Ganesh Chandramouli, product manager och ansvarig för externa FoU-samarbeten på Bombardier.
Fotograf: Erik Thor

Samarbete viktigt för Bombardiers kompetensförsörjning

Livslångt lärande är viktigt för att upprätthålla kompetensen hos Bombardiers personal. Ett samarbete på flera olika nivåer med Mälardalens högskola spelar här en avgörande roll. Under Coronapandemin har permitterade anställda på Bombardier dessutom kunnat gå högskolans extrainsatta kurser.

Ganesh Chandramouli arbetar som product manager och är ansvarig för externa FoU-samarbeten på Bombardier. Trots att han arbetat länge i bolaget lär han sig hela tiden något nytt.

– Jag har jobbat på Bombardier och dess föregångare Adtranz i 22 år nu. Samtidigt känns det ofta som att jag är ny på jobbet eftersom det alltid finns något nytt att lära sig. Parallellt med min roll som Product manager ansvarar jag koordineringen av Bombardiers forsknings och utvecklingssamarbeten i Sverige, säger Ganesh.

Västerås leder utvecklingen

Bombardier har under den senaste femårsperioden genomgått stora förändringar.

– Idag har vi tre globala utvecklingscenter i Sverige: elektriska drivsystem, styrsystem ombord på tåg samt signal- och trafikledningssystem. De två första ligger i Västerås och trafikledningssystemen huvudsakligen i Stockholm. I Västerås har vi dessutom en produktionsanläggning för drivsystemen. Då vi är utsedda till såväl ”lead development” som ”lead industrialisation site” inom området betyder det att vi leder både den tekniska utvecklingen av produkterna och utvecklingen av produktionsmetoderna. För de anställda på produktionsenheten har vi därför haft stor nytta av MDH:s särskilt anpassade kurser för yrkesverksamma. Inte minst inom ämnen som produktionssystem, Industri 4.0, underhåll och projektledning. Det är ett stort ansvar att vara en ”Lead site”, som det gäller att leva upp till, förklarar Ganesh.

Samarbetar med skolor

Bombardier har ett nära samarbete med Mälardalens Högskola på flera om­råden.

– Vi har ett strategiskt partnerskapsavtal med MDH som vi ser som en stark partner såväl vad gäller grundutbildningen som bas för rekryteringar och som en partner vad gäller forskning. Dessutom är de även viktiga för vår kompetensutveckling och möjligheten till livslångt lärande för våra medarbetare. Vi bistår också med lärare och föreläsare på kurser kopplade till våra kompetensområden, framför allt elkraftteknik. Även det ser vi som en kompetensutveckling för våra medarbetare som, när de lär ut, får en möjlighet att fördjupa sin kompetens. Utbytet mellan industrin och akademin är viktig på flera sätt; Förutom kompetensutveckling för vår personal får studenterna en direktkontakt med industrin. Jag vet personligen hur värdefullt jag tyckte det var att under utbildningstiden få sommarjobba på ABB exempelvis. Det gav ett bra komplement till det jag lärde mig vid skolbänken.

Bombardier har även engagerat sig i MDH:s forskarskolor.

– Just nu har vi en industridoktorand som kombinerar arbete hos oss med en forskarutbildning. Det är förstås en balansgång då vi får en möjlighet att utveckla en medarbetare samtidigt som vi under utbildningen inte har full tillgång till deras tid i verksamheten. Ofta försöker man se till att det man forskar på är knutet till det man arbetar med i industrin. Vi vet hur viktig spjutspetsforskningen är för att öka intresset för såväl grundutbildning som vidareutbildning, därför hoppas vi även på att MDH ska bli ett tekniskt universitet. Det skulle vara till stor nytta för hela regionen, säger Ganesh.

Hur vanligt är det då med så nära samarbete med utbildningsinstitutioner som finns i Västerås inom Bombardier-koncernen i övrigt?

– Jag har inte hört talas om den här typen av breda satsningar på livslångt lärande hos våra kollegor på andra enheter runt om i världen. Självklart kan det ha skett, men för att få till ett så nära samarbete som vi har med MDH krävs det mycket från akademin. Jag upplever att MDH har en relativt unik position i att vara djupt förankrad i såväl forskning som i den mer praktiska industrin. Vi har även haft ett utbyte av personal, där vi har medarbetare som gått till MDH som forskare och även omvänt.

Distanskurser för industrin

När Covid-19 slog till satte MDH upp flera extrainsatta distanskurser med kort varsel för industrin.

– Även om jag inte har någon statistik över hur många av våra med­arbetare som gick de kurserna så vet jag att många var intresserade och att vi har ett flertal medarbetare som var riktigt nöjda. Även kurser som inte direkt har med vår kärnverksamhet att göra, så som kurser inom AI och Machine learning kan vara viktiga för vår kompetensutveckling. Då vi fick göra korttidspermitteringar i våras så var det tacksamt för medarbetare att kunna gå på kurser under permitteringen istället för att bara sitta hemma. Såväl för individen som för samhället är det en bra lösning. Då vi i globala koncerner är vana vid distansmöten tror jag att vi kanske är mer anpassade än många andra för distanskurser. Den globala chef som jag personligen direktrapporterar till sitter exempelvis i Schweiz.

Uppmuntrar teknikintresset

Bombardier har även utbyten med gymnasieskolor.

– Vi vill såklart presentera de möjligheter som finns hos oss på Bombardier. Sedan är det även viktigt att försöka öka intresset från tekniska utbildningar redan i yngre åldrar. Inte minst att uppmuntra tjejer att intressera sig för teknik. Här har vi många goda förebilder på Bombardier, men tyvärr ser vi fortfarande för få kvinnliga sökande till tekniska ingenjörsutbildningar. Det här är tveklöst ett otroligt viktigt område för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

– Ett sätt att öka intresset för vår verksamhet är att visa på kopplingen mellan vår industri och en bättre miljö. Alla våra produkter handlar ju om att bidra till mer miljövänliga transporter i framtiden. Här tror jag även att det finns stora möjligheter i ett att skapa ett nav kring elektromobilitet och elektrifieringi vår region och där kommer samarbetet mellan industrin och MDH bli en j väldigt viktig del. Vi ser bland annat fördelar i den kraftsamling kring Finnslätten som sker just nu. Vi är inblandade i utveckling av området – inte bara för Västerås och regionens skull utan också utifrån Bombardiers globala behov, säger Ganesh Chandramouli, product manager på Bombardier Sverige.

Bombardier Fredrik Stål och Suhasini Chandrasekharan på Bombardier i Västerås.
Foto: Jonas Bilberg.