Vemmab

Synerleap träffar nya samarbetspartners. Från vänster Dennis Helfridsson, ABB, Helena Jerregård, MDU, Daniel Boqvist, Automation Region, Eva Gustavsson, Westinghouse, Peter Lofgren, Synerleap, Aziz Dag, Westinghouse, och Niklas Gunnar, Mälarenergi.

Synerleap skapar förutsättningar för global co-creation

Synerleap har sitt huvudkontor i Västerås men samlar industriföretag och startups från hela världen. Framgång träffar Gaetana Sapienza, Peter Löfgren och Martin Olausson från Synerleap samt Eva Gustavsson från Westinghouse för att prata om co-creation och samarbete mellan stora bolag och startups.

Startup-ekosystemet Synerleap grundades 2016 i samband med att ABB:s svenska forskningscenter firade 100 år. Idag har det globala nätverket lett till 160 samarbeten mellan startups, ABB:s olika divisioner och ytterligare ett 50-tal med kunder och Synerleaps industripartners.

– Vi har medlemmar i nätverket från alla världsdelar, med totalt cirka 120 startups och ett ökande antal industripartners så som Westinghouse, Mälarenergi och Microsoft. Första året startade vi två samarbeten per år mellan våra startupmedlemmar och ABB, nu startas ett nytt samarbete varje vecka. Vårt strategiska samarbete med Microsoft har fördjupats under 2021 vilket gör att vi tillsammans kan accelerera samarbeten genom tillgång till deras expertis. Samarbetet med Microsoft gör också att nätverket blir större då våra medlemmar får en ingång till Microsofts partners och kunder, säger Gaetana Sapienza, Head of Operations på Synerleap.

– Microsoft kom först i kontakt med oss som del i juryn i vår och ABB Electrifications tävling Startup Challenge. Det de sa till oss var att de inte någon annanstans i världen hittat ett lika framåtlutat och bra fungerande ekosystem. Det är ett fantastiskt gott betyg. Stegvis öppnas nu plattformen upp för fler partners, säger Peter Löfgren, CEO på Synerleap.

Vi har lärt oss vad som fungerar

Under de sju år som Synerleap funnits har de vässat sin verktygslåda när det gäller värdeskapande i co-creation.

– Vi har lärt oss vad som fungerar när det gäller samarbeten med startups och hur det går att reducera den friktion som annars kan ta udden av ett samarbete. Viktigt med vårt nätverk är att vi har fokus på värdeskapande och utförande. Alla som är med i ekosystemet har åtagit sig att vara aktiva, att bidra och ser fördelen av att samarbeta. Synerleap är aldrig nice to have utan våra startups och partners går med för att skapa gemensam nytta. I de workshops vi kör tillsammans visar vi också konkret hur startups kan dra nytta av co-creation. Genom att samarbeta kring problem och utmaningar kan vi hitta konstruktiva lösningar som aldrig skulle gå att lösa som ensamt bolag, säger Gaetana.

– Det våra industripartners lyfter fram, är att de genom vårt ekosystem kan ta rygg på all vår erfarenhet av co-creation mellan startups och industrin. Allt ifrån hur man skriver kontrakt, hur man hittar gemensamma fungerande affärsmodeller till hur man får till ett bra samarbete i pilotprojekt. Kommer du från industrin, oavsett om det är någon av ABB:s divis-ioner eller våra partners, så behöver du inse att startups arbetar med framtiden. Alla hypoteser och idéer som startups presenterar kommer inte att realisera sig i produkter eller affärer. En del blir istället värdefulla lärpengar och ny kunskap, som i sin tur oftast leder vidare till nya strategiska fördelar, säger Peter.

Hur etableras samarbeten?
– En viktig sak är också att vi är ett öppet ekosystem. Det är öppenheten och transparensen som gör skillnad. Det går inte att styra ett nätverk, så alla vägar till nya samarbeten är bra. Men det går att skilja på när det utgår från en utmaning från industrin som startups kan svara på eller våra webinarier där startups pitchar sin företagsidé. Det vi försöker göra är att fånga upp alla hypoteser och sedan stänga dem med pilotprojekt som visar om det fungerar. Sedan är vi inte inblandade i alla samarbeten. Ett exempel på det är Mälarporten, där flera startups från ekosystemet kommit in i det stora stadsutvecklingsprojektet i Västerås för att skapa en mer hållbar stadsdel. Vår roll är bara att göra det så enkelt som möjligt för alla att samarbeta, säger Gaetana.

– Nyckelordet som möjliggör co-creation är tillit. Det är det som öppnar dörrar för startups in i industrin. Genom att samarbeta med företag i ekosystemet så får alla en garant för tillit och gemensamt förtroende för varandra, säger Peter.

160 samarbeten

Martin Olausson, ansvarig för affärsutveckling på Synerleap berättar mer om konkreta samarbeten.

– I ekosystemet har vi idag över 160 samarbeten varav cirka en tredjedel är så kallade POC:ar (proof of concept), en tredjedel är samarbeten i konsortium med slutkunder och resterande del där vi inkluderar startups teknologier i våra produkter. Det är en otrolig spännvidd när det gäller branscher och affärsidéer. Ett spännande exempel är det lettiska bolaget Roboeatz som öppnat världens mest avancerade robotiserade restaurang i Riga där ABB-robotar lagar utsökta måltider på under fem minuter. Grundarna har gedigen erfarenhet från restaurangbranschen, men är inte lika bra på att programmera robotar. Vi coachade dem och har idag ett större partnerskap. De får vårt ingenjörsstöd, försäkrad leverans av robotar och tack vare samarbetet har Roboeatz nu också fått in externa finansiärer. Ett annat exempel är Renbloc som har en teknik som håller koll på ursprunget av ditt företags elanvändning. Det möjliggör att man kan stänga av produktionen när det inte finns fossilfri el tillgänglig. De har nu kört tio projekt inom ramen för Synerleap.

Vad är det som avgör om ett samarbete blir lyckat?
– 40 procent handlar om tekniken, men 60 procent handlar om teamet. Kanske finns det ibland andra företag som har en bättre lösning, men det spelar ingen roll om de inte har ett lika bra team. De startups vi arbetar bäst med har team som är lyhörda, och snabbt och flexibelt kan anpassa sig till ABB’s, våra kunders och partners behov. En erfarenhet som vi har dragit är att det kan vara svårare att arbeta med startups som är i en för tidig fas, då de inte hunnit bemanna sitt team tillräckligt. Jag älskar när aktörerna går in med ett stort åtagande. Ett exempel på det är samarbetet mellan Mavenoid och ABB Electrification där de har haft cirka 30 personer engagerade. Här fanns ett kundproblem som man utgick ifrån, vilket innebar att göra felsökningar av elektriska produkter mer effektiva. Lösningen blev att med maskininlärning skapa en plattform med självlärande felsökning, säger Martin.

Nödvändigt att arbeta med startups

En industripartner som kommit långt när det gäller samarbete med startups är Westinghouse. Eva Gustavsson, Open Innovation Manager på Westinghouse, berättar mer.

– Vi ser att det är nödvändigt att samarbeta med startups för att vi ska kunna fortsätta vara en viktig spelare med bra lösningar i framtidens energimix. För att lyckas med det behöver vi inom Westinghouse kunna agera snabbare i vissa avseenden och kunna gå utanför de lösningar vi traditionellt arbetat med, att tänka nytt. Det var både intressant och naturligt att gå med i ett ekosystem som Synerleap, speciellt för oss i Sverige då ABB ligger bakom Synerleap och att de är baserade i Västerås men ändå är ett globalt ekosystem. Då vi har mycket samarbete med ABB sedan tidigare så har det också varit en lättsam uppstart.

Vi känner att vi får ut mycket av samarbetet och vi kan dra lärdom av hur ABB lyckas arbeta med startups. Dessutom får vi tillgång till ett nätverk av startups som redan har screenats och kvalitetssäkrats. Det gör att vi inte behöver börja från scratch när vi sitter oss ned med ett startup-företag. Faktum är att har erfarenhet av egna projekt att inleda samarbeten direkt med startups, och vi kan därmed jämföra och se de stora fördelarna som finns i att ha Synerleap i ryggen. Ju fler stora företag som går samman, desto bredare teknikområde kan vi erbjuda, vilket förstås blir attraktivt för startups. Dessutom märker vi även att startups hittar nya samarbeten sinsemellan. Det blir en win-win-win, för alla parter.

Hur startar ni samarbeten?
– Å ena sidan kan det utgå från att vi har ett problem där vi söker en lösning, å andra sidan finns det också exempel på där vi bara stöter på en spännande teknik som vi ser skulle kunna vara intressant att tillämpa hos oss. Gemensamt för båda typerna av projekt är att vi börjar med ett litet pilotprojekt där vi definierar vad är det för idé vi vill testa den här lösningen på. Pilotprojektet är ofta under en begränsad tid på två till fyra månader. Visar det sig att det fungera så går vi vidare och omsätter det i ett mer traditionellt projekt.

De områden som vi tittat på hittills är bland annat om vi skulle kunna digitalisera avsyning och inspektioner i kärnkraftverk med computer vision och machine learning. Ett annat område är om vi skulle kunna använda stöd av Augmented Reality (AR) till vår fältpersonal som komplement till skrivna instruktioner. Ett exempel skulle kunna vara när man ska demontera en ventil, då finns det stora vinster att kunna hålla blicken på bulten och läsa instruktionen samtidigt istället för att titta ned i en manual, säger Eva Gustavsson.

Vilka utmaningar finns?
– En viktig sak är att startups och vi stora ind¬ustriföretag förstår och har respekt för skill-nader i tempo och arbetssätt. Startups kan ofta hantera saker omedelbart, som en så enkel sak som att svara på ett mejl till exempel, medan vi som stort bolag har många interna möten som gör att det kan dröja en halv dag eller mer för att svara på mejl.
Här behöver båda parter jämka sig. Jag tror att det är viktigt för oss på Westinghouse att vi vågar tänka nytt och förenkla många av våra processer. Vi har processer som bygger mycket på säkerhetstänk, men dessa arbetssätt behöver inte spilla över på den här typen av pilotprojekt. Inför varje projekt är det viktigt att få till en workshop så att vi får en ömsesi-dig förståelse för projektet men även för att lära känna varandra, så att det blir lättare att arbeta ihop.
Sedan krävs också kontinuerliga avstämningar, för att kunna jobba snabbt framåt utan att det fastnar i långbänk. Jag vill också säga att det är viktigt att vara medveten om att alla pilotprojekt inte går vidare till riktiga projekt. Dessa fall ger också mycket kunskap och ska inte ses som ett misslyckande i sig.

Kommer ni på Westinghouse förändras av att arbeta mer med startups?
– Ja det tror jag definitivt. Och det gäller inte bara Westinghouse, utan alla globala koncerner kommer nog att behöva gå den vägen. Jag tror att man kommer att dra ned på in-houseutveckling och istället göra mer utveckling tillsammans med startups och externa mindre techbolag. Redan inom ett par år tror jag att vi kommer ha ett förnyat synsätt på hur vi jobbar med ny teknik, säger Eva Gustavsson, Open Innovation Manager på Westinghouse.