Saab
Saab i Arboga har designat och levererat kommunikationsplattformen till det världsledande spanings och ledningsflygplanet GlobalEye. Systemet kan med sina avancerade sensorer ge en samlad lägesbild över luft, hav och land.

Världsledande teknologi i Arboga

Saab i Arboga har designat och levererat kommunikationsplattformen till det världsledande spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye som med sina avancerade sensorer ger en samlad lägesbild över luft, hav och land. GlobalEye kan användas både för militära tillämpningar och vid till exempel natur­katastrofer. I juni blev det klart att Försvarsmakten via FMV köper in två GlobalEye-system.

Tommy ErikssonTommy Eriksson är chef för produktenheten Communications som utvecklar, designar och integrerar kommunikationssystem och har arbetat på Saab hela sitt yrkesliv.

– Att jobba på ett stort företag ger möjligheter att prova på många olika arbetsuppgifter. Saab har också ett brett produkterbjudande , vilket ger bra möjligheter till personlig utveckling och att ta ansvar i olika roller och tjänster. För många av oss är det också mycket viktigt personligen att bidra till Sveriges säkerhet genom att bl.a designa och leverera produkter för det svenska försvaret. Samtidigt är Saab ett säkerhetsföretag i bred bemärkelse där vi även arbetar med flera civila kunder.

Verksamheten startade 1944

Det var under andra världskriget som Saab startade i Arboga.

– Då ville man etablera en central flygverkstad (Centrala Flygverkstaden Arboga) och efter politiska förhandlingar öppnades den i Arboga. Från början handlade det om nytillverkning och reparation av flygplan i Flygvapnets regi men verksamheten kom så småningom att utvecklas till dagens koncern med flera affärsområden. Verksamheten startade 1944 och vi är idag cirka 550 anställda i Arboga om man även räknar med Combitech, en lösnings- och konsultpartner inom Saab-koncernen som vi arbetar nära.

GlobalEye en kärnprodukt

På produktenhet Communications i Arboga arbetar man med kommunikationssystem för såväl civil användning som för totalförsvaret. En av Saab:s kärnprodukter är GlobalEye, ett avancerat, flygande sensorsystem som används för att identifiera objekt i luft, hav och på land och därmed skapa en lägesbild över mycket stora områden.

– GlobalEye:s radar samlar tillsammans med övriga sensorer in information som behandlas av operatörer och kvalificerade ledningssystem ombord, för vidare datadistribution till en ledningscentral på marken. Vi designar och integrerar kommunikationssystemet för både robust data och tal i GlobalEye. Det som gör GlobalEye världsledande är att vi erbjuder en unik räckvidd för övervakning av både luft, hav och land från en och samma plattform. Den primära radarn har en räckvidd på upp till 55 mil. De avancerade sensorerna gör att kvaliteten på insamlad information är mycket bättre än äldre teknologi, vilket innebär att man får fram en tydligare lägesbild att agera på.

Vilka civila tillämpningar kan plattformen användas för?

– Ett viktigt användningsområde är att hantera olika typer av naturkatastrofer. Med hjälp av GlobalEye så kan livräddande aktörer få en unik översikt, exempelvis vid översvämningar, stora bränder eller liknande.

De senaste åren har mjukvara blivit en allt större och viktigare del i en design och integration av avancerade kommunikationssystem.

– Hårdvaran inom nätverkslösningar kommer att bli mer standardiserad i framtiden. Det bygger på att man köper en ”tom” hårdvara som man sedan förser med egenutvecklad mjukvara med den kravbild och funktionalitet som kunden kräver. På så vis kan vi garantera säkerheten i hela kedjan så att det inte finns buggar, ”bakdörrar” och annat installerat i nätverkselementet. Det finns inte många leverantörer som spänner över hela detta område, från upphandling, design, utveckling, integration, konstruktion, installation, driftsättning, dokumentation, utbildning och support. Det skapar en god marknadsposition för oss.

Inom kommunikationsområdet har vi även arbetat mycket mot civila kunder i många år, till exempel med att utveckla och bygga radiokommunikationssystemet Rakel åt blåljusmyndigheterna.

Känns extra meningsfullt

I en orolig tid så känns det extra meningsfullt att arbeta på Saab berättar Tommy.

– Vi har sett att det geopolitiska läget kan ändras fort. Samtidigt är det långa ledtider i vår bransch, med långa beställnings- och produktionscykler vilket gör att vi inte påverkas lika snabbt. Arbetet känns däremot extra meningsfullt i oroliga tider. Jag känner en stolthet över att arbeta med ökad säkerhet för vårt land.

Har ni sett en ökning i efterfrågan på era produkter som följd av kriget i Ukraina? 

– Först och främst är det vi ser i Ukraina en humanitär tragedi. Den senaste tiden har försvarsanslagen ökat betydligt i stora delar av världen och det får sägas vara förståeligt givet vad som sker i Ukraina. Vi har sedan flera år tillbaka sett ett ökat intresse för Saabs produkter, och intresset är fortsatt högt.

Arbetsklimatet är gott

Arbetsklimatet på Saab i Arboga är trivsamt och stimulerande.

– Med tanke på att jag varit här så länge så kan jag inte säga annat än att arbetsklimatet är gott. Vi har en förhållandevis låg personalomsättning och i ett så stort bolag kan man alltid hitta stimulerande möjligheter. Bara det att jag själv arbetat här i 37 år är väl ett tecken i sig på att jag har trivts. Jag kan nämna att det är god stämning i hela Saab, inte bara i Arboga. En hel del av de som slutar kommer faktiskt tillbaka vilket är ett gott betyg.

Eftersom Saab är ett stort bolag finns det plats för många olika roller och kompetenser.

– Just nu söker vi mjukvaru­utvecklare, systemingenjörer, produktledare, systemarkitekter, montörer med mera till verksamheten i Arboga, men Saab rekryterar även brett på de flesta orter i Sverige där vi har verksamhet. Vi driver även alla våra leveranser i projektform vilket innebär att vi ofta samarbetar med kollegor från andra avdelningar, säger Tommy Eriksson, chef för produktenhet Communications på SAAB i Arboga avslutningsvis.