Realheart testas nu på djur och under 2023 inleds klinisk prövning på människor.

”Ingen ska längre behöva dö av hjärtsvikt”

Idag lider 64 miljoner människor av hjärtsvikt och skulle behöva ett nytt hjärta. Utmaningen är att det finns för få donatorer och att de artificiella hjärtan som finns bygger på en gammal teknik. Det här vill Realheart ändra på och är på god väg att ta fram ett nytt artificiellt hjärta på sitt labb i centrala Västerås.

För 20 år sedan började grundaren av Realheart, läkaren Azad Najar, bygga prototyper av artificiella hjärtan i sitt garage. Idén var att skapa en produkt som pumpar blod på samma sätt som det mänskliga hjärtat gör. Azad startade Realheart 2007 och under 2014 introducerades företaget på Spotlightbörsen.

–Bakgrunden till Azads engagemang är att han som barn hade en släkting med hjärtfel som inte kunde leka med de andra barnen. Redan då bestämde han sig att hitta ett botemedel till hjärtsvikt så att inget barn behöver stå och titta på vid sidan av. Vår vision i Realheart är idag att ingen ska behöva dö på grund av hjärtsvikt. Det är vad vi i hela företaget brinner för och strävar efter, säger Ina Laura Perkins, VD på Realheart.

Brist på hjärtan

Idag finns det ingen bra behandling mot hjärtsvikt berättar Ina Laura.

– När man får sjukdomen fortsätter den att fortskrida. Får man väl svikt på ena sidan av hjärtat behöver man en hjärtpump, får man svikt på hjärtats båda sidor behövs ett hjärttransplantat. Tyvärr finns det inte finns tillräckligt med hjärttransplantat tillgängliga, bara cirka 7000 hjärtan årligen.

Realheart arbetar därför med att utveckla ett komplett artificiellt hjärta som både kan rädda livet på patienter och erbjuda ett bra liv.

–Hjärtsvikt är en dödlig sjukdom, hälften av alla patienter dör inom fem år efter diagnos. Idag finns det ett artificiellt hjärta på marknaden men det är rätt klumpigt. Det har tre timmars batteritid och drivs av tryckluft vilket är väldigt högljutt. Batteriet tillsammans med kompressorn väger sex kilo som du hela tiden tvingas bära på ryggen. Ovan på det finns det många livshotande biverkningar. Det är en ny generation artificiella hjärtan på väg, bland annat vårt, men det artificiella hjärta som hittills använts utvecklades samtidigt som hemdatorn. Ifall man tittar på sin egna laptop så kan man se att den kommit en lång väg men hjärtsviktpatienterna släpar fortfarande på den gamla hjärtsviktteknologin. Vi vill istället kunna erbjuda ett artificiellt hjärta som erbjuder en bättre livskvalitet, säger Ina Laura.

Unikt koncept

Realheart forskar mycket på blodflöden då biverkningarna hos dagens artificiella hjärtan oftast är blodrelaterade.

–Vi har ordnat ett testlabb på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm intill Stockholms blodcentral. Kärnan i vår verksamhet är att vi ska ha pumpar som hanterar blodet på samma skonsamma sätt som det mänskliga hjärtat. Vi har ett helt unikt koncept som inte liknar något annat som finns under utveckling. Det artificiella hjärtat behöver fungera som ett vanligt hjärta där vänsterhjärtat pumpar lite mer än högerhjärtat, vilket skapar en teknisk svårighet. För att lösa den tekniska utmaningen har vi två pumpar som vi kan styra oberoende av varandra.

Steg två i djurtester

Realheart utför många olika tester för att testa hur deras artificiella hjärta fungerar. Det verkliga funktionstestet blir att se hur det fungerar att implantera hjärtat i ett djur.

–Det finns två olika stadier av djurtester. Först måste man kunna visa att hjärtat fungerar i djuret i 24 timmar, ifall det går bra kan man få ett etiskt godkännande att fortsätta och försöka förlänga testperioden. Det är i det stadiet vi befinner oss i nu. När vi samlat in all data för djurtesterna så är nästa steg test på människa i en mindre klinisk prövning, vilket planeras ske under 2023. Därefter en större klinisk prövning och slutligen ansöka om marknadsgodkännande, säger Ina Laura.

Coronaviruset har ställt till det lite för Realheart.

–Vi har inte kunnat utföra våra djurtester under 2020 som vi hade planerat. Vi gör våra tester på ett expertcenter i Belgien som blev hårt drabbat av coronaviruset då labbet tvingades stänga ner. Nu har vi istället investerat för att kunna göra testerna på distans. Det är väldigt häftigt. Nu för tiden opererar vi med vårt team i Västerås som följer hela operationen via datorskärmar och kommunicerar med teamet i Belgien under operationen. Det är en bra möjlighet att kunna göra studierna på distans, annars hade vi fått stora förseningar i vår tidsplan.

Hur skapar ni innovation på Realheart?

–Jag tror att det är väldigt viktigt att man har folk med olika typer av tänk och bakgrund. Vi är ett multidisciplinärt team med ingenjörer, biomedicinska forskare och läkare, men även andra profess-ioner som till exempel ekonomer. Jag arbetar även för att ha en stor mångfald inom verksamheten, inte bara disciplinärt utan att komma från olika länder, ha olika bakgrunder, en blandning av kvinnor och män på alla positioner.

Hur ser framtiden ut?

–Vi kommer att fortsätta växa. Vi har som mål eller vision att bli Västerås bästa arbetsplats, kanske lite kaxigt men man måste tänka stort. Vi kommer att fortsätta växa, troligtvis hitta större lokaler i Västerås för att kunna etablera fler labb och utföra ännu mer verksamhet där. Det känns naturligt för oss att växa i Västerås, här finns allt vi behöver i ingenjörskompetens som är kärnan i vårt bolag. Härifrån arbetar vi också med all design och produktutveckling. Just nu söker vi faktiskt ingenjörer och märker att det börjar bli lite trångt i våra lokaler.

Och nu tar ni in kapital?

–Vi gör en nyemission på 67,7 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen. Här finns en möjlighet ifall man som aktieägare är intresserad att komma in i Realheart, då kan man vara med i nyemissionen. Teckningsperioden är slut den 3 september, säger Ina Laura Perkins, VD på Realheart, avslutningsvis.