Nu finns ett färdigt planprogram för Finnslätten, som visar hur området kan utvecklas i framtiden. SGS DNA är en av de nyaste hyresgästerna i området.

SGS DNA flyttar in på Finnslätten

Scandinavian Gene Synthesis AB (SGS DNA) grundades 1990 av Dr. Sune Kvist och köptes 2012 upp av den tyska koncernen Qiagen. Företaget som under många år haft sin produktionsenhet i Köping tillverkar syntetiskt DNA för diagnostiska produkter. För att klara av en fortsatt expansion flyttar nu SGS DNA in på Finnslätten. Vi träffar Site Manager Dr. Uwe Dehnert för att prata om flytten och hur Covid-19 inneburit en rejält ökad produktion.

Scandinavian Gene Synthesis AB (SGS DNA) grundades 1990 av Dr. Sune Kvist och köptes 2012 upp av den tyska koncernen Qiagen. Företaget som under många år haft sin produktionsenhet i Köping tillverkar syntetiskt DNA för diagnostiska produkter. För att klara av en fortsatt expansion flyttar nu SGS DNA in på Finnslätten. Vi träffar Site Manager Dr. Uwe Dehnert för att prata om flytten och hur Covid-19 inneburit en rejält ökad produktion.

När jag träffar Uwe har de precis fått nycklarna till den nya anläggningen på Finnslätten. När det gäller tillverkning av medicinska produkter så som syntetisk DNA är det en omfattande process att få en ny enhet godkänd.

– Vi arbetar nu med att göra kvalifikationer och tester av alla delar av vår tillverkningsprocess här på Finnslätten. Förutom att leva upp till externa krav så måste vår egen Quality Assurance-avdelning godkänna vår produktion i Västerås. Vi måste kunna dokumentera att vi har samma kvalitetsnivå som i Köping, berättar Dr. Uwe Dehnert, Site Manager, SGS DNA.

Vad är de viktigaste skälen till flytten från Köping till Finnslätten i Västerås?

– Först och främst att vi behövde öka vår produktionsförmåga. Den nuvarande byggnad som vi har i Köping är för gammal och sliten. Dessutom är den inte heller helt anpassad till vår produktion. Byggnaden sätter begränsningar till våra processer istället för att vi nu på Finnslätten kan anpassa fabriken efter våra processer. Det gör att vi kommer kunna tredubbla vår kapacitet i den nya fabriken. På sikt med effektivisering av våra processer kommer vi kunna öka kapaciteten än mer.

– Vi ser även fördelar med att komma närmare arbetsmarknaden i Uppsala och Stockholm, så att vi lättare kan rekrytera nyckelpersoner. Det finns även fördelar med närheten till Mälardalens Högskola och ABB-gymnasium som ligger väldigt nära. Även hela sammanhanget på Finnslätten med de spännande företag som finns här är en miljö som vi tror kommer vara positiv och inspirerande för oss.

Tillverkar Covid-19 tester

SGS DNA är ett av de företag som fick en helt förändrad verklighet när Covid-19 slog till världen över.

– Vi började med tillverkning för Covid-19 relaterade DNA redan tidigt i februari då vårt moderföretag Qiagen, och andra företag runt om i världen, gjorde beställningar av oss. Stegvis har fler och fler beställningar tillkommit och vi slog rekord under både juni och juli. De kommande månaderna är väldigt utmanande. Även om vi samtidigt ser minskade beställningar vad gäller andra tester så motsvaras det mer än väl av stor efterfrågan på syntetiskt DNA till Covid-19 tester. Även om vi fått ökade affärer på grund av pandemin har vi såklart även fått anpassa oss som alla andra företag och införa social distansering. Vi har även kunnat göra inhouse-testning av personal och har haft tur att hittills inte haft några smittade.

Två fabriker igång

Pandemin har även påverkat flytten till Finnslätten.

– Nu är vårt behov av tillverkning mycket stort vilket gör att vi inte kan minska produktionen i Köping på det sätt som var planerat. Istället kommer båda anläggningarna vara i drift parallellt under nio månader fram till mitten på 2021.

Vad krävs för att genomföra en flytt av en sådan här stor produktionsanläggning?

– Först och främst har vi behövt lokala samarbetspartners som skött själva flytten. Vi har många känsliga instrument som måste hanteras varsamt. Sedan innebär flytten att vi behövt förstärka med mer extrapersonal. Två parallella fabriker som är igång samtidigt kräver självklart mer personal, säger Uwe.

Hur ser framtiden ut?

– Den nya fabriken planeras att börja med produktion under oktober. Sedan handlar det om att förbereda den nya anläggningen för att successivt skala upp kapaciteten.

– När det gäller efterfrågan på syntetiskt DNA till Covid-19 tror vi att behovet sannolikt kommer att vara stort åtminstone under hela 2021. Men det kan också hända att det blir en långsiktigt hållbar produkt.

Hur skulle ni vilja att Finnslätten ­utvecklas?

– Vi känner stort engagemang i att bidra till att området utvecklas. En förhoppning skulle vara att det blir en bra shutteltrafik från stationen till Finnslätten, gärna bussar som går var tionde minut. Sedan är vi positiva till fler etableringar av restauranger och ökad service nära såklart.

– Vi är väldigt nöjda med hela processen vad gäller flytten, exempelvis fick vi tidigt tillträde för att kunna bygga upp vårt labb. Självklart vore det intressant för oss om Finnslätten kunde utvecklas så att fler bolag inom bioteknik/life science skulle etablera sig här också. Kanske kan vi vara pionjärer och bidra till att locka fler bolag inom vår bransch att etablera sig här, säger Dr. Uwe Dehnert, Site Manager, SGS DNA.

Dr. Uwe Dehnert, Site Manager, SGS DNA.