1: I projektet Gropgården byggs 40 nya hyreslägenheter centralt i Arboga.
2: Strömsholms slott.
3: Arboga i en vy från Arbogaån.
4: Strömsholms kanal i Hallstahammars kommun.

Småstädernas renässans: Bara att flytta in och leva sin dröm!

Hur skapar man attraktion i en mindre stad som Hallstahammar och Arboga? Och leder den förändrade arbetsmarknaden till att fler väljer att bo i mindre orter? Det och mycket mer talar vi med Arboga kommuns näringslivschef Tobias Gillberg och Anna Windal, samhällsbyggnadschef i Hallstahammar.

Tobias Gillberg berättar om alla projekt som är på gång i Arboga.

– Det är mycket på gång och mycket som precis har kommit i mål, såsom LSS-boende, en förskola och äldreboendet Åspegeln som har en unik utformning för boende med demens. Vi går också in i ett jättearbete med att bygga en ny grundskola. Dessutom utvecklar vi vårt stadskärna och förnyar vårt mest centrala torg Nytorget. Tanken är att det ska bli ett mer levande torg tillgängligt för alla, där det kan köras mindre sportevent, torghandel, uppträdanden med mera. Det byggs för att bli flexibelt med fin belysning och en scen.

Anna Windal har arbetat i ett år som samhällsbyggnadschef på Hallstahammars kommun. Hon bor i Örebro och kan därför även se på regionen utifrån.

– Jag visste inte så mycket alls om Hallstahammar innan jag började jobba här. Även om länsgränsen bara är en administrativ gräns är det lätt att den blir en gräns i medvetandet på folk. Men hela Mälardalen delar på samma arbetsmarknad och jag tror att vi kommer att se mycket mer rörelse över gränserna i framtiden. Innan jag började arbeta här tänkte jag mest på tillverkningsindustri som Bulten. Jag blev positivt överraskad över hur vackert det är här med Strömholms kanal och alla vackra slussar, säger Anna.

Många bostadsprojekt på gång

I såväl Arboga som Hallstahammar så är det många bostadsprojekt på gång.

– Vi färdigställde nyligen Södra Brattberget, ett område med fler än 20 villatomter, berättar Tobias. Närmare hälften är redan sålda. När vi frigör enskilda tomter så är det stor efterfrågan och de säljs direkt. Det är stort tryck på att flytta hit, såväl i ånära lägen, centralt som utanför stadskärnan i till exempel Medåker. Dessutom byggs nu både villor och ett stort antal hyreslägenheter precis mitt i stan. Det byggs mycket, säljs fort och det är kul att så många är beredda att satsa på Arboga.

– I Kolbäck har vi jobbat med ett planprogram för Kyrkbyn, som ligger precis vid Kolbäcksån, berättar Anna Windal på Hallstahammars kommun. Idag finns redan en skola, nu har vi ritat på ytterligare bebyggelse och en förskola. Det är en väldigt vacker miljö med Kyrkbyåsen och Natura2000-områden. Det kommer att bli en blandning mellan villor och flerfamiljshus, men även radhus och kedjehus som är en typ av bostäder som vi saknar idag. När vi säljer villatomter märker vi att det är populärt i Hallstahammar. I slutet av året kommer vi att släppa 11 villatomter till försäljning i kvarteret Hackspetten som ligger i den norra delen av Hallstahammar i anslutning till skogen med vandringsleder och skidbacken. Kolbäcks tätort är samtidigt också på uppgång med sina vackra omgivningar, tågstation och nära till E18. Det finns en närhet till naturen, transporter, handel och skola på ett sätt som kan vara svårare att få till i en större stad. Även Strömsholm med det kungliga slottet och sin historia är lockande för många.

Fördelarna med ett boende utanför de större städerna upptäcks av allt fler. Även inflyttare från större städer. Kanske börjar det anas en coronaeffekt med en positiv renässans för mindre städer?

– Av de som köper villatomter så ser vi att familjer med yngre barn främst kommer från närområdet i länet, Eskilstuna och Örebro, berättar Tobias. Men vi har även inflyttning från större städer inklusive Göteborg. Vi kan erbjuda ett helt annat kostnadsläge, både vad gäller mark och att kunna köpa sig ett hus. Pendlingsavståndet är heller inte farligt till Stockholm. Än så länge är det för tidigt att säga om vi kommer att se någon coronaeffekt, att vi gynnas av att fler kan jobba helt eller delvis hemifrån. Däremot ser vi tydligt att våra industriföretag rekryterar och ser tillgången på bostäder som en utmaning. Det som efterfrågas då är främst större lägenheter eller större villor. Av de mer unika villorna är det idag få som är lediga. Det gör att fler köper en tomt och bygger eget.

– Om behovet av att resa till arbete och möten minskar, då kommer vi att resa mindre, förklarar Anna. Då blir istället hemmiljön mycket viktigare. Faktiskt är det så att Stockholm har fått ett unikt hack i kurvan, så att det de senaste två åren är så att fler flyttat ut än de som flyttat in. Sveriges regionhuvudstäder inklusive Västerås har dock en fortsatt väldigt stark tillväxt, och kommer fortsätta att växa. Trenden är faktiskt att mindre städer som ligger nära dessa befolkningscentra kommer att växa ännu mer. Det skapar en positiv snöbollseffekt i samhällen som Hallstahammar då fler flyttar in, skatteintäkter ökar, mer av service, större underlag för handel och ökad attraktivitet.

– En annan effekt av ett minskat resande kan bli ett ökat intresse för kontorshotell, lyfter Tobias fram. Redan idag har vi några platser för coworking i Arboga. Jag tror dock att efterfrågan kommer att öka genom att fler större företag erbjuder sina anställda plats på kontorshotell som ett alternativ till arbetspendling och hemarbete.

För att locka till sig inflyttare kan det vara angeläget med en rörlighet på bostadsmarknaden.

– Vi har faktiskt precis fattat beslut om planläggning av Folkets Park tillsammans med Aroseken, berättar Anna. Det kommer att bli låg bebyggelse, lite av en Visby-känsla innanför murarna, riktat mot en äldre målgrupp som lämnar villan och hellre vill ha ett radhus än en lägenhet. För varje äldre par som lämnar en villa skapar det ju utrymme för inflyttande barnfamiljer.

– I Arboga byggs det en hel del hyresrätter bland annat för äldre som vill flytta till ett smidigare boende, säger Tobias. Mycket av de nya projekten handlar om förtätning, framförallt i de centrala delarna av stan. Här är jag tacksam för att vi har en så positiv dialog med fastighetsägarna, de har ett stort engagemang för att utveckla Arboga.

Vilken livskvalitet kan då städer som Arboga och Hallstahammar erbjuda, och hur arbetar kommunerna för att kunna erbjuda mer?

– Tillsammans med föreningar arbetar vi för att utveckla vandringsleder och cykelspår, berättar Tobias Gillberg. Det är tacksamt att vi har så engagerade föreningar, exempelvis skidklubben som gör ett enormt arbete med driften av en slalombacke. Samma sak är det med våra stora event som medeltidsdagarna och karnevalen där föreningarna spelar en stor roll.

– Tillgänglighet och tillgång till service är en viktig del av attraktivitet, berättar Anna. I alla våra tätorter finns bra tillgång till service, nu arbetar vi även för att öka tillgängligheten. Redan idag kan man paddla mellan Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm, men nu bygger Trafikverket en cykelväg mellan Strömsholm och Kolbäck. I nästa steg ska den länkas vidare till Hallstahammar och komma över E18. Allt för att minska barriärerna mellan tätorterna.

– Även för vår del är vattenvägarna viktiga fyller Tobias i. Vi har Arbogaån och Hjälmare kanal, Sveriges äldsta kanal. På det sättet knyts Köping ihop med Arboga och Kungsör. Det är verkligen häftigt med alla dessa handdrivna slussar, under coronaåret ökade faktiskt antalet slussade båtar med 30%. Här är potentialen ännu större i framtiden.

Västmanland har mycket att erbjuda turister. I arbetet att öka attraktiviteten för mindre städer spelar besöksnäringen en stor roll. Tobias Gillberg på Arboga kommun berättar.

– Vi arbetar förstås aktivt med våra besöksmål som Hjälmare kanal, Jädersbruk, vår stadskärna med mera. För oss är det en uttalad strategi att arbeta med besökare, när de väl har besökt oss och upptäckt hur fint vi har det här chansen för att de vill flytta hit, så var det för mig. Dessutom vill vi förstås att alla besökare lämnar oss med en bra historia som de kan berätta vidare om vilket gott bemötande som de fick. För oss i Arboga är det lätt att bli hemmablinda men Arboga är ju faktiskt en av Sveriges äldsta städer. Stadsbyggnadsmässigt är det förstås en utmaning, då det finns historiska lämningar överallt. Icke desto mindre byggs det nu ett spännande projekt av en arkitekt som är en av få som fått bygga i centrala Visby. Men allt i Arboga andas historia, vi har ju bruksområdet Jäderbruk som redan 1551 tilldelades vapentillverkning av Gustav Vasa, ända fram till den moderna tidens historia med SAAB och vårt robotmuseum.

Jobbat med attraktionsstrategi

Även för Hallstahammar är besökare av strategisk betydelse.

– Vi har under året jobbat med en attraktionsstrategi med fokus på besök i vår kommun. Skapar man ett gott rykte som turiststad så spiller det över åt andra hållet. Det vi fokuserar på är de möjligheter som finns med nära till mängd aktiviteter inom korta avstånd, främst naturupplevelser som vandring och cykling men även kulturupplevelser med aktiviteter kopplade till Strömsholm och Skantzenområdet i Hallstahammar. Och givetvis Strömsholms kanal, som ju verkligen är ett fantastiskt industribygge som idag erbjuder fiske, paddling, båtliv och spännade miljöer längs med kanalen. Samma värden som erbjuds besökare utgår vi även från när vi planlägger ny bostadsområden. Så som till exempel villatomter vid vattentornet, bara ett stenkast från stationen, nära handeln och ändå på landet. Snabb tillgång till puls och samtidigt rekreation och grönska, berättar Anna.

Vilken betydelse spelar handeln för attraktiviteten?

– Vi har faktiskt ett jättebra handelsindex för att vara en mindre stad, berättar Tobias. Även om vi inte har butiker för alla inköp, så handlar många Arbogabor lokalt. Speciellt är vi en destination när det gäller antikbutiker, vilket förstås hänger ihop med vår historia.

– På många sätt är våra samhällen stadsplanerares våta dröm, då vi har ett tillräckligt underlag för att få lokala centrum utanför stadskärnan att leva, förklarar Anna. I en större stad är det svårt att skapa det på samma sätt. Vi kan erbjuda det goda livet i den större stadens närhet, det är bara att flytta in och bygga sin egen dröm.