Miljöengagemanget väcktes redan som 12-åring för Jenny Larsson.

”Idag leder företagen omställningen till ett mer hållbart Sverige”

Jenny Larsson har sedan barndomen brunnit för miljöfrågor och är sedan början på året VD för den svenska delen av Hitachi ABB Power Grids, en av världens ledande leverantörer av kraft- och automationsprodukter.

Det var en specifik händelse under Jennys uppväxt som ledde henne in på spåret att arbeta för miljöfrågor och i förlängningen inom energibranschen.

– Jag är uppvuxen i Gävle och innan jag fyllde 12 år drömde jag om att bli läkare för att kunna hjälpa människor. Men sedan hände kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 vilket drabbade hela Gävle-regionen hårt med radioaktivt nedfall. Jag fick då förståelse för att vi kan bli sjuka om vi inte tar hand om vår miljö. Då bestämde jag mig för att jag skulle arbeta för en bättre miljö. Ett beslut jag hållit fast vid ända sedan dess, berättar Jenny.

Efter gymnasiet i Gävle sökte hon sig sedan till Uppsala där hon gick Sveriges första civilingenjörsprogram med miljöinriktning.

– Efter min examen på programmet i miljö- och vattenteknik fick jag möjlighet att bli trainee på Vattenfall. Då el och värme är centrala ur hållbarhetsperspektiv kändes det som ett naturligt steg.

Brinner för energifrågor

På Vattenfall kom Jenny att vara kvar under 20 år, där hon kom att arbeta i en lång rad roller.

– Jag brinner verkligen för energifrågor och drivs av det som känns viktigt och inspirerande. När jag som 28-åring fick en chefsroll insåg jag att det var roligt att leda medarbetare också. Det finns något tilltalande att med små medel kunna utveckla en organisation och få kollegor att prestera sitt bästa. Med tiden har ansvaret vuxit och rollerna blivit bredare. Då har även affärsdelen kommit in och jag har kunnat se hur det går att skapa positiv samhällsförändring genom bra affärer.

För två år sedan hörde Jenny att det fanns en ledig position på dåvarande ABB Power Grids. Då var hon värmechef med ansvar för Vattenfalls fjärrvärme, men ville ha en ny utmaning.

– Sommaren 2018 blev jag marknads- och försäljningschef i Sverige för Power Grids verksamhet. Jag ville fortsätta arbeta med elektrifiering men ville utmana mig med ett nytt sammanhang. Även om det finns likheter med Vattenfall så skiljer sig både roller och bolagen åt förstås. Power Grids är en global koncern, och än mer så nu när vi ingår i Hitachi. Det innebär att det finns en naturlig rörlighet och kollegor över hela världen, säger Jenny.

Hitachi ABB Power Grids är joint venture mellan Hitachi som äger 80,1 procent och ABB som äger 19,9 procent och bildades den 1 juli i år. I det nya bolaget är de 36 000 anställda globalt varav 4 000 i Sverige.

– Hitachi har totalt cirka 336 000 anställda i hela koncernen. Nu arbetar vi med att lära känna Hitachis värderingar och organisation. Samtidigt är det business as usual där vi fortsätter arbeta med samma kvalitet och leveranser som tidigare. Hitachi och ABB har båda en lång historia inom innovation och teknologi, det märks att det finns en stor ömsesidig respekt.

En lärande kultur

Den 1:a januari 2020 började Jenny i sin nya roll som Sverige-vd i det nya bolaget.

– Min roll handlar framförallt om att stärka Hitachi ABB Power Grids position i Sverige. En viktig del i min roll är att främja våra relationer med hela ekosystemet inom energibranschen och i mötet med kunder. När vi gör bra saker i Sverige kan vi även få viktiga referensprojekt som visar hur vår teknologi fungerar och kan bidra till nya affärer runt om i världen. Rent praktiskt arbetar jag också för att säkra arbetsmiljön och vara en god arbetsgivare tillsammans med alla duktiga chefer som vi har här. Jag uppskattar att vi har en lärande kultur, vi är väldigt duktiga på vår teknologi men även villiga att lära nytt, förklarar Jenny.

Engagemanget för miljöfrågorna är ännu idag en viktig del i Jennys drivkraft.
– Det mest spännande med mitt arbete är att få bidra till att Sverige och hela världen ställer om till en mer hållbar och fossilfri energiproduktion. Jag är stolt över att vårt erbjudande på Hitachi ABB Power Grids spelar en central roll i omställningen till elektrifiering. Det är också glädjande med den utvecklingen som varit de fem-tio senaste åren. Tidigare var det myndigheter och politiker som drev på för mer hållbarhet. Nu är det istället allt från startups till stora koncerner som står längst fram i ledet och driver på. Detta sker inte på grund av lagkrav, utan för att företagen insett att det krävs för att de ska vara konkurrenskraftiga framåt.

Konstant rekryteringsbehov

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att ge förutsättningar för en ökad elektrifiering.

– Elektrifieringen bidrar till ett mer hållbart Sverige. För att möta efterfrågan krävs stora investeringar, men även att vi inom branschen attraherar rätt kompetens. Vi är idag 4 000 medarbetare i Sverige och har ett konstant rekryteringsbehov. Därför jobbar vi nära universitet och högskolor, både i forskningsprojekt och för att kunna rekrytera framtida medarbetare. Vi är även med i projekt för att inspirera barns teknikintresse redan under grundskolan, säger Jenny.

Vad vill du säga till unga som funderar över sitt framtida karriärsval?
– Lyssna till er själva och er egen drivkraft. Läs på och sätt dig in i hur olika branscher fungerar. Fundera på vad du kan vara med och utveckla. Det är en styrka tycker jag, att vi i energibranschen så konkret bidrar till ett mer hållbart Sverige. Det gör att jag känner mig inspirerad av att gå till jobbet varje dag.
Sverige ligger jämförelsevis långt framme vad gäller en hållbar energiproduktion och energianvändning.

– Sverige har sedan länge ett väldigt robust elsystem med god tillgänglighet, låg kostnad och låga koldioxidutsläpp. Det gör att det är en stor vinst för klimatet om fler branscher går över till att använda el. Det är därför mycket positivt med initiativ som HYBRIT-projektet där SSAB, LKAB och Vattenfall med ökad elektrifiering utvecklar välrdens första fossilfria stål. Projektet visar på de möjligheter som finns att använda ren el som enda energikälla även i den tunga industrin. Det är ett otroligt spännande utvecklingsområde och vi hjälper till att bygga smarta och starka elnät som stöttar detta, förklarar Jenny.

Profilen Profilen Profilen

Krävs investeringar och optimeringar

För att elnätet ska klara av kommande belastningar krävs omfattande investeringar och optimering av elanvändningen. Hitachi ABB Power Grids arbetar med att anpassa elnäten till nya krav.

– När det gäller användningen av el så finns det stora vinster att koppla samman el och värme, så som att använda spillvärme från serverhallar för att värma upp bostäder. När allt fler skaffar en elbil blir även frågan om elkvalitet central. I Västerås har vi några hundra medarbetare som arbetar med att hitta nya lösningar för att höja kvaliteten på el. När det gäller nya typer av energiproduktion så som havsbaserad vattenkraft och vindkraftparker ställs det även allt mer krav på att transportera el längre sträckor. Vår HVDC-teknik (high voltage direct current) är här en konkurrenskraftig modell för att transportera el över långa sträckor med väldigt låga förluster.

Hur skulle då den 12-åriga Jenny se på vad du gör idag?
– Jag tror att hon skulle tycka att jag har gjort rätt val. Det är fantastiskt hur mycket jag kan vara med och påverka, samtidigt som jag har kul längs vägen. Och jag kommer fortsätta många år till att arbeta för ett mer hållbart elektrifierat Sverige, säger Jenny Larsson, vd på Hitachi ABB Power Grids i Sverige, avslutningsvis.

PROFILEN

Jenny Larsson

Roll: Sverige-vd Hitachi ABB Power Grids

Ålder: 47 år

Bor: Sigtuna

Bakgrund: Efter en 20-årig karriär på Vattenfall valde Jenny att gå till Power Grids där hon 1:a januari 2020 utnämndes till Sverige-vd i det nya bolaget som bildats i ett joint venture mellan Hitachi och ABB.