Vemmab

Svenskt industrisamarbete bakom banbrytande lyftkransteknik

Utvecklingsbolaget S&L Access har tagit fram en revolutionerande lyftkransteknik som kommer att möjliggöra etablering av avsevärt högre vindkraftverk. Framgång träffar bolaget som har sitt forsknings- och utvecklingscentrum i Västerås.

Idén till S&L Access kommer från ingenjören Michael Strandberg, idag Produkt & Innovationsansvarig i bolaget. Hans idé var att hitta en teknik för att kunna resa vindkraftverk på ett effektivare sätt. Michael började arbeta med idén 2017. Efter att han träffade superentreprenören Kenneth Lundberg som var baserad i Västerås kom bolaget att etablera sig i regionen. Tyvärr gick Kenneth bort under 2020. Marcus Dahlinder, VD för S&L Access sedan 1:a januari 2021, berättar om utvecklingen.

– Under 2019 presenterades idén för Stena som gick vidare med en förstudie. Då arbetade jag på Stena med affärsutveckling och har sedan dess följt bolaget nära. S&L Access fick möjlighet att presentera den nya lyftkranstekniken för Vestas, ledningsgrupp som är den drivande kraften för utbyggnaden av vindkraft globalt. Vestas såg stor potential i affärsidén och Stena gick in som majoritetsägare i S&L Access för att kunna finansiera utvecklingen av en prototyp. Under förra året gick även Vestas in som minoritetsägare i bolaget, vilket gör att vi har en gedigen uppbackning tekniskt men såväl även ekonomiskt, berättar Marcus.

Berätta om vad som är unikt med den nya lyftkranstekniken?
– Vi kan börja med att beskriva hur en konventionell kran ser ut som används för att resa vindkraftverk. För att klara av att resa vindkraftverk på 150 meter har de en motvikt på över 500 ton. Det gör att en konventionell kran behöver transporteras i så mycket som 60 lastbilar. Vår teknik är modulbaserad och bygger på att vi trycker upp kranen underifrån, sektion för sektion. På det här sättet byggs kranen och tornet upp samtidigt, där de hela tiden säkras mot varandra. Det gör att vi bara behöver en motvikt på 24 ton. Och istället för 60 lastbilar, räcker det med 15 lastbilar för att transportera vår lyftkran. Vilket förstås ger stora miljö- och kostnadsfördelar. Totalt reducerar vi koldioxidavtrycket med mer än 75 procent och installationstiden för ett vindkraftverk minskas med 30 procent. Vid serviceärenden på befintliga kraftverk är tidsvinsterna ännu större. Vår lyftkran går också att köra till 100 procent på el, vilket är unikt. En annan viktig fördel är att vår lyftkran kan resa vindkraftverk på upp till 210 meter, mot dagens kranar som inte klarar mer än 170 meter höga torn.

Vad är fördelen med att kunna bygga högre vindkraftverk?
– Högre vindkraftverk gör att du kan få större radie på rotorblad, vilket ger högre momentum och rejält mycket mer effekt. Dessutom är vinden jämnare på högre höjder, vilket ger mindre slitage på växellådor som annars är ett problem i branschen. Risken för isbildning är också lägre då man kommer över dimma där fukt bildas. I slutändan blir det mindre slitage på rotorblad och växellådor. Med högre torn så behöver man inte heller sätta upp lika många vindkraftverk.

Hur har det gått till när ni har utvecklat den här nya tekniken?
– Det är ett verkligt lagarbete tillsammans med våra partners. Allt är byggt av svenska bolag där de mest centrala varit Camatec Industrikteknik, Sjölanders Mekaniska (Motala Verkstadsgrupp), Prevas, Machtech, Pichano och Eurosteel. Camatec har arbetat med konstruktionen, Sjölanders har byggt gripplattformarna som håller fast tornet och basen som hela kranen står på, Prevas har stått för styrsystem, Machtech tillverkar fackverket (de moduler som vi bygger upp kranen av) och Pichano tillverkar kranens toppdel med motvikten och Eurosteel pressen i botten för att trycka upp segmenten. Dessutom ska man såklart inte underskatta betydelsen av den stora tekniska bas som våra ägare ger oss. Stena är verksamma med sina 16 000 inom allt från offshore, shipping, färjor, fastigheter, vindkraft, kökstillverkning samt diverse andra verksamheter. Vestas har 25 000 anställda, bygger 5 000 vindkraftverk om året och servar dessutom 15 000 vindkraftverk årligen. Kombinationen av våra svenska industripartners, våra världsledande ägare och bolagets innovationskraft och entreprenörsanda borgar för att vi kan göra något riktigt bra.

Hur gjorde ni för att sätta upp rätt team?
– Framförallt gäller det att hitta leverantörer med goda referenser som dessutom är flexibla och vill vara med i ett sådant här utvecklingsprojekt. För att upprätthålla kvalitet måste vi vara nära våra partners, vi ser också att svenska leverantörer underlättat när det gäller finansieringsfrågor. Vårt partnernätverk har verkligen varit fantastiskt och det visar vilken styrka det finns inom svensk industri och ingenjörsvetenskap.

Hur ser det närmaste året ut?
– Idag är vi redo att växla upp bolaget. Under hela tiden fram till nu har vi kunnat köra utvecklingen med hjälp av konsulter och partners med 100 procent fokus på teknik. Nu byg-ger vi bolag med alla roller det innebär, bland annat söker vi en teknisk chef till vårt utvecklingscenter i Västerås. Vårt huvudkontor förläggs till Göteborg, forsknings- och utvecklingscentrum i Västerås och test- samt utbildningscentrum i Örnsköldsvik. Vi har ett helt nytt kontor i Västerås där vi kommer vara cirka 20 anställda i slutet av 2022. I år planerar vi även att starta upp serieproduktion, där leverans av första kran sker under 2023. Inom 3-5 år kommer vi ha 50 kranar ute i marknaden med en miljardomsättning.

– Vår bedömning är att marknadspotentialen är oerhört stor och skapar stora utmaningar på produktionskapaciteten. Kvaliten får aldrig brista i vår processer. Redan nu får vi löpande förfrågningar av större vindkraftprojekt nationellt som så väl internationellt och nu senast från ett gigantiskt i Sydamerika på mer än 1 500 vindkraftverk för nyinstallation, säger Marcus Dahlinder, VD för S&L Access avslutningsvis.