Planetväxel för elbilar tillverkad av LEAX.

Från svarv i garaget till globalt bolag

LEAX Quality grundas 1982 av Lennart Berggren och Axel Seger. Sedan dess har bolaget haft en otroligt positiv utveckling, där tillväxten sedan början på 1990-talet i snitt varit 35% per år. Idag omsätter bolaget nästan två miljarder och har dessutom tagit ny mark inom elektrifiering av fordonsindustrin. LEAX är en del av det starka fordonsindustrikomplexet i Köping med GKN och Volvo som grannar i närområdet.

– De senaste åren har det varit en stark konjunktur vad gäller tunga fordon. För att differentiera vår verksamhet har vi samtidigt påbörjat två nya projekt inom personbilsindustrin. Vi kommer att göra investeringar på 400 miljoner kronor till nya projekt inom personbilssidan. Just nu har vi ett spännande projekt inom elektrifiering där vi tillverkar kugghjul till planetväxlar, som ersätter den vanliga växellådan på elfordon. Då elektrifiering ligger före i fas vad gäller personbilar, ser vi också fördelar i att redan byggt upp kompetens när den tunga sidan följer efter, berättar Henrik Fagrenius, som arbetat på LEAX i 4 år, varav 3 år som VD för LEAX Group. 

LEAX tillväxtresa

Henrik har tidigare arbetat 19 år på Scania, bland annat i rollen som återförsäljarchef i Tyskland. På det sättet har han haft erfarenhet av LEAX från kundsidan.

– Jag var fascinerad av LEAX tillväxtresa, och den stora kompetens som finns inom företaget vad gäller maskinell bearbetning. Min roll är att fortsätta den internationella expansionen, inom alla våra kundsegment, men även dra nytta av min bakgrund inom fordonsindustrin. Jag ser positivt på framtiden och den utveckling som är på gång. I dagsläget levererar vi väldigt stor del av vår omsättning till dieseldrivlinor och tror vad gäller den tunga sidan att någon typ av förbränningsmotorer kommer finnas kvar långt in i framtiden. I en ny studie från Boston Consulting menar de att 14% av alla personbilar globalt kommer vara helelektriska 2030. På LEAX ser vi elektrifiering som en stor möjlighet och inte ett hot. Elektrifiering har gjort att vi nu vinner marknadsandelar på personbilssidan. Vad gäller planetväxlar så är standard att man kuggslipar för att få den rätta toleransen. Det är en process som tar tid, med power skiving kan vi istället få till en snabbare och mer kostnadseffektiv process som dessutom ger en bättre ytstruktur. För tillfället har vi en kund, men letar nya kunder och tror att vi är bäst i världen just vad gäller produktionen av de här kugghjulen, förklarar Henrik.

Entreprenörsanda

Vad har legat bakom LEAX starka tillväxt?
– LEAX:s styrka är den stora kompetensen och det lilla bolagets entreprenörsanda och flexibilitet. Vi har kunnat hjälpa kunder att lösa problem i svåra situationer. Ett exempel är att vi har tagit över Scanias tillverkning av kardanaxlar, som finns i 1100 varianter, där vi tillverkar de just-in-sequence så att de levereras till fabriken i den ordning som lastbilarna tillverkas i fabriken. Vi har vågat ta risker och det har premierats, ett annat exempel är etableringen av en ny fabrik i Lettland 2003. Nu har vi fler anställda i Lettland än i Sverige och där faktiskt den mest avancerade produktionen görs från en av våra fabriker i landet. Då världen blir mer protektionistisk så har behovet av mer av en global närvaro ökat, så att produktionen kan ske närmare marknaden.

 

Personbilssidan växer

Idag står tunga fordon för 65% av LEAX omsättning, industrikunder för 28% och personbilssidan står för 7%.
– Under 2021 kommer personbilssidan att öka till 20% av omsättningen. Vårt mål är att industri och personbil skall komma upp till 50% av vår omsättning för att bli mindre sårbara då tunga fordon är en väldigt cyklisk verksamhet. Hur ser du på framtiden? – Bolaget har haft en fantastisk utveckling. Allt började med att Lennart och Axel köpte en svarv och en slip som de ställde i ett garage för 38 år sedan. Idag är vi 1200 anställda och omsätter nästan 2 miljarder. Samtidigt är det en viktig uppgift att försöka bibehålla det lilla företagets kultur även när vi växer, säger Henrik. Anläggningen i Köping ligger strategiskt bra till i Sverige menar Henrik. – Inom Mälardalen finns det en oerhörd kompetens vad gäller kugghjul, det är till stor hjälp när det gäller att rekrytera experter. Dessutom är vi placerade nära viktiga kunder. När det gäller elektrifiering så finns det möjligheter med närheten till ABB och Northvolt, inte minst vad gäller tunga fordon längre fram.

 

Tror på Sydamerika

När det gäller tillväxt så finns det fortfarande nya marknader att växa på.
– För oss är EU nu den största marknaden följt av Sydamerika. Vi är själva ännu inte inne i Nordamerika, även om våra kunder förstås säljer dit. Vi tror mycket på Sydamerika, men på längre sikt även Kina och övriga Asien där elektrifiering drivs hårt. I Sydamerika har vi produktionen av kardanaxlar för Scanias räkning, men kommer även att söka industri kunder där. Ser vi till orosmoln på himlen så har vi inte berörts i någon högre grad av handelskonflikten mellan USA och Kina, annat än den generella effekt det haft på konjunkturen. VI såg en kraftig inbromsning i Q3 och Q4 2019 men ser nu att tendensen är att det börjat gå uppåt igen, vilket är väldigt positivt. Brexit kan på kort sikt till och med vara en möjlighet för oss, där vi tror att en del företag som har leverantörer i Storbritannien kan se över sin leverantörskedja. Men utvecklingen är självklart svårt att sia om.

 

Outsourcing

LEAX har ett stort antal utvecklingsprojekt på gång och spännande möjligheter.
– Om vi ser till stora megatrender inom tunga fordon så som elektrifiering och connectivity, tror vi att det kan leda till att en del företag kommer att släppa produktionen av traditionell teknologi till andra företag. I det fallet är vi redo för fler outsourcingsprojekt på samma sätt som vi hjälpt Scania. Tillsammans med Sibbhultsverken, driver vi också Swedish Powertrain Tech Center där vi tittar på utveckling på elektrifieringsprojekt. Även om det kanske inte leder till kommersiella projekt på kort sikt är det viktigt för oss att följa trenderna och bidra till utveckling, säger Henrik Fagrenius, VD på LEAX Group avslutningsvis.