Northvolt Labs når nya milstolpar

Northvolt Labs i Västerås har nu blivit 1 000 anställda. Från den stora anläggningen på Finnslätten utvecklas alla processer och den teknik som behövs till bolagets alla nuvarande och blivande fabriker runt om i Europa. Framgång träffar Nathalie Bruno, ny som kommunikationsansvarig för Northvolt i Västerås.

Nathalie Bruno är uppväxt i Västerås men har efter många år inom event- och marknadsföring i Australien, Norge och Stockholm vänt tillbaka hem. Idag är hon ansvarig för all intern och extern kommunikation på Northvolt Labs i Västerås.

– När jag flyttade som 18-åring trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle komma tillbaka hit igen. Men å andra sidan trodde jag aldrig att ett bolag som Northvolt skulle finnas här heller. Jag blev rekryterad till Northvolt av Emma Nehrenheim, som är miljö- och hållbarhetschef, och fastnade för tydligheten i bolagets mål, värderingarna och passionen för klimatet. Det som vi är med och skapar på Northvolt är samtidigt mycket större än staden i sig, det är en internationell arbetsplats med folk från hela världen som arbetar tillsammans. Vi arbetar alla för en bra sak och lär så mycket av andra, då alla har så olika kunnande. 

Hur ser status ut för Northvolts satsning i Västerås ut idag?

– Det som ligger närmast är att vi flyttar in i vårt nybyggda stora kontor. Sammantaget är siten i Västerås omfattande med många byggnader, men det nya kontoret kommer att vara hjärtat i verksamheten där kunder och besökare välkomnas. I slutet på april månad flyttar vi in där. Samtidigt bygger vi flera nya byggnader för forskning, utveckling och testning så att vi täcker hela värdekedjan för battericeller. Bland annat handlar det om nya byggnader för att utveckla nästa generations battericeller och att stresstesta producerade battericeller. Helheten har funnits där även tidigare, men nu ger vi varje del den yta som krävs för att nå största effektivitet. Totalt kommer vi investera cirka sju miljarder i siten. Samtidigt kan vi inte bygga allt på en gång, utan vi betar av ett par byggnader i taget. 

Europeisk grund för batteriproduktion

En viktig del av Northvolt Labs roll är också att ha en flexibilitet. 

– Om vi börjar med att tydliggöra skillnaden mellan Västerås och Skellefteå så är det framförallt en skillnad i skala, siten i Skellefteå är cirka tio gånger större. Labs funktion är inte massproduktion, utan vi ska istället supporta industrialiseringen av battericeller, när vi är nöjda med utveckling av en celltyp här så ska det bli massproduktion på de större fabrikerna i exempelvis Skellefteå, Göteborg eller Tyskland. Från Västerås bygger vi den europeiska grunden för batteriproduktion.

Nathalie Bruno, ny som kommunikationsansvarig för Northvolt i Västerås.

Nathalie lyfter fram att det är ett ständigt förändringsarbete i alla detaljer för att utveckla nästa generations battericeller och processer.  

– Inom avdelningen Safety & Environment stresstestar vi cellerna, och ser vad som händer om de fattar eld för att göra dem ännu säkrare. Performance & Life testar hur cellen presterar under en längre period av uppladdning och urladdning. Ser vi att cellerna inte presterar eller reagerar som förväntat så går den tillbaka till R&D. Inom Revolt arbetar vi med helt nya tekniker för att återvinna så mycket råvara som möjligt från använda batterier. Vi samlar även in mängder med data från cellen när den går genom produktionen. 

Nytt digitaliseringsteam 

För att dra än större nytta av insamlad data bygger Northvolt ett digitaliseringsteam.

– Batteriproduktion är till stor del en mekanisk process men vi kan också samla in massor med data tack vare tusentals sensorer som finns i produktionen. Detta tillåter oss att trimma produktionen och göra den mer effektiv. 

Digitaliseringsteamet som vi bygger ska med hjälp av de stora datamängderna skapa datasimuleringsstöd i vår produktutveckling och en datamodell av produktionen. Allt det här kommer sedan att användas i utvecklingen av nästa generations batterier. Med hjälp av information från gamla batterier och tester går det att bygga upp ett virtuellt batteri, som kan testas i en datamodell. Simuleringar kan inte helt ersätta tester med fysiska batterier, men de kan minska antalet försök och på sätt hjälpa oss att ta ner utvecklingskostnaderna. 

Ett annat viktigt utvecklingsarbete gäller internutbildning. 

– Vi har många som flyttat från hela världen hit till Västerås med så otroligt mycket batterikunskap. Nu behöver vi bli bättre på att sprida den kunskapen internt också, därför håller vi på att ta fram ett utbildningsprogram inom batteriteknik. När vi började produktionen på Labs lärde vi oss alla produktionssteg så vi utbildar också många operatörer som ska arbeta i Skellefteå, så att vi drar nytta av det vi lärt oss och inte gör om samma misstag vi först gjorde här. 

Hur ser utveckling ut för hela bolaget? 

– Helheten består idag av våra siter i Västerås och Skellefteå, vårt joint venture med Norsk Hydro inom återvinning i Norge, och siterna i Göteborg, Borlänge (Kvarnsveden), Tyskland och Polen som har kommit olika långt i utvecklingen. I Portugal har vi även ett joint venture när det gäller att utvinna litium. Det största fokuset ligger samtidigt nu på Skellefteå, det är där de stora volymerna produceras. Idag är vi 1 700 anställda där och ska bli 4 000. 

Nathalie framhåller att det finns fler tillämpningsområden av Northvolts batterier än många tänker på.

– Ett område som inte är lika mycket i fokus är våra batterisystem som kan ersätta dieselgeneratorer, exempelvis på musikfestivaler. De kan flyttas runt och blir på det sättet en mobil energikälla. Dessutom finns det intressanta möjligheter om de kopplas ihop med sol- och vindkraft. Sedan finns en hel värld av olika kemier och material inuti batterierna, där man kan anpassa materialet beroende på användningsområde. Ett exempel är litium-metallbatterier som är väldigt lätta men samtidigt kraftfulla nog för att kunna driva flygplan i framtiden, som tillverkas av Cuberg i Kalifornien som Northvolt förvärvade under 2021. 

90 nationaliteter och 1000 anställda 

Northvolt Labs nådde i somras en ny milstolpe. 

– Det var en härlig milstolpe att vi i somras blev 1 000 anställda i Västerås. Just nu handlar det om att optimera det vi har och att bli mer effektiva. Samtidigt har vi vuxit långt mer än det som från början var tänkt att vara mellan 200-300 personer. Idag är vi cirka 90 nationaliteter på Labs. En trend är att allt fler som börjar arbeta här flyttar till Västerås. Om man kommer hit med sin familj och vill hitta ett hus nära naturen så bosätter sig många numera i Västerås. En viktig faktor här är även Mälardalens International School på Finnslätten som följer en internationell läroplan. 

En anledning till det attraktiva i att börja på Northvolt är bolagets långsiktiga vision. 

– Vi har en stor fördel i att de som söker sig hit är passionerade i det vi vill göra. Vi som jobbar här drivs av den långsiktiga planen att tillsammans göra skillnad och spela en stor roll i omställningen till en mer hållbar värld. Samtidigt kräver jobbet att man uppskattar eget ansvar och stora utmaningar. Vi har snabbt gått igenom olika faser i vår utveckling och nu börjar vi stabilisera det vi har byggt upp, allt ifrån byggnaderna till teamen och organisationen. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra och man behöver vara snabbfotad, flexibel och kunna hugga tag där det behövs. Har man den inställningen så blir det nog enklare och roligare att jobba här. Även om det lätt blir mycket fokus på själva batteriutvecklingen så är det jätteviktigt för oss att vägleda och utveckla personerna som väljer att jobba hos oss. Det är ju de som gör allt det här möjligt, säger Nathalie Bruno avslutningsvis.