Ann-Sofie Granzell, grundare av CirEko.

Vägen till cirkulär ekonomi går via samverkan

CirEko är en nationell näringslivsorganisation som syftar till att främja övergången från linjär till cirkulär ekonomi. Organisationen är non-profit och grundades som ett samhällsföretag med särskild vinstbegränsning av västeråsaren Ann-Sofie Granzell.

Framgång har träffat Ann-Sofie för att lära oss mer om cirkulär ekonomi.
– Jag har min bakgrund inom arbete med olika typer av företagstödjande arbete och är på många sätt en typisk entreprenör som startade mitt första företag redan när jag var 17 år. 2015 började jag arbeta med hållbarhet ur ett CSR-perspektiv, men blev mer och mer intresserad av cirkulär ekonomi och industriell symbios där företag samsas om resurser (läs mer om industriell symbios på sida 18). Jag märkte då att kunskapen om de här frågorna var ganska grund och såg att det fanns ett behov av en plattform som samlade näringslivet kring cirkulär ekonomi och dess affärs- och samhällsmöjligheter. Jag mejslade fram en verksamhetsplan för det som blev CirEko som stämdes av kontinuerligt med företrädare för ABB, Mälarenergi och VafabMiljö, berättar Ann-Sofie Granzell.
CirEko lanserades under hösten 2017 med en konferens om cirkulära ekonomi ur ett affärsperspektiv på Steam Hotel som första större aktivitet.
– Den konferensen har följts av fler konferenser med samma tema. Vårt upplägg är att vi låter medverkande, allt från startups och globala bolag till offentliga organisationer sprida sina case om hur de fått till sin affär utifrån den cirkulära ekonomi. Grunden i cirkulär ekonomi är att det bygger på samarbete. Det gör att konferenser och möten passar bra för att uppmuntra cirkulär ekonomi. Samarbete kan samtidigt vara läskigt och lite svårt, men även det som gör det intressant. Vår roll är att hjälpa företag att sluta loopen så att företag tillsammans kan hitta en cirkulär affär.

Erbjudande med fyra värdeord

Ann-Sofie berättar vidare om hur CirEko:s verksamhet utgår från hur de skapar värde för sina medlemmar.
– Vi sammanfattar vårt erbjudande i fyra värdeord: kunskap, inspiration, utveckling och positionering. Vår mission är att med affären i fokus underlätta övergången från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Många företag och organisationer gör redan idag många saker som är cirkulära, fast de ännu inte har identifierat det. När de upptäcker att de redan har cirkulära delar av sin affär så är det lättare att utvecklas vidare utifrån det.
Vill du ge exempel på cirkulärt tänkande som organisationer redan ägnar sig åt?
– Ett exempel är att personal åker kollektivt och samåker, eller att de köper begagnade kontorsmöbler. Andra delar handlar om att jobba så resurseffektivt och smart som möjligt. Det kan handla om industriprocesser eller reservdelsprogram som redan är cirkulära.

Sänka klimatavtrycket

En av de satsningar som CirEko driver är SPARAton, som är ett projekt inom Klimatklivet.
– Idén är att företag kan sänka sitt klimatavtryck genom att göra inköp som utgår från den cirkulära ekonomin. Det har vi kopplat till de fem klassiska B:na: bilen (transporter och mobilitet), butiken (inköp), bostaden (källsortering, energival, möblering, optimering av lokaler), biffen (livsmedel) och börsen (investeringar och pensionsval). Företag får först göra en invägning för att se hur mycket C02 de gör av med inom de här områdena, sedan hjälper vi dem med kunskap, inspiration och råd om hur de ska sänka sitt klimatavtryck. Vid programslut får de göra en utvägning som visar hur mycket de har förändrat sitt beteende och lyckats sänka sitt CO2-utsläpp, säger Ann-Sofie.

Långsiktigt hållbar förändring

CirEko:s ambition är att skapa en långsiktigt hållbar förändring och ökad insikt om betydelsen av att göra en omställning nu och inte senare.
– Vi vill att att det här ska leda till en långsiktig omställning. Idag är det stora resurser som slösas bort. Mycket handlar om kunskap och att få beslutsfattare att bättre ta tillvara på de resurser som vi har. Nu under coronakrisen är det förstås speciella omständigheter, men vi har sett att det har höjts nya röster för omställning till cirkulär ekonomi efter pandemin. En viktig del av det här är den plan som EU-kommisionen presenterade i mars i år: Circular Economy Action Plan.
Hur ska då företag som vill ställa om börja med sin process?
– Ett sätt är att få en introduktion av oss på CirEko i vad cirkulär ekonomi är. Då blir det lättare att identifiera vad som redan är cirkulärt i deras egen verksamhet och jobba vidare utifrån det. I mars lanserade vi dessutom en ny utbildning i cirkulär affärsmodellering som är till god hjälp. Jag skulle säga att det viktiga är att ta saker stegvis, testa och se hur det fungerar och sedan ta nästa steg.
– Jag vill uppmuntra alla företag att kroka arm med leverantörer och kunder och fråga sig – hur kan vi göra något tillsammans? Det är i samverkan med andra företag och offentliga organisationer som allt inom cirkulär ekonomi börjar, säger Ann-Sofie Granzell, verksamhetsansvarig på CirEko, avslutningsvis.