En skiss över hur den planerade nysatsningen som går under arbetsnamnet B26 Academic kommer se ut.

Ny mötesplats för näringsliv, startups, studenter och forskning på Finnslätten

Kungsleden arbetar tillsammans med Mälardalens högskola för att etablera en ny mötesplats för näringsliv, startups, forskning och studenter på Finnslätten. Satsningen är en viktig del i arbetet med Vision Finnslätten där målet är att utveckla området för att möta morgondagens behov och fortsätta locka världsledande företag, forskare och medarbetare.

För ett och ett halvt år sedan utvecklade och startade fastighetsbolaget Kungsleden coworking-konceptet B26 i centrala Västerås, som bygger på idén att under ett och samma tak samla företag och personer med intresse för kreativitet och affärer. Nu vill de utveckla verksamheten med en ny filial på Finnslätten. Mats Eriksson, regionchef för Mälardalen på Kungsleden, berättar mer om satsningen.

– B26 har blivit ett nav för näringslivet i Västerås och trots pågående pandemi har det gått fantastiskt bra för verksamheten. Vi vill skapa samma förutsättningar för nätverkande och kreativa idéer på Finnslätten, därför planerar vi för en systeranläggning på området. Det är lätt att bli hemmablind men det är otroligt att Västerås har ett tiotal företag som är världsledande inom sin respektive bransch, samlade på Finnslätten. Tanken med den nya satsningen är ett nära samarbete mellan etablerad industri, startups och med ett fokus på forskning och utbildning i samarbete med Mälardalens högskola.

Arbetsnamnet B26 Academic

Helena Jerregård, vicerektor med ansvar för samverkan på MDH, säger att projektet har arbetsnamnet B26 Academic.

– För oss blir det helt nytt att ha tillgång till egna lokaler på Finnslätten. Det är en miljö som är intressant för både forskare och studenter att finnas i och öppnar upp för än fler samarbeten med industrin. Långsiktigt är planen att alla tekniska utbildningar som har praktiska moment ska finnas på Finnslätten. På dagens campus har vi inte plats för projekt som kräver stora ytor så som exempelvis självkörande cyklar eller undervattensrobotar. Dessa projektarbeten och exjobb kan vi nu förlägga på Finnslätten, tillsammans med våra samarbetsplattformar Automation Region, Robotdalen, Mälardalens Industrial Technology Centre (MITC) och Electrification Hub.

Effektiva ytor

Byggnaden för verksamheten finns redan på plats men måste färdigställas invändigt innan inflyttning kan ske, förhoppningen under nästa år. Mats Eriksson ser många potentiella målgrupper.

– Om man tänker på den traditionella coworking-verksamheten så är målgruppen företag som har kopplingar till andra verksamheter på Finnslätten. Vi vill göra ytorna effektiva för våra hyresgäster. Istället för att ha en stor samlingssal i egna lokaler, som större delen av tiden står tom, kan man vid behov nyttja de mötesytor vi erbjuder där det dessutom finns restaurangservice i anslutning. Verksamheten blir därmed även en utökad service till befintliga hyresgäster. För att skapa en intressant blandning av människor kommer vi även att erbjuda alla som har medlemskap på B26, oavsett om det är på stan eller på Finnslätten, att nyttja båda platserna. Framförallt vänder vi oss till de konsultföretag som jobbar tillsammans med andra företag på Finnslätten under en viss projektperiod. Till dem erbjuder vi en arbetsplats i en inspirerande omgivning. En annan målgrupp är startups som vill började arbeta med områdets etablerade företag. Och sist men inte minst har vi de som är intresserade av att arbeta med akademin och utbildningar, så att MDH:s utbildningar kopplas samman med den forskning och utveckling som bedrivs på Finnslättens företag.

Vad är MDH:s vision med B26 Academic?

– Etableringen skapar en ny fysiska samverkansarena där studenter får närmre till framtida arbetsgivare inom industrin. Forskningssamarbeten underlättas genom mötesplatser och konkreta projekt. Samverkan är kvalitetshöjande för våra utbildningar. Redan idag arbetar till exempel Robotdalen mycket med studenter, men närheten mellan alla verksamheter tror vi kommer leda till helt nya konstellationer och möjligheter att samverka. Vi ser även att det blir en användbar mötesyta för de aktiviteter som Automation Regionen håller i. Att MDH nu ska bli universitet gör att den här satsningen känns än mer relevant, sedan arbetar vi även med Västerås stad för att långsiktigt titta på hur våra lokaler ska utvecklas, säger Helena.

Mycket är på gång på Finnslätten och Mats Eriksson tror att det kommer göra stort avtryck på Västerås näringsliv.

– B26 Academic är bara en del utav visionen. Grundat på en undersökning vi gjort med befintliga företag på Finnslätten jobbar vi kontinuerligt med att tillgodose de önskemål som finns för att göra området mer attraktivt. Vi har bland annat byggt träningsanläggningar, utegym och snart öppnar flera restauranger. Visionen för området med etablering av nya företag, tågstopp och kanske en ny grundskola längre fram syftar till att underlätta för de företag som finns etablerade på Finnslätten att attrahera morgondagens talanger.

Varför blir tågstoppet så viktigt?

– Hela Vision Finnslätten, inklusive tågstoppet, handlar om att göra platsen mer attraktiv och konkurrenskraftig. De som pendlar mellan Stockholm och Finnslätten passerar idag området med tåget men måste stiga av på centralstationen för att därefter ta bussen tillbaka till Finnslätten. Dett är givetvis även en hållbarhetsfråga och dessutom kan tågstoppet även serva andra stadsdelar som Stenby, Tunbytorp, Gryta och Brandthovda. Vi ser ett klart ökat intresse från företag och märker att allt fler frågor sig om de inte ska ha sin verksamhet på Finnslätten. Vi ser väldigt ljust på framtiden för området, säger Mats Eriksson avslutningsvis.