”Utan samarbetet med MDU hade vi inte haft ett kontor i Västerås”

Ingenjörsbyrån Nordic Electronic Partner (NEP) är aktiva i Mälardalens universitet samverkanslabb C2. Där kommer de i kontakt med masterstudenter med rätt kompetens.

På C2 där studenter tillsammans med internship-studenter och anställda från NEP arbetar med en solelsbil till tävlingen World Solar Challenge. Från vänster: Sofia Blaad, Inas Hamzic (under bilen), Ludwig Wässman och Niclas Rasmusson.

Bolaget NEP har en verksamhet på tillväxt i Västerås. Samarbetet med MDU har varit viktigt för uppbyggnaden av deras Västeråskontor.
– Vi är en ingenjörsbyrå som levererar konstruktionstjänster, huvudsakligen industriteknik åt företag som Munters och Alfa Laval. Till de större industriföretagen gör vi kretskort. Den andra delen är att vi arbetar med medicinteknik främst med startups. Från deras idé och tanke ser vi till att den finns certifierad och i produktion, berättar VD:n Johan Duprez.

Sammanslagning av två bolag
Ursprungligen är NEP en sammanslagning av två ingenjörsbolag, från Västerås och Norrtälje. De har även kontor i Solna och Uppsala. En av de tidiga ägarna var professor Bertil Hök vid MDH. Johan kom in i företaget för fyra år sedan.
– Jag ville bygga upp verksamheten i Västerås där vi då nästan inte hade några anställda alls. I samband med det startade högskolan Collaboration Center (C2), ett labb som bjuder in till samarbete mellan forskare, studenter och företag. Vi kom in i samarbetet som första företag och hyrde in oss på Kopparlunden, där masterstudenter som gick 4:e och 5:e året satt. Det var ett jättebra sätt att komma i kontakt med studenterna, berätta om vår teknik och lägga grunden för exjobb och anställningar. Nu sitter vi i det gamla Televerket vid Stora Torget i Västerås där vi har fyra anställda och ungefär lika många studenter på praktik och exjobb.


Genom C2 har NEP hittat nya kollegor, börjat samarbeta med andra företag och delfinansierat en doktorand.
– Vi upplever att MDU har varit enklare att rekrytera nyutbildade från i jämförelse med andra universitet i Mälardalen. Studenterna på MDU har dels kompetens som passar vårt behov, dels mer kunskap i hur man arbetar i näringslivet. De är tränade i att arbeta i projekt som liknar våra. Utbildningarna här är lite mer praktiskt inriktade vilket passar oss bra.

Vilken betydelse har samarbetet med MDU haft för NEPs utveckling?
– Det har gjort att vi fått in rätt personer som snabbt kommit igång och bidragit med kundnytta. Det blir korta startsträckor när de gjort exjobb här eller arbetat på sommaren, det är en stor fördel. Redan efter två, tre år så är de inte så juniora längre. Vad gäller ny teknik som machine learning och AI kan ofta de yngre dessutom mer då de gått kurser om det på MDU. Det gör att seniora och yngre anställda kan lära av varandra. Det är det samspelet vi vill uppnå. Hade vi inte haft det här goda samarbetet med MDU så hade vi inte haft ett kontor i Västerås. Då hade Västeråskunderna hanterats från kontoret i Stockholm istället.

Johan Duprez, VD Nordic Electronic Partner (NEP).


En utmaning i samarbete mellan akademi och företag kan vara att man har olika tidsperspektiv.
– Det får inte ta för mycket tid och det gäller att hitta ett enkelt sätt att arbeta ihop. Vad gäller exjobb har vi hittat vår modell. Vi vet vilka krav som skall ställas och gränserna för vårt ansvar. Det vi erbjuder är en plattform, kompetenser, kunder och labb inom vissa områden. Det gör att vi nu upplever att det är lätt att ta in exjobbare. Det blir som en långsiktig investering från vår sida som lönar sig efter 5-10 år. Det gäller att ha tålamod.


Men det är inte bara på lång sikt som studentkontakten lönar sig.
– Jag trodde att vara nära ett universitet skulle vara för långt ifrån business. Men tvärtom ser jag att det här ger något för oss redan nästkommande år. Ett exempel är komponentbristen vi levt med de senaste åren. Vi har använt oss av studenter för att hitta alternativ till de komponenter som saknas. Tack vare det kunde vi öka vår business, det hade vi aldrig klarat av om vi inte haft det här nära samarbetet. Inom C2 är vi flera företag som konkurrerar om att anställa studenterna. Det kan ge mycket tillbaka till oss som företag att komma in en universitetsmiljö. Det finns mycket skaparglädje och nya synvinklar i mötet med studenterna.

Hur ser ni på framtiden?
– I Västeråsregionen har vi en del potentiella kunder och samarbetspartners. Vi är i början på den här resan och vill bygga ut vårt kontor och fortsätta arbeta ihop med MDU. Medicinteknik och hälsoteknik växer ganska kraftigt, även industriteknik inom energiområdet. Västerås är ett teknologicenter knappt en timme ifrån Stockholm, det är en stad där det är svårt att inte vara i.
Vår tanke är att på två år bli 12-15 anställda i Västerås så att vi täcker in kompetens inom mjukvara, hårdvara, inbäddade system och mekanik. Då kan vi köra helhetsprojekt i Västerås med två personer på varje område. Till det behöver vi rekrytera seniora personer också. Det gäller att hitta en balans, säger Johan Duprez avslutningsvis.