Upptäck Västmanland i sommar – en hemester full av upplevelser och nya minnen

Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. En näring som sedan början av 2000-talet nästan fördubblat sin omsättning i Sverige, en imponerande siffra som tydligt visar på näringens potential även om dess andel av BNP fortfarande relativt sett, är liten. Man kan säga att besöksnäringen som helhet har ökat ekonomiskt sett, både i städer och landsbygd, men viktigt att understryka är att det inte betyder att utvecklingen har sett eller ser ut på samma sätt i alla kommuner. Näringen är av mycket stor betydelse för många kommuner. På flera platser är besöksnäringen starkt kopplad till just årstider och säsonger, vilket gör att den lokala ekonomin kan vara koncentrerad till en begränsad, ibland mycket begränsad del av året. Kanske också beroende på huruvida en säsong blir snörik eller varm och solig – faktorer som ingen av oss rår på. 

För de västmanländska kommunerna är besöksnäringen viktig av flera skäl, dels som jobbskapare som i sin tur ger inkomster och skatteintäkter, dels för att en attraktiv plats drar till sig äventyrslystna besökare men också är en attraktiv plats att bo och verka i. För att främja och stödja besöksnäringens tillväxt driver Almi Mälardalen just nu ett projekt där vårt uppdrag är att stötta Västmanlands besöksnäringsföretag. Vi ska ge företagen rätt verktyg så att de kan se över sin affär för att verkligen maximera möjligheterna till att få en hållbar utveckling i sina företag.

Sverige och Västmanland är fantastiskt! Storslagen och varierad natur med olika årstider och skiftningar, starka kulturella värden och inte minst, en välfungerande infrastruktur som samlat gör Sverige attraktivt för utländska turister. Med rätt strategier och investeringar kan vi fortsätta att dra nytta av besöksnäringens potential och göra den till en kraft att räkna med för landets framtida tillväxt. 

Så, med det vill jag önska Framgångs läsare en skön sommar och, förhoppningsvis –  semester. Se till att njut av sommaren och av vår närliggande natur och besöksmål. Bara utanför dörren finns en hemester full av upplevelser och nya minnen att skapa! Så: turista, ät, handla, fika, bo och ha en skön sommar i hela Västmanland. Ett välbesökt och attraktivt län gynnar oss alla – oavsett om vi arbetar i eller nära besöksnäringen.   

Mikael Fällman

Vd, Almi Mälardalen