Tillväxten drivs av starka megatrender

Westermo grundades 1975 av Asea-ingenjören Tore Andersson i byn Västermo utanför Eskilstuna. Sedan starten har företaget arbetat med datakommunikation 

för industriella applikationer, en teknik som nu är hetare än någonsin. Trots en stark internationell expansion finns den ursprungliga fabriken kvar i Västermo. För att säkra kompetensförsörjningen har huvudkontoret förlagts till Kopparlunden i Västerås. Framgång har träffat Westermos ledningsgrupp som berättar om utvecklingen.

Jenny Sjödahl har varit VD sedan år 2017.

– Idag tillverkar vi switchar och routrar som används för att bygga industriella datanätverk. Det är en avancerad hård- och mjukvara för att transportera data. De senaste 15 åren har vi fokuserat mycket på nätverk för tåg. Våra produkter är kritiska för systemens drift och säkerhet, därför är kvalitet och robusthet oerhört viktigt, berättar Westermos VD Jenny Sjödahl. 

Jenny tog över som VD för Westermo år 2017 och är även koncernchef på moderbolaget Ependion.

– Jag jobbade 19 år på ABB innan jag började på Westermo. Då var bolaget välfungerande med ett kompetent team men behövde moderniseras för att växa. Vi har bland annat kompetensväxlat i ledningsgruppen, moderniserat IT-infrastrukturen och satt en tydlig strategi att bli världsledande i de tre segmenten tåg, energi och järnväg.

– Med den inriktningen är vi väldigt stolta över att kunna jobba med globala kunder som Alstom och ABB, som också har en stark lokal närvaro i Västerås. De köper komponenter av oss och bygger in dem i sina produkter och lösningar som slussas ut i hela världen, säger försäljningschef Erik Danielsson. 

Erik Danielsson och Linda Kärreby sitter i ledningsgruppen för Westermo, ett företag vars teknik inom datakommunikation säljs över hela världen. Foto Jonas Bilberg

Växer internationellt

Företaget är inne i en expansiv fas, både geografiskt och finansiellt. 

– Westermo har alltid varit ett tillväxtbolag men de senaste åren har vi accelererat och dubblerat omsättningen. Det har skett både av egen kraft och genom tre kompletterande förvärv utomlands som resulterat i en mer komplett produktportfölj. Idag är vi nästan 500 anställda och nådde nyligen en stor milstolpe när omsättningen passerade en miljard, berättar Jenny. 

– Redan på 1980-talet blev Westermo ett starkt varumärke internationellt genom våra telemodem. Då påbörjades företagets etablering av egen representation i andra länder. Nu har vi säljkontor i England, Tyskland, Frankrike, Singapore, USA, Kina, Australien och Spanien. Med förvärven av produktbolag har vi nu även utveckling och tillverkning i Irland, Tyskland och Schweiz, berättar Erik. 

Huvudfabriken finns samtidigt kvar i Västermo, vilket uppskattas av både kunder och utvecklingsingenjörer inom företaget. 

– En viktig del i företagsidén är att tillverka produkterna inhouse för att kunna garantera kvalitet och kontroll. Om man ska koka ner vad Westermo står för är kvalitet det viktigaste. Vi håller vad vi lovar och försöker inte ta några genvägar. Därför har elektronikkomponentskrisen som uppstod under pandemin varit en stor utmaning för oss. Vi är helt beroende av komponenterna för att kunna leverera produkter. Åren 2021 och 2022 var en jättetuff period då vi inte kunde leverera fullt ut till kunder trots att vi gjorde allt vi kunde för upprätthålla vår leveransförmåga. Men ibland gick det inte alls att få tag på komponenter, säger Jenny. 

– Då startade vi ett task force-team som jobbade nästan dygnet runt med att hantera alternativa lösningar utifrån situationen dag för dag. Läget blev dessutom ännu svårare då orderingången samtidigt ökade, säger HR-direktör Linda Kärreby. 

– Nästan 70 veckor i rad hade vi krismöten. Vissa effekter märks fortfarande, det tar tid att beta av den orderstock som byggts upp. Men vi har faktiskt inte tappat en enda kund. I våras gjorde vi en kundnöjdhetsundersökning för första gången och fick otroligt bra resultat. Det är en väldigt bra bas att jobba vidare ifrån även om man aldrig får slå sig till ro, säger Erik. 

Satsar på hållbarhet

Westermos marknader drivs av starka megatrender som elektrifiering och digitalisering. 

– Därför växer vi och anställer fler medarbetare i både produktion och på ingenjörssidan. Det är en ständig utmaning att få tag i rätt kompetens men också kul att se att det går att attrahera rätt människor till Westermo. Vi kan locka med att vara ett relativt litet företag som erbjuder möjlighet till internationell erfarenhet. Många känner också stolthet i att jobba med produkter som gör samhället lite bättre, som att spara energi, rena vatten och underlätta hållbara tågtransporter. I våras tog vi steget att anställa Lena Westerholm som hållbarhetschef, vilket är en riktig superrekrytering. För fjärde året kör vi vårt traineeprogram och nu för första gången även i våra nyförvärvade enheter utomlands. Det är ett bra sätt både att bygga företagskultur och få in kompetens, berättar Jenny.

Hur jobbar ni som globalt företag med att hålla ihop kulturen och värderingar i koncernen?

– Vi följer ett årshjul med chefsmöten och kick-off för medarbetarna två gånger om året och en säljkonferens vartannat år för alla 180 personer som möter kunder. Att hålla fast vid den strukturen   och se till att människor träffas i olika team gör att vi bibehåller den familjära kulturen. Vi är även noga med att alla chefer som tillsätts står för vår värdegrund. Företagsvärderingarna har tagits fram tillsammans med alla medarbetare och i vårt ledarskapsprogram för chefer går värderingarna som en röd tråd genom utbildningen, berättar Linda.

– Vi välkomnar nya medarbetare i andra länder att komma till Sverige för att träffa alla centrala funktioner i företaget, både i Västermo och Västerås. Har man träffats en gång blir det enklare att ta kontakt senare. Dessutom blir det mycket lättare för dem att beskriva för kunder hur vi jobbar med kvalitet och liknande, när de själva sett hur det fun-gerar, säger Erik. 

Ljus framtid

Trots det ekonomiskt utmanande läget i Sverige ser framtiden ljus ut för Westermo. 

– Liksom de flesta andra känner vi av höjda priser på inköp. Men de segment vi är inriktade mot är relativt stabila och påverkas inte så mycket av inflationen. Vi ser positivt på framtiden. Tillväxten innebär utmaningar men det är stimulerande och roliga problem, säger Jenny.

– Vårt nya mål är att dubblera omsättningen till två miljarder kronor. Ett sätt som det nya målet märks rent praktiskt är att med fler medarbetare behöver vi större arbetsyta. Därför har vi skrivit på för en till lokal i samma hus här i Kopparlunden i Västerås. Vi tror starkt på att ha ett kontor dit medarbetarna kommer, det ger en otrolig energi när folk träffas, säger Linda Kärreby avslutningsvis.