Nytt huvudkontor för Hitachi Energy på Finnslätten

Hitachi Energy befäster sin redan starka närvaro i Västerås genom att satsa på ett nytt svenskt huvudkontor på Finnslätten. Det nya huvudkontoret planeras samla Hitachi Energys tre verksamheter i Västerås till en gemensam arbetsplats.

Tobias Hansson, vd för Hitatchi Energy Sverige.

Tillsammans med fastighetsbolaget Castellum har en gemensam avsiktsförklaring tecknats om ett 25 000 kvadratmeter stort huvudkontor med plats för 1500 medarbetare. Det blir en gemensam arbetsplats med tillverkning, forskning och kontor.

– Internt benämner vi projektet Atsumaru, vilket på japanska betyder att samlas. Idag är vi utspridda på tre olika platser i Västerås, med vårt forskningscentrum på Tegnér, produktion på Finnslätten och kontor på Mimer i stan. Nu samlar vi alla våra kompetenser på ett ställe och jag ser goda möjligheter till synergier. En tredje pusselbit är att vi långsiktigt vill bidra till att Västerås stad ska utveckla city, det gör att vi passar bättre på Finnslätten, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy Sverige.

Var det självklart att välja Finnslätten?

– Vi gjorde en kartläggning där vi jämförde olika platser, men Finnslätten genomgår en spännande utveckling och det känns helt rätt för oss. Här kommer vi finnas nära våra kunder som Northvolt, Alstom och våra gamla kollegor i ABB, så det känns väldigt naturligt. Det är en oerhört stor och betydelsefull satsning som vi och andra näringslivsaktörer gör nu på Finnslätten vilket kommer att bli en betydelsefull plats för svensk industri idag och i framtiden. Här behöver staten, regionen och staden tillsammans med omkringliggande kommuner svara upp för att matcha näringslivssatsningen vad gäller tillgängligheten. Vi behöver effektiva och hållbara transporter: det betyder nya cykelstråk, elektrifierade och dedikerade busslinjer samt en järnvägsstation på Finnslätten för att möjliggöra framtida expansion och utveckling på området.

Varför sker satsningen just nu?

– Det speglar vår situation, då vi arbetar med kraftöverföring och arbetat med det ända sedan vi i vår föregångare ASEA började bygga upp de första svenska elnäten. Idag står vi inför stora och spännande utmaningar. Det händer otroligt mycket inom vår bransch och vi på Hitachi Energy befinner oss mitt i att möjliggöra världens energiomställning. Sverige behöver dubblera genereringen av el för att möta den ökande konsumtionen vilket kommer kräva en stor utbyggnad av kraftöverföringssystemen, en utmaning som vi delar med övriga världen. Just nu arbetar vi alla för att elektrifiera transporterna för både elbilar och tung trafik, samt industrin med mera. Vilket förstås driver på elkonsumtionen. Detta bygger på drivkrafterna bakom klimatmålen, allt handlar ju om att vi långsiktigt vill ha en planet vi kan leva på.

Hitachi Energy jobbar med banbrytande teknik för att påskynda energiomställningen.

– Vi har haft stor framgång här, bland annat kopplat till Tysklands omställning från kol till andra energislag som havsbaserad vindkraft. Ett exempel är ordern på otroliga 147 miljarder kronor där vi levererar system med HVDC-teknik (High Voltage Direct Current) till stamnätsoperatören TenneT i Tyskland och Nederländerna. Vi befinner oss i en expansiv fas och vi behöver öka takten i rekryteringen. Vi växte med nästan 1 000 personer förra året, nu behöver vi bli ytterligare 2 000 till de kommande två åren. Vid sidan av vår största site som finns i Ludvika behöver vi växa även i Västerås, vilket förstås är en stor anledning till satsningen på nya huvudkontoret.

Hur ser tidplanen för nya huvudkontoret ut?

– Vi arbetar nu med att projektera i detalj. Målet är inflytt i slutet på 2026 eller början på 2027. En viktig nyckel är att skapa naturliga samlingsplatser där vi kommer kunna mötas över gränserna. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi tänka helt nytt – hur vill nuvarande och nästa generationer att deras arbetsplats ska se ut? Vi kommer ha ett stort fokus på hållbarhet, vi strävar efter att uppnå nivån BREAM Excellent i vårt projekt. Vi kommer göra så mycket som möjligt med bland annat solceller, batterienergilager med mera för att visa på möjligheterna och vinsterna av hållbara satsningar. Vi arbetar för att skapa en hållbar nyproducerad byggnad med så minimalt miljömässigt avtryck som möjligt, säger Tobias Hansson avslutningsvis.