Vi har en ambition att skapa en helhet där solenergi knyts ihop med laddning och batterier, säger Filip Wiqvist, vd för KP.

Filip Wiqvist, vd för KP.

Solenergi från Västerås ställer om Sverige

KP är pionjärer inom svensk och nordisk solenergi. Så som nordens ledande aktör vill de förenkla för alla villaägare att välja solenergi. Samtidigt står de inför utmaningar att hinna leverera med en galopperande efterfrågan.

KP, tidigare Kraftpojkarna, är nordens ledande grossist inom solenergi.

– Om du tar en promenad i en svensk stad så kommer var fjärde villa du passerar ha solceller från oss och vi tillgodoser cirka 300 bolag i Norden med material och tjänster kopplat till installationen. Vi ser det som vårt uppdrag är att accelerera omställningen i energibranschen med hjälp av våra produkter, säger Filip Wiqvist, vd för KP sedan november 2021.
Innan KP kommer Filip närmast från en roll som ansvarig för Öresundskrafts arbete med solenergi, energilagring och elbilsladdning.

– KP är ledande inom solenergi, så det är vår styrka. Men vi har en ambition att skapa en helhet där solenergi knyts ihop med laddning och batterier. Laddinfrastrukturen är ännu i sin linda men växer starkt. Vi vill förenkla de här systemen och göra det enkelt och greppbart för den stora massan konsumenter som tittar på att sätta solpaneler på sin villa. Det finns en enormt stor efterfrågan, nu gäller det att tillgodose den också.

Vad tar du med dig från tidigare roll?

– KP är ett entreprenörsbolag och jag tar med mig ett storbolagstänk för att kunna sätta upp strukturer för tillväxt och skalbarhet. Grundarna av KP är pionjärer inom solenergi, det är de vi ska tacka för att vi kommit så långt inom solenergi som vi gjort i Sverige. KP har en fantastisk renommé i branschen och har även utbildad och fostrat många kompetenta personer som idag har ledande roller i energiomställningen. Västeråsarna ska vara stolta över att ha ett bolag som har drivit den här utvecklingen. Ingen vet var solenergin stått idag om inte KP hade varit med.

KP är en del av OKQ8

Sedan 2019 är KP en del av OKQ8. Filip lyfter fram att en så kapitalstark ägare underlättar viktiga framtidssatsningar.

– OKQ8 vill vara med på resan och lära sig. Vi kan växa tillsammans och nyttja det bästa av båda världar. I takt med att samhället ställer om till fossilfritt så behöver drivmedelsbolagen hitta nya vägar för att bidra. Då faller sig att satsa på hållbara drivmedel naturligt och OKQ8 var tidiga med att tänka så genom att gå in i KP. Deras stöd gör att vi kan fatta beslut om stora satsningar, som i januari när vi bestämde att vi under året ska dubblerar våra inköp. Under Q3 i år kommer vi att leverera lika mycket material som vi gjorde under hela förra året. I år kommer en halv miljon solpaneler att slussas genom våra lager i Västerås med en sammanlagd längd av 85 mil.

Årets stora samtalsämnen har alla bäring för intresset för solenergin.

– I vinter har det främst pratats om tre saker: pandemin, ökade energipriser och kriget i Ukraina. Både energipriserna och kriget gör att efterfrågan på solenergi och annan hållbar energi ökar radikalt. Jämfört med för ett år sedan har antalet beställningar av solceller ökat med 100 procent. Solenergi och andra hållbara energikällor är avgörande för att Europa ska kunna lyckas ställa om från rysk gas och polsk kolkraft som vi fortfarande är beroende av. I hela branschen i Europa så får vi nu kämpa för att kunna leverera på efterfrågan.

Privatpersoners intresse ökar snabbt

Ökningen av intresset från privatpersoner ökar snabbare än från näringslivet.

– Så fort folk ser hur mycket energipriserna ökar, så är steget snabbt för villaägare att beställa solenergi. Samtidigt som beställningarna ökat med 100 procent på ett år, så har efterfrågan varit ännu större och ökat med 200 procent. Även förfrågningarna från näringslivet gällande kommersiella fastigheter och solparker har ökat mycket. Tidigare var solceller ”nice to have”. Nu är det ett ”must have”, både utifrån ett brandingperspektiv och ekonomiskt perspektiv då det är lätt att räkna hem investeringar i solenergi. I volym och antal så kommer privatvillor stå för den stora ökningen kortsiktigt. Bara 4 procent av alla villaägare har solenergi idag. Men i det långa loppet så kommer solparker och kommersiella fastigheter spela en stor roll för omställningen.

Krävs det mycket kunskap för att skaffa solpaneler som privatperson?

– Många har historiskt upplevt att det är för krångligt. Branschen har tagit steg för att göra det enklare. Vi arbetar intensivt för att ta det komplexa och göra det enkelt. Vi tittar även på kundresan och vill förenkla alla de val som privatpersoner står inför. Om du beställer en bil har det traditionellt varit hundratals val. Beställer du en Tesla så kan du bara välja färg, vinterdäck, motor och om du ska ha en dragkrok. Så ska en kundanpassad process se ut. På samma sätt försöker vi få hela branschen att sätta kunderna i fokus.

Händer det mycket inom teknologin?

– Nej det gör det faktiskt inte. De senaste åren har innovationskraften börjat plana ut. Det handlar mer om att koppla ihop befintliga tekniker med hela ekosystemet: hur elhandelsavtal hänger ihop med solceller, batterier och laddare, hur energi används på ett smart sätt med mera. Fokus i branschen är att få ihop alla komponenter som tidigare var separerade till ett system som gör det lätt för privatpersoner och kunder att skapa energi på det smartaste sättet.

Är solenergi bättre än vind- eller vattenkraft?

– Det handlar inte om vilket energislag som är bäst utan det handlar om att ge förutsättningar för alla fossilfria energislag samtidigt. Inte minst i södra Sverige har vi ett stort behov av ny energiproduktion. Såväl elektrifieringen av samhället och nya industrier som batterifabriker och fabriker för fossilfri stål kräver också mycket energi. Då kan solenergi inte vara den enda lösningen. När Kraftpojkarna startade var faktiskt även vindkraft och vattenkraft en del av affärsidén. Men med tiden kom sol att bli vårt fokus och vi har tillräckligt att göra med att hantera det.

Den snabba tillväxten leder oundvikligen till stora utmaningar.

– Det har funnits barnsjukdomar i branschen. Här har KP arbetat för att certifiera installatörer så att det som levereras är av kvalitet. Regulatoriskt behöver det också bli enklare att anlägga solparker. Det är något som branschföreningen Svensk Solenergi arbetar för, som KP också sedan lång tid varit aktiva inom. Det är viktigt för oss att komma ut med vår röst och berätta vad vi kan bidra med.

En annan stor utmaning är råvarutillförseln.

– Idag hämtar vi nästan allt material från Kina. Sett till utmaningarna i de globala transportkedjorna så bygger vi upp säkerhetslager för att säkra leveranser till våra kunder. Men det är svårt att hinna med när beställningarna ökar med 200 procent. Tillsammans gör vi allt för att lösa behoven.

Hur ser förutsättningarna ut för tillverkning i Europa?

– Vi vill gärna köpa mer lokalt, främja europeisk tillväxt och få bättre flexibilitet. Därför har vi knutit till oss en spansk leverantör av solenergi. Trots det så kommer 95 procent av alla råvaror från Kina. När vi pratar med kinesiska tillverkare så ser vi att även de vill flytta sin produktion till Europa för att komma närmare kunden, och vara mindre beroende av långa frakter.

Hur mycket av verksamheten finns i Västerås?

– Idag finns 80 procent av vår verksamhet i Västerås, bland annat huvudlagret. Men vi tittar på nya lokaler för att klara av nästa säsongs efterfrågan. Den etableringen kommer göras någon annanstans i Sverige för att komma ännu närmare kunderna. Vi har dessutom fattat beslut om att utveckla den nuvarande personalstyrkan på cirka 100 personer med 30 nya tjänster, varav 20 kommer vara i Västerås. Det handlar bland annat om roller som affärsutvecklare, lagerpersonal och inom kundtjänst.

KP har ett gott rykte i branschen

Sett till den snabbt växande efterfrågan väntas tillgången på personal i branschen bli en flaskhals de närmsta åren. KP:s strategi för kompetensförsörjning är att bli branschens bästa arbetsgivare.

– Vi har ett gott rykte i branschen och stor kunskap i omställningen till hållbar energi, både tekniskt och praktiskt. Hos oss kommer du vara med på en rolig resa där vi kommer dubblera vår omsättning varje år. Många här känner en vilja att bidra. Om du är anställd på KP så kan du vara med och göra skillnad på riktigt, tillsammans formar vi morgondagens samhälle. En stark drivkraft för mig själv som har barn, är att skapa en värld som går att leva i både idag och imorgon. Jag vill kunna se dem i ögonen och säga att jag jobbar med något som gör att samhället blir bättre och gör något för att lösa klimatomställningen, säger Filip avslutningsvis.