Testbädd stärker svensk industri

RISE Västerås grundades 2012 på initiativ av SICS och Mälardalens Högskola. Helena Jerregård fick ansvaret att bygga upp verksamheten. Sedan dess har RISE Västerås vuxit rejält och kan idag erbjuda en forskningsmiljö och testbäddar för företag inom flera olika teknikområden.

– Vi består idag av en grupp forskare med en djup kunskap och förståelse för innovation och digitalisering. I våra lokaler på Stora Gatan 36, som tidigare inrymde nattklubben Poco Loco, finns idag en unik testmiljö tillgänglig för företag från hela Sverige. Bland annat får företag möjlighet att testa hur de kan använda augmented och virtual reality, visualisera data på nya sätt, simulera fjärrstyrning av produktion för att testa processer och flöden, samt på andra sätt få hjälp med att ta nästa steg i sin digitalisering. Syftet med vår verksamhet är i första hand att stärka svensk industri, men vi är öppna för att hjälpa företag och organisationer från alla sektorer. Exempelvis har vi haft projekt där vi hjälpte Arbetsförmedlingen, berättar Stig Larsson, enhetschef RISE Västerås.

Stig Larsson, RISE Västerås

AI & Machine learning

Sedan starten 2012 har verksamheten utvecklats mycket från att de ursprungligen bestod av tre halvtidstjänster till att de idag är 38 medarbetare. 

– Ett av våra viktiga områden är AI & Optimering där vi hjälper processindustrin med att förstå hur data om deras processer kan användas. Stora delar av processindustrin är lätt att mäta med olika typer av givare, en annan fråga är hur data ska användas för att optimera flöden och processer. Här kommer vår expertis in med specialister inom dataanalys och AI med machine learning och deep learning.

Ett annat av RISE Västerås specialområden är Internet of Things och molntjänster.
– RISE har i Luleå datacentret ICE där det också forskas på hur man bedriver datacenter på ett effektivt sätt, hur man kyler servrar på bästa sätt, minskar energiåtgång med mera. Tack vare att vi har tillgång till deras kompetens kan vi nu erbjuda en testbädd med toppmoderna molnlösningar. Dessutom har de hjälpt till för att sätta upp ett lokalt så kallat EDGE-nätverk som kan vara ett upplägg som passar i många industrier. En annan av våra testbäddar handlar om hur industriföretag kan dra nytta av augmented reality eller snarare extended reality i sin verksamhet.

Ledande kompetens

Ett annat viktigt område för RISE Västerås innovation management.
– För alla industrier är det en stor fråga hur innovationer ska hanteras på ett bra sätt. Här har vi en forskningsgrupp som är ledande i Sverige. Exempelvis kan det handla om hur man ska testa ett uppdaterat styrsystem, där vi här kan simulera produktionen och upptäcka svagheter i den nya innovationen. I den här typen av projekt arbetar vi ofta med internationella aktörer.

Oberoende aktör

Det som RISE kan göra är att koppla ihop industrin med en lång rad olika tekniker.
– Vi är platsen dit alla industriföretag kan komma för att pröva nya tekniker hos en oberoende statlig aktör som omgärdas av en omfattande säkerhet. Här kan de vara helt säkra på att vi inte sprider deras data.

Prototyper i papp

Stig berättar mer om de möjligheter som finns att som företag förlägga en kreativ workshop på RISE.
– Det kan till exempel handla om att skapa mockups för att bättre kunna utvärdera en ny produkt som man håller på att ta fram. Till exempel har vi här ett low-tech-lab där du kan bygga prototyper i papp för att det ska gå att ta och känna på produkten. Även om vi också arbetar med mindre företag och startups, är den största delen av vår arbetsmängd kopplad till stora forskningsprojekt där vi bildar konsortium med industrin och ibland även universitet eller högskolor. Sedan söker vi tillsammans ekonomiskt stöd till projektet från Vinnova och olika typer av EU-medel. För företag som funderar på att etablera sig i vår region kan vi bli en viktig partner. Jag kan se att framtiden för RISE Västerås ser ljus ut, med många spännande utvecklingsprojekt som är på gång, berättar Stig Larsson, en av tre enhetschefer på RISE i Västerås avslutningsvis.