Anna Berg

Anna Berg, affärsutvecklare idélab.

Learning by mistaking

Idélab på Mälardalens Högskola har varit en förebild bland andra högskolor när det gäller arbete med att stötta studenter, forskare och medarbetares entreprenörskap. Framgång träffar Anna Berg från Idélab för att prata om hur de arbetar med att utveckla individer snarare än bara affärsidéer.

Satsningen på Idélab började med att MDH såg att det fanns ett behov hos idérika studenter att få hjälp med affärsutveckling och idéutveckling. När Idélab grundades 1999 var det Sveriges första affärsinkubator vid ett lärosäte. Initiativtagare var Jan Brandt och Sten Ekman.

– Ursprunget till Idélab går att hitta i MDHs innovationsprogram som bildades 1998. På den tiden var inte innovation ett lika etablerat begrepp i folkmun och MDH blev en en föregångare i universitetsvärlden. Idélab blev en naturlig förlängning av innovationsprogrammen som vi än idag har vi ett nära samarbete med berättar Anna Berg, affärsutvecklare på Idélab.

Vad gör ni på Idélab?

–Vi arbetar med studenter eller medarbetare när de står inför beslutet att starta ett företag. Vårt synsätt är att vi möter individen på deras egna villkor och är mer intresserade av personen bakom än själva affärsidén i sig. Här skiljer vi ut oss från många andra aktörer som fokuserar mer på affärsidéerna. En del personer kommer in med en idé och går igenom våra processer för att förädla idén vidare. Andra kommer till oss för att hitta rätt affärsidé, och kan behöva testa många olika idéer innan de bestämmer sig för vad de ska satsa på. Sedan finns det förstås studenter eller medarbetare på högskolan som kommer till oss med en helt färdig affärsidé.

Erfarenhet av att driva företag

–Jag har jobbat som affärsutvecklare här nu i 1,5 år. Min ingång till verksamheten är att jag själv startade flera bolag genom Idélab för 12 år sedan. Så av egen erfarenhet vet jag mycket väl hur det är att vara en student som söker sig till oss med en önskan att starta ett företag. För mig var Idélab en värdefull plattform som gav kunskap och en ingång till just entreprenörskap och företagande. Jämfört med när jag startade företag så finns det idag helt andra möjligheter i att söka information och utbilda sig på internet. Det gör att studenter idag är mycket mer medvetna om startups och vad som krävs av en hållbar affärsidé. Det här ställer förstås också andra krav på oss på Idélab att hänga med i utvecklingen och vidareutveckla våra processer.

Fokus på individen

Anna lyfter fram att en viktig del av Idélabs arbete handlar om att stötta individen.

–Idélab har alltid varit i framkant och haft en öppenhet i synsättet på vad en företagsam person och entreprenörskap är. Många låser sig fast vid sin affärsidé och ifrågasätter ifall den håller. Vi uppmuntrar de vi möter att förstå att du som individ kanske genomgår flera resor innan du slutligen hittar just din tillväxtidé. Att bli företagare är sällan en spikrak resa. Ofta är faktiskt learning by mistaking effektivare än learning by success, det är våra blunders som vi lär oss mest av. Det är en del av processen att vi behöver göra den här lärdomen, de här misstagen.

När jag kom till Idélab möttes jag själv av den här inspirerande tanken: ”om du vill så kan du, du kanske får iterera dina idéer och företagsambitioner men det du vill göra, det kan du göra”. Det var jätteviktigt för mig att folk trodde på min idé men ännu viktigare att de trodde på mig som person. Därför är jag glad att vi i våra startupkurser kan arbeta med deltagarnas idéer såväl som deras personliga styrkor. Just att vi arbetar så mycket med individen skiljer ut oss från andra liknande verksamheter vid högskolor och universitet. Det här får också stöd i forskning som visar att det är svårt att förutsäga vilka företag som kommer lyckas. Och att det inte bara är affärsidén i sig som är avgörande, utan vem som är företagaren och vad som händer i personens liv som avgör i slutändan.

Stöd till utveckling

– Här på Idélab lär man sig hur man jobbar med sin idé, hur de kan kartlägga hur hållbar affärsidén är och hur marknaden ser ut för dem. De får ta del av föreläsningar inom bland annat marknadsföring, sälj, ekonomi, juridik, styrelsearbete och att bygga team. En viktig uppgift för oss är att uppmuntra studenter till att våga starta företag och att bli entreprenörer. Den långsiktiga visionen kan skilja sig mycket åt, allt ifrån att utveckla det stora företaget till att få arbeta med sin passion i ett mindre företag och till exempel sälja sina tjänster som konsult.

– Jag tycker det är viktigt att se småföretagare som potentiella idébärare som kan förändra samhället till det bättre. En del kanske vill utveckla en produkt men vill inte driva ett företag i sig. Det är inte fel, även det ökar i sig på innovationskraften. Även de som inte startar företag och istället går in i större bolag som intraprenörer är jätteviktiga. De kan gå i bräschen för förändringsprocesser i stora bolag genom att ha fått modet att våga testa nytt.

Vem kan vända sig till Idélab?

– För att få hjälp av Idélab är ett krav att du är student, forskare eller medarbetare vid MDH. Är det flera med en gemensam idé räcker det att en är anställd eller student.

–Alla typer av idéer är välkomna, vi gör inte heller någon bedömning av idéerna utan välkomnar alla. Idélab har alltid öppet för antagning, du hör av dig till oss för ett första möte. Då kan vi prata om hur era behov ser ut och hur det kan matcha vårt erbjudande. För de som är i en tidig fas kan vi erbjuda våra startup/discoverykurser, för de som kommit längre kan vi erbjuda acceleratorprogram.

Vad innebär det då för Idélab att MDH blir MDU?
–Nu när vi blir universitet kommer vi att kunna arbeta mer med att kommersialisera idéer från forskare på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer även att kunna ge ett bredare erbjudande till studenter. Just nu görs en översyn och vi undersöker hur vi kan stärka vår roll i innovationsstödssystemet. Idélabs styrka är att vi främjar entreprenörskapet i stort säger Anna Berg, affärsutvecklare på Idélab avslutningsvis.

Några av deltagarna i Idelabs acceleratorprogram. Övre raden: Markus Hallström, Mari Hallström, Walid-Fathi Abdulkadir, Daniel Mesghina, Ezra Dessalegn-Bayih. Mitten: Martina Antonino, Ida Johansson, Michelle Vahlberg, Johan Ahlén. Längst ner: Ahmed Ibrahim, Natalie Carrasco, Elisabet Araujo Hofverberg, Alexandra Ortiz, Leonardo Ortiz.