Nyföretagande – smaka på ordet

Nyföretagande, jag tror att det är ett av våra mest underskattade ord. Ett litet ord som verkligen rymmer en persons stora drömmar, mod och kraft.

Att bli sin egen lyckas smed. Vägen och anledningarna till att ta språnget, ofta från en trygg tillvaro – kanske en anställning med tryggad inkomst, varierar förstås. Men när man träffar alla dessa nyföretagsamma finns det ändå några gemensamma nämnare. Man har en idé, en dröm som man vill förverkliga, man såg en brist eller ett tillfälle att göra något bättre, något annorlunda, något nytt som andra inte tillhandahåller. Man ville själv förfoga över sin tid och anpassa sitt arbetsliv utefter sitt livspussel, kunna gå sina egna vägar.

I Sverige uppfattar vi oss som mycket kollektiva. Politiken och beslutsfattare tar många kollektiva beslut för oss medborgare, samtidigt som undersök­ningar visar att vi är ett av världens mest individualistiska folk. Vi vill med andra ord hitta våra egna ­vägar och forma vårt eget liv. Varför har vi då i ­Sverige tämligen låg nyföretagsamhet? Varför tillhör Västmanland ett av Sveriges minst företagsamma län? Orsakerna är så klart flera, jag vill ändå försöka lyfta några. Vi har under flera decennier haft många stora framgångsrika företag som mycket lyckosamt, fångat upp och förstått betydelsen att låta medarbetare och idéer utvecklas. Där idé- och entreprenörskraft tagits tillvara. En kultur som vi självklart ska vara mycket glada och tacksamma för.

Baksidan av det är att normen inte är att vara företagare eller att starta eget företag och vi har heller ingen tradition av att nära och uppmuntra företagsamma. För många upplevs även steget att starta företag som alltför stort. Det uppfattas som svårt att få gehör för sin företagsidé hos finansiärer men också att vårt sociala skyddsnät inte är anpassat till en företagares behov. När vi mäter antalet nyföretagande kan vi konstatera att trots att andelen nyföretagande ökar i vårt län, är vi ändå långt ifrån riksgenomsnittet på andelen företagsamma.

Här behöver vi samarbeta – lyfta upp förebilder, ge alla företagsamma en möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och stötta och uppmuntra dem i nyföretagandets alla faser. Öppna upp sektorer och välkomna företag inom till exempel vård, omsorg och skola vilket sannolikt kommer medföra att fler från den sektorn kommer att starta och driva företag. Men även ge näring åt företagsamheten och se till att det företagsklimat som möter företagen är bästa möjliga i länets alla kommuner.

Glöm ej heller att stötta de organisationer som i mångt och mycket fångar upp alla goda idéer. Ung företagsamhet (UF) spelar här en viktig roll. Att redan under grundskolan erbjudas möjlighet att utveckla sin entreprenöriella ådra för att sedan under gymnasiet kunna prova på att driva ett företag ger unika erfarenheter för framtida företagande. Nyföretagarcentrum som både med information, rådgivning och mentorskap ger stöd till företagsamma under hela uppstartsprocessen.

Sverige och Västmanland behöver bättre tillvarata allas innovationskraft. Låt oss inte glömma att alla företag någon gång varit små och nystartade. Låt tusen blommor blomma men glöm inte att ge dem en god jordmån att växa i.

Kristin Lahed
Regionchef, Svenskt
Näringsliv Västmanland

Kristin Lahed.