Seco kraftsamlar på AI–området

Från fabriken i Fagersta tillverkar Seco skärverktyg till hela världen. Med en över 90 år lång historia tar företaget nu sig an framtiden med högteknologi och artificiell intelligens.

Joel Strandh är ansvarig för datorstödd affärsanalys på Seco. Med sitt team på tretton kollegor jobbar de brett med hur data kan nyttjas i organisationen och med att förutse trender. 

– Gradvis har Seco ökat trycket vad gäller initiativ på AI-området. Det gäller dels arbetet som görs inom vårt team, dels det som våra kollegor gör inom produktutveckling, innovation och affärsutveckling. Vi har idag nått en punkt när det snarare är tillämpningen än tekniken i sig som sätter begränsningar. Jag har jobbat som konsult i flera branscher innan jag började på Seco och det förvånade mig att det finns så lite av rädsla för att testa nya saker i ett industriföretag.  

– Trots att Seco är verksamt i en så traditionell bransch har vi en innovationsdriven kultur. Exempelvis har vi nyligen gått över till aktivitetsbaserade kontor. Kommer man till oss i Fagersta så tror jag mångas fördomar om hur ett industriföretag på lands­orten ska se ut kommer på skam, ­säger Per-Lennart Berg som är kommunikationschef på Seco. 

Per-Lennart Berg, kommunikationschef.

För att kraftsamla och koordinera arbetet inom AI har det beslutats att etablera ett Center of Enablement for AI i Fagersta.  

– Vi har beslutat att samla våra resurser på plats för att få till ett bättre samarbete vad gäller såväl tekniska plattformar som processer. Vi har en historik av innovation inom material och bearbetning. Nu hittar vi samma innovationskraft inom AI-teknologin. Vi tror jättemycket på korsbefruktning och samarbete. Det är verkligen en lagsport om man ska vara framgångsrik på det här området, säger Joel.

Joel Strandh, ansvarig för datorstödd affärsanalys.

– Det viktiga är att behålla fokus på kundnytta i det vi gör. Vi skulle kunna arbeta med upp till femtio spännande satsningar, men vi behöver begränsa antalet projekt. Vi är ett stöd till verksamheten, allt vi gör ska ha en tydlig koppling till våra övergripande mål, säger Per-Lennart.

Inom vilka områden används AI redan idag på Seco? 

– När Corona-pandemin slog till 2020 så hamnade vi en svår situation där det var svårt att göra prognoser på framtida efterfrågan och försäljning. Förr har man normalt tittat på föregående år, men 2019 då produktionen var i full fart var ett dåligt jämförelseår. Året efter lamslogs världshandeln av att Suezkanalen proppades igen av ett fartyg. För att få till en bättre förutsägbarhet utvecklades ett AI-verktyg som kunde ge oss bättre prognoser, säger Per-Lennart. 

– Idag använder vi det här verktyget dagligen för att göra prognoser av efterfrågan och försäljning. Systemet används både av finansavdelningen för att titta på scenarier kring resultat och även för logistikplanering. Vi har fyra lager globalt och det är regionala skillnader mellan vilka produkter som efterfrågas. Med det här verktyget har vi kunnat se till att rätt saker är på rätt lager i rätt tid. Det är en sofistikerad lösning som beaktar många olika infallsvinklar. Vi började använda lösningen 2022, säger Joel. 

Seco har under lång tid varit i framkant gällande robotteknik och användandet av olika automationslösningar inom den egna tillverkningen. 

– Ett exempel på det är Secos utveckling mot Lighthouse Factories, som betyder att i allt större utsträckning på dygnet ha obemannad produktion. Maskinautomation som transport av material blir således mer och mer automatiserat vilket både kräver avancerade automationslösningar som artificiell intelligens (AI) för modellering, prediktering och autonomt besluts­fattande, säger Per-Lennart.

Ett banbrytande arbete Seco nu genomför inom AI är utvecklandet av tredje generationens neurala nätverk. 

– Här har vi för ett enskilt processteg i värdekedjan, samlat ett antal AI-modeller som har instruerats att lära varandra. Med avancerad kamera­teknik och dessa modeller har vi alltså lyckats skapa en riktig AI. Vi jobbar också med utveckling av automation på tillverkningssidan och det som brukar kallas dark factory, fabriker som sköts utan människor på plats, säger Joel. 

– Ett spännande projekt som är under utveckling handlar om en robot med kamera och sensorer som plockar varor. Det är inte maskininlärning utan AI på riktigt. Den kan läsa av och kontrollerar parametrar och lär sig när det blir fel, säger Per-Lennart.

AI går även att använda inom företagets hållbarhetsarbete.

– Vi märker varje individuell produkt med en QR-kod så att den kan följas från tillverkning till end-of-life. Ur kvalitetssynpunkt så kan en AI-modell följa den här produkten och hitta mönster i problem och fel som uppstår. Då vet vi vilka parametrar vi ska hålla koll på. Det är även viktigt ur hållbarhetssynpunkt att kunna följa miljöpåverkan i produktens olika livsfaser. Jag tror att AI kommer spela stor roll i det arbetet. De grundförutsättningar som krävs för att vi ska få en spårbarhet på varje produkt börjar nu falla på plats. Vi kommer lära oss mycket om produkternas livsresa, vilket kommer ge många viktiga insikter, säger Per-Lennart.

Seco har även låtit genomföra två förstudier kring ny AI-teknik. 

– Den ena förstudien handlar om hur vi kan precisera tiden det tar att producera en order. Vi har estimat på det idag men med hjälp av algoritmer kan vi skapa än bättre tidsuppskattningar. Det gör dialogen med kund bättre och underlättar även vår planering av verksamheten för att få till effektivare processer. Med ett bättre flöde och mindre material som står och väntar i produktionen borde det ge en positiv inverkan på kapitalbindningen. En bonus är att vi även frigör arbetstid till annat. Tekniken har funnits länge men för oss är det nytt att använda den. Förstudien är i slutfasen och vi ser positiva indikationer på nyttan, berättar Joel.  

Den andra förstudien handlar om helt annan AI-teknik, nämligen stora språkmodeller. 

– Seco har runt 35 000 standardartiklar. Att skapa produktbeskrivningar för varenda produkt är en stor kostnad men en förutsättning för att kunna sälja på marknadsplatser som Amazon. Med utvecklingen av stora språkmodeller går det att använda den tekniken för att enkelt skapa stora mängder produktbeskrivningar. Det är ett intressant case eftersom det inte är lika tekniskt. Även översättningar är en stor möjlighet längre fram här, säger Joel. 

I ett så relativt nytt område som AI är bristen på kompetens och erfarenhet en utmaning som bäst avhjälps med samarbeten.

– Som en del av Sandvik-koncernen har vi på Seco även tillgång till deras AI-center som är en plattform för samarbeten och diskussion. Att vara en del av Sandvik är en jättetillgång för oss, säger Joel. 

– Styrkan att vara en del av ett ekosystem är viktig. Hur bygger vi samarbeten med partners inom områden som är relevanta för oss? Exempelvis har vi här kunder som vi möter i en gemensam nyfikenhet kring att vara i framkant kring hållbarhet, samma företag kommer sannolikt ställa krav på oss att hänga med i utvecklingen inom AI. Traditionellt sett har vi även samverkat mycket med universiteten men vi behöver även arbeta mer med startups för att få tillgång till deras kompetens och kunna komma snabbare framåt med mindre fel. Det finns utmaningar kring transparens och säkerhet när man samarbetar med startups men det är sånt som vi måste lösa. Nystartade företag har inte gamla maskiner och system i bagaget. Det skapar momentum och en snabbhet till förändring. Men min erfarenhet är att när vi i industrin väl får upp ångan så kommer vi ikapp och kan skala upp teknologilösningar på ett bra sätt, säger Per-Lennart avslutningsvis.