Nytt centrum för innovation stärker Västerås attraktionskraft

I slutet av förra året slogs dörrarna upp till nya Alstom Test & Technology Centre på Finnslätten i Västerås. Centret kommer samla Alstoms interna innovationskraft och samtidigt vara en miljö för samarbeten med exempelvis startups. Framgång har träffat Alstoms vd Maria Signal Martebo för att höra mer om satsningen. 

Från vänster Maria Signal Martebo, vd Alstom Nordics, Etienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör i Sverige, Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern, Henri Poupart-Lafarge, styrelseordförande och vd, Alstom.

– Vi är superstolta över att Alstom väljer att göra en så stor satsaning på innovation just här i Västerås. Det är speciellt att få inviga något sådant i dessa dystra tider av inflation och krig, säger Maria Signal Martebo. 

Arbetet i centret är del av Alstoms huvudverksamhet att utveckla och leverera elektriska drivsystem inom tågbranschen.

– Centret är utformat med en öppen och inbjudande miljö för samarbeten. En del som vi kommer jobba mycket med är samverkan med startups som kan bidra med nischteknik. En liten startup fungerar helt annorlunda än en global koncern som Alstom. Genom att samarbeta med människor som jobbar helt annorlunda måste vi utmana vårt sätt att tänka. Liksom alla stora företag är vi väldigt processtyrda vilket gör att vi tappar den snabba dynamiken som en startup kan ha. Det mötet kan arbetsmässigt ge mycket för bägge parter i form av nya sätt att tänka på och att få fram nya produkter eller detaljer i produkter som gör järnvägsbranschen mer effektiv, hållbar och avancerad. 

Samlar personal tvärfunktionellt

Centret kommer samla personal tvärfunktionellt inom bolaget och drygt 550 personer är placerade där. 

– De som inte behöver sitta nära produktion kan flytta dit för att få till mer internt samarbete och rörlighet. Det är väldigt givande att jobba närmre varandra. Ingenjörer är den största yrkesgruppen i innovationsarbetet men det är många andra kompetenser som krävs för att ro ihop arbetet. Alltifrån projektledare och planerare till tekniker och montörer.

Maria Signal Martebo, vd för Alstom Norden.

Kan du berätta lite om Alstoms arbete i Västerås?

– Över 90% av det vi gör i Västerås går på export, endera bara konstruktionsdesignen eller tillsammans med en produkt. Vi utför också mycket underhålls- och renoveringsarbete av nordiska tågflottor i våra verkstäder här. Det som är speciellt inom tågbranschen är att när någon vill köpa ett tåg av oss så får vi också ansvar för att anpassa det till den specifika kontexten. Vi kan därför inte lägga allt för mycket tid åt generellt utvecklingsarbete, utan måste anpassa oss från kund till kund. Jämfört med till exempel bilbranschen som kan göra 200 000 bilar per år, omfattar tågbeställningar färre antal tåg per beställning. Just nu hjälper vi franska kollegor att byta ut dieselmotorer i ett gammalt tåg till ett batteridrivet drivsystem. Vi provar olika typer av tekniska detaljlösningar innan det kan testas i trafik i Frankrike. Om det går bra kanske det blir en omställning som rullas ut på fler tåg. I Västerås har vi också ansvar för att utveckla drivsystem för tunnelbanetåg över hela världen. 

I en internationell koncern som Alstom fördelas projekt och arbete mellan olika platser beroende på kompetens och belastning. 

– Det var aldrig självklart att vi skulle få Test & Technology Centre här i Västerås. Det finns alltid konkurrens internt vilket är bra, då vässar man sig själv. Det har länge varit uppmärksammat att Sverige ligger högt på rankinglistor inom innovation vilket var en viktig aspekt. Och personalen i Västerås har visat att man kan leverera intressanta lösningar som löser kundens problem. Det ena ger det andra. Genom att förlägga centret här behöver man inte bygga upp något från noll. Vi har väldigt avancerad nivå på vår utvecklingspersonal och har många etablerade universitetssamarbeten. En faktor som kanske inte var direkt avgörande i beslutet men som ändå är en viktig omständighet är att vi har så många grannar som är starka aktörer inom elektrifieringssegmentet, som Northvolt, ABB, Westinghouse och Hitachi. Det är fantastiskt bra för kompetensförsörjningen.

Framkant i teknikutveckling

Med Alstom Test & Technology Centre stärks Västerås ställning ytterligare inom teknikutveckling. 

– Sverige är ett litet land som levt i många år på att vara i framkant i teknikutveckling och annat som driver samhället framåt. Idag behövs hållbara transporter för vilket elektrifiering är a och o. Det efterfrågas i hela världen. Därför är det viktigt både för regionen och landet att vara starka i elektrifiering, det kommer attrahera både företag, invånare och studenter.

Hur kommer samarbeten med startups påverka arbetet?

– Vi har redan idag en stark innovationskraft inom företaget och det är inte startups som driver det arbetet. Men de kan bidra med en extra dimension och vi har flera intressanta samarbeten på g. Västerås är bland annat utsett till Alstoms tredje globala innovationshub. Det innebär att vi har en person som jobbar heltid med att få kontakt med startups och andra aktörer som är intressanta för oss att arbeta med. Det går bra att kontakta Ganesh Chandramouli hos oss i Västerås för att diskutera samarbeten. Sedan är det en intern process för att välja ut vilka samarbeten som är mest relevanta. 

Inlett samarbete med startups

Två av de startups som de inlett samarbete med är Flox Robotics och Stilride. 

– Flox Robotics har en teknik för att detektera om det finns djur på banan för att undvika krockar. Det är en superspännande del som löser ett stort problemområde i Sverige. Även om det inte är direkt kopplat till drivsystem så rör det internationellt arbete med fordonsutveckling. Det är en teknik som vi hoppas att fort kunna ta i användning. Stilride kallar det de gör för industriell origami. De har utvecklat en bockningsteknik av plåt som gör att man slipper svetsar, popnitar och andra infästningar som både kostar och kan ställa till med problem. Det är en cool teknik och vi har börjat titta hur den kan appliceras på det vi gör i Västerås. Vi söker samarbeten inom många olika områden och målet är att både vi och de ska ha nytta av det, säger Maria Signal Martebo avslutningsvis.