Företaget Rolfs VD Pia Nilsson.

”Ledarskap handlar om att möta individer”

Företaget Rolf hjälper ledare att coacha sina medarbetare till utveckling och bättre mental hälsa. Framgång har pratat med VD:n Pia Nilsson om vilka ledarskapsutmaningar som pandemin inneburit.

Namnet Rolf står för Reflekterande organisation med lärande feedback, vilket beskriver idén bakom verksamheten.

– Min bakgrund är att som konsult coacha medarbetare på uppdrag, framförallt inom sälj. Jag såg hur många verksamheter arbetade med utveckling som definierades ovanifrån, var ospecifik och sällan följdes upp. Därför utveck-lade jag en metod där vi kom överens om konkreta punkter som personen skulle arbeta med. Allt dokumenterades i en Excelfil som jag skickade till medarbetaren. Jag insåg snabbt att medarbetaren ofta bara öppnade dokumentet precis innan våra månatliga möten. Därför utvecklade jag metoden så att medarbetaren skulle skriva hur det gått i slutet av varje vecka som jag gav feedback på efter helgen. Det arbetssättet innebar en stor förbättring, berättar Pia.

Metoden blev framgångsrik, men problemet var att hon som konsult tillslut kände att hon tog över för mycket av ledarnas jobb, förklarar Pia.

– Jag insåg att det här måste cheferna lära sig att göra utan att en konsult är inblandad. Då drog jag i handbromsen på min konsultverksamhet och utvecklade i stället appen som nu är Rolf: ett systematiserat arbetssätt för coachande ledarskap. Genom appen kan man kontinuerligt arbeta för att utveckla individen i sin roll genom att stötta och supporta, vara tydlig i vad som förväntas och ge relevant, genomtänkt feedback. Vi har sett att det utvecklingsarbetet även bidrar till minskad ohälsa bland medarbetare.

Från HR2 Mentor till Rolf

Rolf etablerade sig på marknaden runt 2017, då under namnet HR2 Mentor och avlönar idag tre personer samt har fem aktiva delägare. Sedan Covid-19 slog till har det blivit ännu mer nödvändigt för ledare att möta sina medarbetares behov och utveckling på distans.

– Distansarbete är den stora utmaningen för ledarskapet under pandemin. Problem är till exempel hur man ska upptäcka sådant som tidigare upptäcktes vid kaffemaskinen på kontoret? Jag hör om stora företag som satsar på att ge medarbetarna online-gympa eller att de alltid dricker morgonkaffe tillsammans digitalt. Det är fantastiska initiativ men man ska inte underskatta värdet i att avsätta tid för att se varje medarbetare individuellt. Alla är inte bekväma med att prata på stormöten och forskning visar att många vill ha bekräftelse minst var sjunde dag. Det leder till ökat engagemang vilket är direkt kopplat även till företagets resultat. I Rolf får man ut en pulsmätning på hur medarbetarna mår, men även de verksamheter som inte använder sig av Rolf kan ha nytta av att be medarbetare reflektera i skrift över sitt mående och utveckling samt ge relevant feedback på det, säger Pia.

Chefer behöver stöd

Hon har sett att många chefer mäts på sitt resultat och strategiarbete och inte på hur de möter och utvecklar sin personal.

– Det är viktigt som chef att vara ledare och att lägga tid på själva ledarskapet. För att göra det måste vi få tid, stöd, struktur och uppmuntran att möta individen. Vår metod baseras på coachande ledarskap med fokus på målet och vad som krävs för att nå dit. Det finns ingen universallösning utan ledarskapet handlar om att möta individen. Under Covid är det ännu viktigare att ha en struktur för att möta var och en i det här eftersom alla har olika förutsättningar att jobba hemma. En viss grupp människor kan inte sluta jobba då gränsen arbete-fritid suddas ut, andra jobbar för lite för att de inte kan fokusera hemma. Andra hittar bra balans. Utmaningen för ledaren är att se individen och vara närvarande utan att upplevas kontrollerande. Vi måste jobba tydligare med våra värdegrunder och förväntningar.

Pia tror att distansarbetet har kommit för att stanna, även efter pandemin.
– Jag tror inte att vi kommer vara samlade klockan 08 till 17 varje dag på kontoret. Flera av våra kunder tittar på hur de ska ställa om sitt arbetssätt så att kanske 50 procent av arbetet kan göras hemifrån. På arbetsplatsen görs sedan de arbetsuppgifter som kräver mer socialisation och samarbete. Det kommer att leda till ett mer uppgiftsfokuserat arbetssätt. Det är en utmaning som kräver att det görs avstämningar med tydlighet i förväntningar och att de konkreta förändringar som krävs för att nå målet görs.

Trender inom arbetslivet

Förändringar i arbetsförhållanden ger ringar på vattnet även utanför arbetsplatsen. Pia berättar om några trender hon ser i framtiden.

– Distansarbete håller redan på att förändra hur bostäder byggs för att passa hemarbete. Det är mellanstora städer som växer då många flyttar tillbaka till sina hemstäder när kravet på att pendla till arbetet minskar. Marknaden har inte varit mogen för den här typen av digitalisering förut men nu ser vi en fantastisk förändringsresa som drivs av pandemin. Nu har alla en webbkamera och Teams har blivit det nya normala. När vi inser hur mycket effektivare det är att träffas över en skärm kommer vi att minska resandet för att träffa kunder eller fatta beslut. Däremot kommer behovet av konferenser och liknande event öka när vi jobbar hemma, vi kommer uppskatta att ses mer när vi väl gör det. Allt det här för naturligtvis med sig både för- och nackdelar. Samtidigt är det coolt att se hur förändringsbenägen människan är, säger Pia Nilsson på Rolf avslutningsvis.