Jonas Lindblom

Jonas Lindblom, vd, m4 gruppen. Överst till höger: m4 har antagit Transportutmaningen med målet att uppnå 70% reduktion av koldioxid till år 2024. Nederst till höger: 2021 införskaffades den första gasbilen som går i egen regi för m4 Logistik AB.

Kunderna är nyckeln till omställningen

m4 gruppen är en leverantör av logistik- transport- och maskintjänster med klimatfrågan högst på agendan. Efter att ha lyckats vända koncernens bristande lönsamhet till rekordresultat är nu målet är att bli fossilfria inom tre år.

Jonas Lindblom är vd för m4 gruppen och berättar mer.

– Vi är en koncern med ett moderbolag och ett gäng dotterbolag som tillhandahåller olika typer av transporter och logistiklösningar för tillverkande industri och bygg & anläggning. Vi har även en stor del uppdrag inom miljötransporter, med kärl och containers för återvinning. De anslutna åkerier som vi har som underleverantörer är också ägare av bolaget.

Med 20 års erfarenhet från transportbranschen började Jonas Lindblom som VD för m4 gruppen i början av 2018. Då hade koncernen flera år av bristande lönsamhet bakom sig.

– Några år under 2010-talet var det svårt ekonomiskt. De senaste åren har det vänt och gått väldigt bra. 2021 gjorde vi faktiskt det bästa resultatet någonsin. Trots svårigheter med leveranskedjor har vi gått väldigt starkt igenom pandemin. Vi har fått ihop verksamheten, har ett bra fokus och en bra organisation som är decentraliserad med platskontor som ger oss en stark lokal förankring. Vår koncern är i grund och botten välskött där kombinationen av engagerade medarbetare och duktiga åkare gör att kunderna uppskattar våra tjänster.

Riskabla felsatsningar

Även under de tuffa åren pekar Jonas på att koncernen till stora delar var lönsam. En mindre verksamhet gick däremot så dåligt att det gav upphov till ett negativt resultat.

– Med facit i hand var det riskabla felsatsningar som gjordes. Vi har samtidigt visat en otrolig styrka och uthållighet när vi klarade av flera dåliga år. Men det är såklart inte ett önskat läge. Vi fick sortera ut de uppdrag som inte var lönsamma och avsluta en stor mängd affärer som inte gick ihop. Då vi har funnits ända sedan 1939 är det inte första gången som vi har anpassat oss till nya kundkrav och samhällsförändringar. För att klara det krävs att ha koll på vilka affärer man gör och vilka risker man tar samt arbetar aktivt med omvärldsbevakning.

En sådan samhällsförändring som just nu pågår är omställningen till att bli fossilfri.

– Nu arbetar vi tillsammans för att göra transporter mer hållbara. Vi har nästan tusen lastbilar och maskiner i drift dagligen vilket leder till mycket utsläpp. Därför har vi de senaste åren arbetat hårt med att ställa om. 2019 gick vi med i Transportutmaningen som är en del av Fossilfritt Sverige, som är ett initiativ från regeringen, för att driva hela Sveriges omställning till att bli världens första fossilfria välfärdsland. Bolagen väljer själva hur snart de ska nå målen. Vi var offensiva och satte 2024 som vårt mål då vi ska ha minskat den fossila användningen med 70% vilket i princip kommer göra oss fossilfria. 2021 nådde vi målet att reducera utsläppen med 40% och i år har vi som mål att reducera utsläppen med 50% jämfört med vårt basår 2017.

Varför valde ni att göra den här satsningen?

– Vi hade en workshop i ledningsgruppen där vi tittade på vilka strategiskt viktiga, långsiktiga frågor vi har att arbeta med. Då kom vi fram till att det här är ett område där vi kan göra mycket mer. Vi behöver gå mot ett mer cirkulärt samhälle där det kommer uppstå nya behov som vi gärna är med och tillgodoser. Utifrån det tog vi fram en projektgrupp och en projektplan som vi steg för steg arbetar efter. Det har lett till en mängd aktiviteter. Mycket handlar om att skaffa sig kunskap i organisationen och hur man tar dialogen med kunderna.

Kundernas attityd avgörande

Jonas menar att kundernas attityder är avgörande för hur fort omställningen kan gå.

– När kunden vill det här så måste alla åkare hänga på, vi lever alla på att serva kunden. Då försvinner också motståndet i den mån det finns ett sådant. Utmaningen är att de alternativ som är miljövänliga hittills alltid har varit dyrare. Vi kan inte bära den kostnaden själva, utan det måste kunden vara med på. Därför blir dialogen med kund så viktig! Man börjar med de stora kunderna som själva ofta har ett stort engagemang kring de här frågorna. De blir nyckeln som löser vägen framåt. Vi har exempelvis många industrikunder som har tagit det här steget. Dels för att de själva har frågan högt upp på agendan, dels för att de ser ett marknadsvärde och i sin tur har kunder som ställer krav på en omställning.

Hur går ni tillväga för att ställa om från fossila bränslen?

– Vår inställning är att vi måste göra vad vi kan med de alternativ som står till buds, det går inte att vänta in lösningar. Kortsiktigt blir det mycket biodrivmedel och i viss mån elektrifiering där det är möjligt. Det finns även olika gasalternativ, som vätgas som är ett intressant alternativ framöver. Paletten av möjliga lösningar är bred och kan anpassas till olika transportslag. I vårt eget lilla åkeri i m4 har vi skaffat en gasbil för att testa om infrastrukturen och logistiken fungerar.

Finns det andra exempel på hur ni arbetar med ny teknik?

– Vi äger även åkeriet Ernst Express i Avesta med 75 egna bilar. Där har vi jobbat mycket med att testa tekniken via projektet Elvägen. I ett annat projekt tillsammans med Chalmers tekniska högskola testar vi möjligheten med att klä lastbilar med en tunn film som ska fånga solenergi och på det sättet producera sin egen elektricitet. Det gäller att vara med i utvecklingsprojekt för att kunna prova nya tekniker och hitta nya lösningar. Om ingen gör det så kommer vi inte att komma någonstans. Det är jätteviktigt för att skaffa sig kunskap om både utmaningar och de möjliga lösningar som finns.

Krävs det andra typer av bemanning för att arbeta i den här typen av utvecklingsprojekt?

– Fram till 2010 var vi fyra separata bolag som då gick ihop och blev m4. Den storleken vi har idag gör det möjligt att ta in fler kompetenser inhouse som kan arbeta med utvecklingsprojekt. Storleken gör också att vi har resurser att ägna oss åt större frågor än bara den operativa vardagen.

Ser ni några flaskhalsar i genomförandet av era mål?

– En utmaning är de följdeffekter vi ser av pandemin med långa leveranstider på lastbilar och mycket högre priser på både lastbilar och grävmaskiner. Vi står även inför ett stort skifte inom åkarkåren med många pensionsavgångar. Chaufförsbristen är väldigt aktuell och kommer att bli än mer påtaglig. Har vi inga chaufförer så är det svårt att tillgodose en tillväxt.

Chaufförsbrist i branschen

Genom åren har företagsgruppen testat olika samarbeten för att kunna rekrytera fler chaufförer.

– Vi arbetar mycket med YH- och gymnasieskolorna. Vi tittar också på ett helt nytt grepp tillsammans med privata utbildningsaktörer för att göra steget till att bli chaufför lättare, där vi knyter utbildningen till praktikplatser eller anställningar. Den bild som gemene man har av yrket är inte helt rättvisande. Att vara chaufför är ett bra jobb. Det är en kort utbildning, bra lön och ett fritt jobb på många sätt. Du har det oftast rent och snyggt omkring dig. Dessutom är det ett socialt jobb. De senaste åren har trenden varit att allt fler tjejer kommer in i yrket, vilket är positivt för hela branschen.

Planen framåt är fortsatt expansion med förvärv.

– För vår del handlar det inte i första hand om att expandera geografiskt utan att stärka oss på vår hemmamarknad som huvudsakligen är Sörmland och Västmanland. En av nycklarna för att lyckas är kombinationen av vår storlek med den lokala närvaron, där affärerna görs, säger Jonas avslutningsvis.