är för behov man löser på marknaden, teamet bakom och möjligheterna för företaget att lyckas framöver, säger Jan Oldebring som arbetar som rådgivare. Ytterligare en aspekt som är viktigt att veta om Almis roll är vårt nära samarbete med akademi och övriga aktörer i systemet. Almi är helt neutrala utan vinstintresse, vårt fokus är hela tiden våra kunders framgång. Tillsammans jobbar vi för företagens bästa, vilket är ett fantastiskt uppdrag, fyller Jan Oldebring i som arbetar som affärsrådgivare på Almi.

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till finansiering?

– Över tid när man driver sin verksamhet är det viktigt att ha löpande koll på sin resultat- och balansräkning. Men många tittar på sina ekonomiska rapporter och de kan vara svåra att förstå. I ett sådant läge försöker vi att hjälpa dem att förstå rapporterna och olika samband, hur man kan påverka olika aspekter av företagets ekonomi, säger Moa Fjäll som arbetar som rådgivare på Almi.

– Många gånger använder vi ett verktyg där vi tillsammans med kunden på ett visuellt sätt kan titta på ett företags balans- och resultaträkning och tillsammans resonera hur företaget kan påverkas av en önskad investering till exempel. Rent konkret, hur mycket behöver du öka i omsättning för att klara av den här investeringen? Verkligheten är ju sådan att vardagen som småföretagare kan vara ganska ensam och det är inte alla som har någon bolla sina idéer med. De flesta företagare är inte ekonomer utan är extremt duktiga på sin verksamhet. Då finns vi här som ett bollplank, säger Johanna.

Innovationsstöd

Jan berättar också att Almi arbetar med innovationsstöd för innovativa bolag i tidiga skeden.

– Bolag kan söka stödpengar från Almi för att verifiera sin affärsidé. Då är det oftast kopplat till marknadsöversikter, patentfrågor, hjälp att ta fram enklare prototyper, eller CAD-ritningar. Det kan vara ett första steg som både hjälper till att säkerställa att affärsidén håller men som även fungerar som underlag om man vill ta sin idé vidare och till exempel presentera idén för affärsänglar eller är i behov av lån. Innovativa bolag kan även få stöttning i att skissa upp hela sitt finansieringsbehov.

I detta arbete samarbetar Almi Mälardalen med Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd och Region Västmanland i en beredningsgrupp för att underlätta ansökningsprocessen för kunden.

– Vi går igenom behovet tillsammans med kunden och skapar därefter en gemensam ansökan till eventuella stöd. I beredningsgruppen tittar vi på dessa företag utifrån en aktivitetslista över vad som behöver göras, när det ska göras och vem som ska göra det. På så sätt ser vi hela resan och kan ge en rekommendation för hela finansieringsresan. Förut kunde det vara så att kunden behövde skicka in tre olika ansökningar men med den här metoden tittar vi igenom allt tillsammans med kunden och skapar en gemensam ansökan. Vi hjälper till med alla olika förordningar och regler kring de olika stöden, som kan vara ganska svårt att hålla reda på. I de lägena hjälper vi även gärna till med rådgivning kring affärsutveckling, stötta ledningen, hitta kompetens, frågor om hållbarhet, internationalisering, innovation och digitalisering, säger Jan.

Hållbarhet är en fråga som blir allt viktigare. Hur kan ni hjälpa till där?

– Det ställs mer och mer krav på även mindre företag att hålla sig uppdaterade och kunna visa på att de jobbar med hållbarhetsfrågan men för många är det en stor sak att komma igång med, kanske för att begreppet hållbarhet innefattar så mycket olika aspekter. Det här är ett område vi jobbar mycket med och har även konkreta verktyg att arbeta med tillsammans med kund, där vi tillsammans kan titta på företagets mest väsentliga hållbarhetsområden. Många upplever det svårt och kostsamt att göra en hållbarhetsomställning, men där kan Region Västmanlands check för Grön Omställning vara ett alternativ som kan ge företaget en knuff i rätt riktning. Det finns i perioder olika typer av checkar att söka inom olika områden, det är också en viktig och bra möjlighet till finansiering. Där hjälper vi från Almi gärna till att navigera i vad som finns och kan vara aktuellt att söka, säger Moa.

– För investeringar inom området har Almi också gröna lån med förmånliga villkor, fortsätter Johanna.

Fler borde ta hjälp

Jan, Moa och Johanna betonar betydelsen av att företag försöker utnyttja de möjligheter till hjälp som finns. Inte minst pekar de på att fler företag skulle kunna dra nytta av deras tjänster, inte minst inom rådgivning.

– Jag vill verkligen tipsa fler om att kontakta oss. Vi vill veta mer om våra lokala företag, deras utmaningar och framtid. Fler företag skulle kunna ha nytta av vårt utbud, inte bara inom finansiering utan även inom rådgivning och affärsutveckling. Många skulle kunna satsa och utvecklas mer om de hade en samtalspartner och ett större nätverk. Är inte Almi rätt hjälper vi dig vidare till den aktör som bäst kan hjälpa till, säger Johanna Landin, kreditchef på Almi Mälardalen, avslutningsvis.