Tobias Hansson

Tobias Hansson, landchef för Hitachi Energy.

Världsledande inom kraftteknik

Från Västerås och Ludvika leds utvecklingen för att hjälpa länder över hela världen med att ställa om sitt energisystem. Hitachi Energy är idag 38 000 medarbetare globalt, varav cirka 4 500 i Sverige och ska bli betydligt fler.

Framgång träffar Tobias Hansson, landchef för Hitachi Energy i Sverige och platschef på företagets stora fabrik i Ludvika.

– Enkelt uttryckt arbetar vi med att flytta el från punkt a till b med hjälp av världsledande kraftteknik. Ursprungsidén kläcktes i Ludvika kopplat till gruvindustrin redan på 1800-talet. Det möjliggjorde att vi, tillsammans med andra aktörer, kunde bygga upp det svenska elsystemet på 1950- och 60-talet. Hitachi Energy eller rättare sagt dåvarande Asea utvecklade då världens första 400 kilovolt-överföring, som än idag är stommen i det svenska nätet. Även när det gäller högspänd likström, HVDC(high-voltage direct current), som idag används för att överföra el långa sträckor samt koppla ihop länder och kontinenter, är vi pionjärer då vi levererade världens första installation med en överföring från fastlandet till Gotland redan 1954.

Vill fortsätta driva utvecklingen

Även framöver lägger Hitachi Energy stor vikt vid innovation.

– Ett av våra fokus är att fortsätta driva den tekniska utvecklingen inom elkraftområdet. När det handlar om HVDC så ligger koncernens Center of excellence i Sverige, vilket bland annat hänger ihop med att vi har vårt forsknings- och utvecklingscentrum i Västerås. På vårt forskningscentrum arbetar ungefär hundra medarbetare fokuserat med nästa innovationssteg, i nära samarbete med forskare och tekniska universitet runt om i Sverige. I koncernen har Sverige en viktig roll med vårt unika ekosystem i form av nära samarbete mellan industri och akademi. Idag har vi partnerskap med nästan alla stora universitet, där samarbetet handlar om konkret utveckling av produkter istället för forskningsrapporter. Ett aktuellt exempel är där våra forskare tillsammans med forskare och studenter från Uppsala universitet tittar på att utveckla AI-applikationer inom våra tillverkningsprocesser.

Hur står sig Hitachi Energy i Sverige internationellt på energiområdet?

– Med ödmjukhet så kan jag ändå säga att vi är världsledande när det gäller högspänningsteknologi. En stor del av det vi producerar går på export. Det var kul att det uppmärksammades när vi vann exportpriset på Guldstänk i år, i konkurrens med bland andra ABB och Alstom. Exempelvis bokade vi bara under sommaren in ordrar på mer än tio miljarder. Varje dag bygger vi infrastruktur runt om i världen, där vi hjälper industrin, transportsektorn och energibolag att bli mer fossilfria och förnybara. Många av projekten är också världsledande. I Tyskland är vi till exempel med och bygger HVDC-överföring för att förflytta energi från norr till söder . Vi är även med och bygger överföringen från världens största vindkraftpark till Storbritanniens fastland. För några år sedan slog vi även världsrekord med väldens längsta överföring på över 300 mil i Kina på 1 100 kilovolt.

Grön omställning

Hitachi Energy arbetar i flera spännande nya utvecklingsprojekt för grön omställning.

– Vi har precis presenterat att Hitachi Energy går in som delägare i H2 Green Steel. Det är ett riktigt spännande projekt då det finns en stor global efterfrågan på fossilfritt stål. Samarbetet med H2 Green Steel är ett riktigt partnerskap där Hitachi Energy går in med en investering , levererar produkter och avser att köpa fossilfritt stål. Redan tidigare har vi i ett samverkansprojekt med bland andra H2 Green Steel där vi ska hjälpa stålproducenten Ovako att ställa om till en fossilfri tillverkning av stål. Där levererar vi delar av anläggningen som gör om el till vätgas som kan användas i tillverkningen. Det är ett av de första projekten i världen i sitt slag, men vi kommer se många som följer efter.

Hur ser utmaningarna ut när det gäller det svenska energisystemet?

– Idag har vi ett starkt genereringssystem vad gäller fossilfri el i Sverige. Utmaningen ligger i att elbehovet kommer att dubbleras de kommande 20-25 åren när industri- och transportsektorn ställer om till eldrift. Det gör att vi i Sverige dels behöver bygga mer energigenerering, dels med smarta lösningar få ut mer av det som redan är installerat. I alla de här delarna är vi på Hitachi Energy involverade. Samtidigt ska inte bara Sverige ställa om, marknaden i hela världen kokar då alla länder arbetar med att ställa om sina energisystem.

Hur kan man få till mer energi i det som redan är installerat?

– Det finns en hel del produkter som gör att du kan få ut mer effekt av det som redan är installerat. En allt viktigare del blir att jobba med att säkra elkvaliteten när vi får alltmer intermittenta energikällor som till exempel vindkraft, då det är en kraftkälla där effekten varierar. Här har Hitachi Energy exempelvis ett samarbete med Northvolt om batteritillverkning och energilagring. Energilagring innebär en stor möjlighet men även en stor utmaning att lösa. Det är ett område som kommer att växa kraftigt framåt, men behovet finns redan nu.

Vi behöver förflytta elen till hem och industri

Tobias lyfter fram att han tycker att den svenska energidebatten ofta blir förenklad.

– Den svenska debatten har mycket fokus på vilken energigenerering som är bäst. Det blir lite för enkelt då det inte räcker med mer generering. Vi behöver även förflytta elen till hem och industri. Här krävs det större insatser. Vi skulle behöva få till ett samarbete liknande det som fanns på 1950-talet då uppbyggnaden av energisystemet gick snabbt med samspel mellan industri och samhälle. Samtidigt är jag optimist, det händer mycket och kommer fortsätta hända mycket framöver. Svenska Kraftnät gör stora satsningar på havsbaserad vindkraft, undersöker möjligheterna med små modulära kärnkraftverk och även hur man kan få ut mer av den installerade kärnkraften. När det gäller den havsbaserade vindkraften har de hittills placerats nära land och förankrats i botten. Nu har vi exempelvis utvecklat flytande transformatorer som kan stå pall för 16 meters vågor så att vindkraftverken kan flyttas längre ut från land och ge än bättre effekt.

Det finns även möjligheter att med små projekt förbättra elsystemet lokalt.

– I södra Sverige bygger vi ett smart nät, ett så kallat mikronät, tillsammans med ett industriföretag. Ett banbrytande projekt som kommer att få många efterföljare. Vi levererar ett batterilager som kopplas till industrins solpaneler och samtidigt knyts ihop med elsystemet. Industrin kan generera kraft till sin egen verksamhet och lagra överskottsel till när de har större behov eller sälja till det lokala nätet när solen lyser extra mycket.

Ett liknande projekt är Krafttanken i Ludvika där man återanvänt skalet av den ena världsrekordstransformatorn för 1 100 kilovolt och byggt ett energilager som laddas med förnybar energi. Energilagret bildar ett mikronät som kommer förse samhällskritiska funktioner med el vid en eventuell kris.

Aldrig hänt så mycket som nu

För att svara mot den efterfrågan som finns av Hitachi Energys tjänster och produkter växer de nu snabbt i Sverige.

– Jag arbetat här i 20 år och det har aldrig hänt så mycket som nu. Det är en fantastisk tid när hela världen håller på att få upp andan kring att skapa en bättre värld och ställa om till fossilfri produktion. Mitt i det här finns Hitachi Energy i Sverige som är världsledande med produktion, forskning och teknikutveckling. Vilket jobb du än börjar med så kan man jobba globalt från dag ett. Knäcker du en bra idé kan den föras över till de andra fabrikerna runt om i världen. Det finns även en stor fördel med att vi har en av de globalt största produktionsenheter i Sverige,
i Ludvika.

Nu står Hitachi Energy inför att rekrytera upp till 1 000 personer.

– Vi borde passera 5 000 medarbetare till årets slut och vi ska under året rekrytera upp till 1 000 personer. Tyngdpunkten ligger på produktionspersonal och ingenjörer men vi behöver även kollegor inom ekonomi, arbetsmiljö, HR med mera. Visst är det en utmaning när hela branschen behöver folk, men en rolig utmaning, säger Tobias Hansson, landchef för Hitachi Energy i Sverige avslutningsvis.

Hitachi

Överst: Hitachi Energy levererar kraftöverföring med HVDC i världens största havsbaserade vindkraftpark Dogger Bank utanför Storbrittaniens kust.

Vänster: Krafttanken är både ett energilager och landmärke för Ludvika som symboliserar stadens långa och viktiga industrihistoria.

Höger: Världens första installation av kraftöverföring, från fastlandet till Gotland genomfördes av 1954 av dåvarande ASEA.