Norberg kan få en av världens första pumpkraftverk i gruva

Mine Storage grundades för tre år sedan och vill bli först i världen med att bygga pumpkraftverk i övergivna gruvor. Framgång träffar vd:n Thomas Johansson, som är placerad på företagets Västeråskontor på B26. Han berättar mer om planerna i bland annat Norberg.

Pumpkraftverk är en teknik för att lagra energi, vilket efterfrågas allt mer i takt med att användningen av förnyelsebar energi ökar.

– Klimatet är allas vår gemensamma utmaning. Fossila lösningar behöver fasas ut så fort det går och många bra insatser görs. Problemet är att alla de förnybara elalternativen är svåra att styra. De producerar el när vinden blåser och solen lyser. Även kärnkraft är oflexibelt och tar inte hänsyn till att vi konsumerar el oregelmässigt under ett dygn. Därför blir det för mycket eller för lite el i nätet och båda delarna är oacceptabla. De nordiska elkraftnäten måste alltid hålla 50Hz och om det blir obalans mellan produktion och konsumtion måste systemansvariga köpa in tjänster från olika aktörer, i Sverige ofta från vattenkraft.

Det är där pumpkraftverken kommer in som en lösning. Pumpkraft är vattenkraft med tillägget att vattnet pumpas tillbaka till dammen när energin utvunnits.

– Genom att pumpa upp vattnet med hjälp av el från nätet när det finns ett elöverskott, lagras energi automatiskt i vattnet. När det istället produceras för lite el kan energin frigöras genom att vattnet släpps ner på en turbin igen. På så sätt kan balansen i elnätet behållas trots förbrukningstoppar vid olika tider på dygnet.

Vill använda övergivna gruvor

I Sverige finns bara två pumpkraftverk i drift men det är en välbeprövad teknik och det vanligaste sättet att lagra energi i världen.

– Internationellt finns det många gigantiska anläggningar men de har stor påverkan på miljön och tar lång tid att bygga. I och med att behovet av energiomställning accelererar är sådana projekt inte längre snabba nog eller hållbara. Det är därför Mine Storage vill använda sig av övergivna gruvor. Det är en teknik som länge pratats om och vi siktar på att vara de första som realiserar den idén. Vi ser behovet och har kompetensen att bygga runt om i världen men vill gärna starta på hemmaplan i Sverige.

Stefan Borsos, Mikael Larsson och Thomas Johansson arbetar med Mine Storages kontor i B26, Västerås. Foto: Mine Storage

 Företaget undersöker möjligheter till pumpkraftverk i gruvor på flera håll i Bergslagen.

– När gruvor läggs ner fylls de sakta med vatten. I Norberg undersöker vi en gruva där det redan finns miljontals kubikmeter vatten. En stor fördel är att vi kan använda bergskanterna i bergtäkten som ligger ovanför gruvan istället för att bygga en damm. På så sätt kommer det snarare se ut som en natursjö än ett vattenkraftverk.

 Projektet i Norberg är ett av flera projekt och drivs tillsammans med Mälarenergi.

– Mälarenergi är ett framåtlutat företag och med deras personal och kunskap är de en ideal partner. Den kommande fasen i projektet är att fastställa den tekniska dimensioneringen och säkerställa att vi kan ansluta till Vattenfalls lokala elnät. Sedan påbörjas tillståndsprocessen. Pumpkraftverket är ju i princip osynligt så det borde inte skapa samma lokala kritik som vindkraft och kraftledningar gör. Tvärtom är gruvor en förbrukad resurs på jorden som vi bygger om till något värdefullt igen. Det borde vara intressant för alla samhällsaktörer. I Skåne har vi en påbörjad tillståndsprocess och i Norberg hoppas vi vara där om något år. Då kommer den kunna tas i drift till 2027.

Stor erfarenhet och kunskap

Thomas har själv 30 års erfarenhet från energibranchen, framförallt på ABB. De tre andra som arbetar på kontoret i Västerås är Håkan Martinsson, Mikael Larsson och Stefan Borsos, som alla har erfarenhet från företag som ABB, Mälarenergi, Voith Hydro och Vattenfall.

– Vi var fyra personer som grundade företaget i Stockholm för tre år sedan och är nu uppe i en personalstyrka på 15. Många har rekryterats ifrån energibranschen, därför har det blivit naturligt att ha ett kontor här i Västerås där det finns så mycket affärs- och teknikkunnande. Men vi har anställda från Luleå i norr till Lissabon i söder. Vår geolog Stefan Sädbom med 40 års erfarenhet från gruvbranschen är också mycket värdefull. 

I våras köpte vi ett bolag som har mjukvarulösningar som passar oss väldigt bra. Så vi har vuxit både organiskt och icke-organisakt. I början på 2022 fick vi en värdefull investerare i form av EIT Innoenergy som har möjliggjort expansionen.

Vad ser du för utmaningar kopplat till energilagring?

– Det finns en tendens att underskatta utmaningarna elnätet står inför. Myndigheter och beslutsfattare måste inse att samhället behöver energilagring i stor skala, det går inte endast att lösa med batterier. Sverige har chans att ta en världsledande position i framtidens industri, såsom batterier och grönt stål men då krävs mycket el och ett stabilt elnät. Om vi fastnar i debatter om att ha eller inte ha kärnkraft eller vindkraft riskerar vi att missa den här chansen. Ofta tycker jag också att man försöker hitta motsättningar och göra politik av något som inte är det istället för att se helhetsbilden. Elförsörjning är ett problem som rör hela samhället och involverar oss alla, inklusive politik och näringsliv. Energimarknaden har inga ekonomiska incitament för att lösa det själva och tar inte heller hänsyn till säkerhet och stabilitet. Detta är ett samhällsbehov som är komplicerat och som  kräver en lösning, säger Thomas Johansson avslutningsvis.