Marianne Ohlson Berg, verksamhetsledare på  Nyföretagarcentrum Västmanland. Foto: Kim Norman

Nyföretagandet slår rekord
under pandemiåret

Nyföretagarcentrum erbjuder gratis rådgivning till alla som vill starta eget bolag. De berättar hur Coronapandemin har påverkat egenföretagandet i regionen och vad vi kan vänta oss för utveckling framöver.

– 2020 slogs Västmanlands gamla rekord från 2011 i antal nystartade företag. Det var kanske inte helt väntat med tanke på hur det såg ut i mars och april. Faktum är dock att lagen som hindrar permitterade att arbeta ledde till att många fick tid att fundera över vad man egentligen vill syssla med. Många kreativa människor började bygga vidare på gamla företagsidéer, accelererade sina hobbyverksamheter till riktiga företag eller startade eget för att på så sätt kunna arbeta vidare med sina kunder även om deras arbetsgivare sagt upp dem. Vi har fått 870 nya företag i regionen, berättar Marianne Ohlson Berg som sedan december är ny verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Västmanland.

Marianne menar att Arbetsförmedlingens satsning på att stötta egenföretagande bland arbetslösa har varit en stor hjälp för många.

– Om du har blivit arbetslös och har rätt att stämpla kan du under ett år få testa din företagsidé för att se om den går att leva på. Då får du en annan typ av ersättning än a-kassa. Vem som får detta beslutas av Arbetsförmedlingen utifrån den sökandes affärsplan och förslag till budget. Vi tycker det är fantastiskt att få den tiden att pröva sig fram om affärsidén man har är lönsam nog för att försörja sig på. Det är en samhällsvinst av stora mått att hjälpa människor att kunna skapa sin egen inkomst. Det här arbetssättet har också ökat behovet av rådgivning till de som startar företag.

Viktigt med lokal kännedom

Nyföretagarcentrum Västmanland har tillsammans med Tillväxtverket, Region Västmanland och alla regionens kommuner sedan 2019 satsat resurser på att det ska finnas rådgivare lokalt i alla kommuner.

– Tidigare satt rådgivarna i Västerås men vi vill att alla ska få möjlighet till skräddarsydd kompetens. Om någon ska starta en verksamhet i Köping eller Arboga är det en stor vinst att prata med någon som känner till området och har rätt kontakter. Det är jätteviktigt för nya företagare att känna att man inte är ensam. De som har drivit företag länge glömmer hur osäkert det är i början och hur många frågetecken som finns, säger Marianne.

Ofta börjar rådgivningen med att identifiera kärnan i affärsidén och sedan utforma en plan utifrån det.

– Många har stora planer och idéer, man vill så mycket. Men du måste börja i rätt ände. Steg 1: Vilken tjänst eller vara är det du ska sälja? Steg 2 är att fundera på vem det är som ska köpa. Steg 3 är prissättning och sedan kommer marknadsföring och branding. Säljer du mängd eller styckevis? Är du high-end eller low-end, dvs dyrt eller billigt? Mitt tips för att bli framgångsrik är att gräva där du står utifrån din egen kompetens.

Två trender i företagandet

Marianne pekar på att företagen som startats under pandemin är i vitt skilda branscher. Två trender sticker dock ut.

– Förståeligt nog är det många som har digitala affärsidéer så som till exempel med e-handel och drop shipping. Parallellt går en trend åt andra hållet med mer fysiska och traditionella verksamheter som gårdscaféer, renovering av gamla möbler eller cyklar och hantverk. Många startar inte företag för att tjäna pengar utan mer för att bara kunna försörja sig själv. Det hänger ihop med att vi ser en ökande utflyttning från storstäder och att många vill leva nära naturen. Generellt sett är jag djupt imponerad av många jag träffar. Det finns vilja, driv, engagemang och många som tänker utanför ramarna här i regionen, säger Marianne.

Är det inte en stor risk att starta ett eget företag mitt i en kris?

– Det finns alltid en risk med att starta eget företag, det är därför det är så svårt. Även om den risken kanske ökat i vissa branscher med pandemin så måste vi ha i åtanke att det kommer en tid efter corona. Pandemin driver samtidigt ett paradigmskifte genom den accelererade digitaliseringen som i sig också skapar möjligheter. Ju snabbare ett samhälle förändras, desto fler hål i marknaden skapas och det skapar fler hål att fylla med nya affärsidéer.

Marianne menar att pandemins effekt på arbetsmarknaden har skapat en ny grupp arbetslösa som är väl lämpade att driva egna bolag.

– Vi har blivit inpressade i en konstgjord lågkonjunktur som egentligen inte beror på att ekonomin går dåligt utan på att de vanliga affärsmodellerna inte orkar snurra på som vanligt. Det har lett till den högsta arbetslösheten sedan 1997. Många välutbildade och erfarna individer har blivit uppsagda men har ofta kvar vissa uppdrag hos den tidigare arbetsgivaren. Då passar det väldigt bra att göra det som konsult i ett eget bolag. Det kan vara ingenjörer, civilekonomer, personer inom HR, sälj eller marknadsföring. Det är inte längre antingen eller på arbetsmarknaden, anställningsformerna tenderar att flyta samman.

Gynnar hela regionen

Nyföretagarcentrum anser att även stora bolag och organisationer borde se fördelar med att egenföretagandet ökar.

– Alla mellanstora och stora bolag i Västmanland hoppas jag ska gå in och stötta oss. De har stor nytta av att frilansande specialistkonsulter stannar i regionen. Nyföretagarcentrum är även en tillgång för de som vill rekrytera utländsk kompetens. Dessa utländska specialister kommer ofta med en partner som behöver något att göra, då fungerar vi som en jättebra guide om man är intresserad av att starta eget. Möjligheten till hjälp för nyföretagare är en viktig samhällsfunktion. Det gör att fler mår bra och trivs på jobbet för att de får göra det de brinner för. Det är den största tjänsten vi kan göra ett samhälle som är i kris, som vi till viss del är idag, säger Marianne Ohlson Berg på Nyföretagarcentrum avslutningsvis