Västerås som energicentrum och Mälarstad

Efter ett gediget bakgrundsarbete är nu Västerås platsvarumärke officiellt lanserat. Tanken är att lyfta fram platsens styrkor för att skapa en tydlig profil, kännedom och engagemang bland nuvarande och potentiella invånare, företag, studenter, arbetskraft och turister. Framgång har träffat Sofie Lidholm som var med och startade upp arbetet och Anna Ulriksson Biderman som nu tagit över stafettpinnen.

Sofie Lidholm är utvecklingschef på Visit Västerås som är en del av Västerås stad. I verksamheten hade de länge känt ett behov av att kunna förmedla en samstämmig syn på platsen Västerås i sitt arbetet.

– Visit Västerås och Invest Västerås jobbar med olika målgrupper för att sälja in Västerås. I det arbetet saknades en samlad bild. Så för snart två år sedan började kraftsamlingen att ta fram en varumärkesplattform och skapa en intern organisation.

I mitten av augusti i år började Anna Ulriksson ­Biderman som kommunikationsstrateg med ansvar för att driva vidare arbetet med platsvarumärket på Västerås stad.

– Mitt uppdrag är att driva arbetet framåt men det är inte bara jag som jobbar med det här. Det är ett fokusområde på både näringslivs- och kommunikationsenheten i Västerås stad. Dessutom arbetar vi tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, yrkesutbildningar och universitetet. Jag är spindeln i nätet och batteriet som laddar upp andra.

Vad betyder samarbetet för plats­varumärket?

– Ett platsvarumärke, liksom en plats, kan ingen äga. Alla har rätt att uttala sig om platsen och ha sina individuella uppfattningar. Men Västerås stad har tagit på sig rollen som motor i arbetet med att definiera vad platsen är och ska vara utifrån olika styrdokument och undersökningar. Det har resulterat i en varumärkesplattform som man kan luta sig mot när man pratar om Västerås, säger Sofie.

Sofie Lidholm, utvecklingschef på Visit Västerås. Foto: Per Groth

– I attitydundersökningar är känne­domen om Västerås inte så hög nationellt. Det är inte så mycket att vi måste jobba med att vända en negativ bild utan mer att vi ännu är ganska anonyma. Vi är många aktörer som har mycket att vinna på att bilden av Västerås utåt är tydlig och laddad med positiva värden så att människor ska vilja verka, bo och turista här. Det finns ett stort behov av kompetens i både företag och offentlig sektor. Då blir det viktigt att tillsammans sätta Västerås på kartan för att kunna konkurrera med andra städer i Sverige, säger Anna.

Energicentrum och Mälarstad

Med varumärkesplattformen har man valt att fokusera på två tydliga styrkor.

– De områden som vi valt att ­fokusera på är Västerås som Sveriges energi­centrum och Mälarstaden Västerås. ­Sedan Asea bildades för 140 år sedan har det varit en stark industriprägel i staden med fokus på energi. Vi har också ­flera globala företag som driver ­världens ­energi­omställning från Västerås, säger Sofie.

– Även om vi inte är den enda Mälar­staden är det ändå signifikant för platsen och en stark anledning till att många trivs här. Vattnet ger energi i vardagen och gör platsen bildskön. Kombinationen av de två det är våra starkaste tillgångar som vi ska sätta i första rummet och bli kända för, säger Anna.

Att ha ett tydligt fokus på bara två områden i kommunikationen är ett medvetet val.

– Visst går det att prata om allt som är bra, men då lägger man inte något på minnet. Det strategiska i arbetet är att hitta de stora tillgångarna. Vi har gått igenom undersökningar och styrdokument för hur platsen ska utvecklas framåt och hur vi kan jobba i linje med det. Det finns många andra områden som Västerås också är starka inom men i energicentrum och Mälarstaden har vi mest tyngd och det finns dessutom redan en viss kännedom och intern stolthet. Det vill vi befästa och etablera. Mälaren är något som vi använder för att må bra. Med energistaden får vi med det historiska arvet och kan samtidigt få folk att förstå att den industri som finns idag är högteknologisk och driver omställningen till en hållbar energiförsörjning. Många västeråsare förstår inte hur långt framme stadens näringsliv ligger och hur viktiga företagen är för inte bara Sveriges utan Europas klimatomställning, säger Anna.

Tillhör hela Västerås

Något som Anna och Sofie vill betona är att platsvarumärket tillhör hela Västerås och inte bara kommunorganisationen.

– Det är inte Västerås stads varumärke utan det är platsen det handlar om. Det är viktigt att betona eftersom det lätt annars blir missförstånd. Vi vill ta fram material som kan användas av alla aktörer, inklusive staden, för att kommunicera och marknadsföra platsen Västerås. Så det har inget med kommunens logga att göra eller liknande, utan vi etablerar ett helt nytt varumärke för platsen Västerås. Alla ska känna att det tillhör dem, det är inte staden som äger det. Vi har bara tagit fram materialet och finns här som stöd, säger Sofie.

Anna Ulriksson Biderman, kommunikationsstrateg på Västerås stad.

Målgruppen för arbetet är bred och berör alla samhällets nivåer.

– Mycket riktar vi oss till de som bor här idag, för att höja stoltheten genom att synliggöra det som händer och utvecklingen av platsen. Vi riktar oss också till de presumtiva västeråsarna i Sverige, de som kan tänka sig att flytta hit och plugga eller jobba. Det finns ett enormt rekryteringsbehov hos arbetsgivare i Västerås, förstås i de globala företagen som driver utvecklingen, men även i flera andra sektorer. Vi vill gärna även locka nya företag att etablera sig eller växa här, säger Anna.

– En annan målgrupp är tillfälliga besökare. Ju fler besökare vi har desto bättre utbud blir det i staden med shopping, restauranger och upplevelser. Det både lockar fler utifrån och gör staden attraktivare för de som bor här. Vi tror att invånarna är de bästa ambassadörerna för platsen och mycket handlar om att förändra folks självbild av Västerås. Ofta klagar folk på att det inte finns något att göra här, när vi egentligen har ett fantastiskt utbud och häftiga aktörer i staden. Det är en stor utmaning att kommunikativt paketera det till invånarna så att det synliggörs. Vi behöver inte uppfinna massa nytt, bara lyfta fram att det finns många anledningar att vara stolt över den här platsen, säger Sofie.

Hur kommer det konkreta samarbetet med stadens olika aktörer se ut?

– Det här arbetet har redan fått oss inom kommunen att prata mycket mer om att vi är en bra plats och se helikopterperspektivet. Nu ska vi rulla ut det i näringslivet och stötta kring hur de kan prata om platsen och hur nya platser kan utvecklas för att skapa en samstämmig bild av staden. Det kommer märkas i häftiga miljöer som finns i Västerås. Det ska finnas en tydligare känsla i att färger, former och saker som händer hänger ihop, säger Sofie.

– Rent konkret kommer vi bidra med säljstöd till exempelvis företag som ska rekrytera och samarbeta med idrottsföreningar som redan är starka ambassadörer för Västerås. Vi har ett färdigt kommunikationsmaterial med filmer, bilder och texter som man kan plocka ur verktygslådan där man själv har nytta av det, berättar Anna. 

Viktigt att arbeta långsiktigt

En plats som ligger långt fram i arbetet med sitt platsvarumärke är Skellefteå, som Sofie lyfter fram som en inspirationskälla.

– De har under lång tid haft en tydlig linje som de jobbat efter och tack vare det skapat en stor kännedom kring platsens värden. På så sätt lyckades de få Northvolt att etablera sig i kommunen, säger Sofie.

Anna håller med om att Skellefteå är ett bra exempel på vikten av att arbeta långsiktigt och kontinuerligt med ett platsvarumärke.

– Man måste jobba över tid för att ladda något med rätt värden och värderingar. Och när något förändras i produkten eller platsen måste varumärket vidareutvecklas och justeras. Jag tycker det är väldigt bra och effektivt sätt att avsätta en renodlad resurs som min roll, för att vara en kontaktperson för andra som vill använda platsvarumärket. Offentlig sektor, näringslivet och universitetet har mycket att göra tillsammans för att stärka bilden av Västerås utåt. Jag kommer jobba uppsökande i olika branschspecifika forum och hoppas att folk också kommer ta kontakt med mig för att diskutera hur vi kan jobba tillsammans konkret. Det ska inte bara vara prat, vi vill verkligen att det ska göra skillnad för alla som bor här och alla företag, säger Anna avslutningsvis.