Northvolt

En skiss över hur framtida Northvolt Labs i Västerås kommer att se ut med hela campusområdet. Bild: Northvolt

Northvolt bygger världsunikt battericampus i Västerås

– Northvolt fortsätter sin expansion i Västerås. Nu görs en  mångmiljardsatsning på ett forskningscenter som hanterar alla delar i ett batteris livscykel. Framgång träffar Anders Thor, ansvarig
för samhällsrelationer på Northvolt, för att få veta mer.

– Det blir ett forskningscenter för ett batteris hela produktionscykel. Visserligen har vi ingen gruva i Västerås men eftersom vi jobbar med batteriåtervinning får vi ändå in hela ekosystemet. Allt från återvunna råmaterial, den kemiska processen, produktionen av battericeller, utveckling av batterisystem, anpassning till fordon och tillbaka till återvinning. För varje steg kommer vi utveckla labbmiljöer och starta forskning. Vi håller kvar vid namnet Northvolt Labs men det byter innebörd – från att vara namnet på en enskild anläggning till att stå för ett helt campus.

Anders är ganska säker på att satsningen är världsunik.

– Det finns anläggningar som har vissa forskningssteg, men inga har all forskning samlad med återvinning inkluderad. Det är väldigt kul för både oss och Västerås att satsningen etableras här. Northvolt Labs kommer sedan att forska för alla våra fabriker i Europa, där vi har siter i Skellefteå och Gdansk i Polen, och ytterligare två fabriker som kommer att byggas i Europa.

Åtta nya byggnader

Utvecklingen av det uppdaterade Northvolt Labs i Västerås kommer innebära byggandet av totalt åtta nya byggnader.

– Vi kommer att bygga en kontorsbyggnad på 15 000 kvadratmeter för att stötta vad som i framtiden kommer att vara 1 000 anställda i Västerås. I forskningsbyggnaderna kommer vi att arbeta med allt från att utveckla själva batteritekniken inklusive materialhantering och battericellerna, arbeta med att utveckla batteriernas livslängd och utväxling, göra tester av hållbarhet i varierande väderförhållanden, säkerhetstester med mera.

Anders Thor

Det blir även ett nytt kundcenter för utvalda partners, startups och akademin.
– Customer Center blir ett nytt nav som etableras för att stödja branschövergripande samarbete inom elektrifiering. Först och främst kommer kundcentret att fungera som en bas för Northvolts kunder som besöker oss. För det andra kommer det fungera som en plattform för möten mellan industrin, akademin och andra offentliga och privata aktörer och startups. Hela tanken med Labs är att kunder ska sitta med oss på plats och att vi tillsammans från prototyper och kravspecifikationer inte bara utvecklar ett batteri utan batteriets hela produktionsprocess.

Växa till 1 000 anställda

Byggandet är redan igång och planen är att anställa cirka hundra nya medarbetare om året tills man gått från dagens 450 till 1 000 anställda.
– För att lösa våra rekyteringsbehov kommer vi att anställa mycket internationellt. Vi anställer gärna inom Sverige men när det gäller världsledande experter behöver vi tänka globalt. Redan idag är vi över hundra nationaliteter i hela företaget. Eftersom vi fram tills nu har befunnit oss i startup-mode har vi tvingats tänka kortsiktigt i våra rekryteringar. Nu vill vi höja blicken vad gäller vår kompetensförsörjning och tänka mer långsiktigt. Här blir vår akademi en jättebra möjlighet. Då vi redan idag har många världsledande batteriexperter i Västerås är vår tanke att göra dem till lärare för nästa generations anställda och forskare hos oss. Det kommer att gynna inte bara oss utan hela fordonsindustrin och energisektorn som har behov av batteriteknik. Vår plan är att bygga upp master- och doktorandprogram i samarbete med universitet och hög skolor för att på riktigt etablera den här kompetensen i Sverige.

En del av Northvolt som växt fram i samarbete med universitet som Chalmers och KTH är Revolt som utvecklat metoder för att återvinna batterierna.
– Vi är väldigt stolta över att kunna återvinna alla fyra primära mineraler i ett batteri – litium, mangan, kobolt och nickel. Där är Revolt världsledande. Nu börjar de skala upp. Från dagens 25 000 ton batterier som kan återvinnas i Skellefteå, har vi ansökt om miljötillstånd för att kunna återvinna 125 000 ton batterier per år.

Många av Northvolts kunder är fordonstillverkare.

Hur involverade är ni när nya fordon utformas?
– Det nära samarbetet gör att batteriutvecklingen blir en integrerad del av fordonsutvecklingen. I den första generationen av elfordon lyfte man i princip bara ur motor och alla bensindelar och stoppade in batterier istället. Då trodde man att batterier skulle vara en stapelvara ungefär som bensin. Det visade sig ganska snabbt inte vara korrekt och nu har man bytt strategi. Batteriernas prestanda och utformning blir en otroligt stor del av fordonet, batterier står ju för upp till 30-40 procent av fordonets värde. Det är ingen idé att bygga ett bra elfordon om du har ett värdelöst batteri. Därför måste batteriet skräddarsys beroende på vad man vill med fordonet, om det är en tung lastbil eller snabb personbil till exempel. Det är det som gör gemensam utveckling så viktig, säger Anders Thor avslutningsvis.