I Västerås finns världens främsta kärnkraftingenjörer

Westinghouse är ett av världens främsta kärnkraftsbolag med över 10 000 anställda. I Sverige arbetar cirka 1 000 personer med allt från kärnbränsle till byggnation, service och avveckling av reaktorer. Från fabriken i Västerås förser de årligen över 30 reaktorer i Europa med kärnbränsle. Genom ett ständigt arbete för att modernisera och effektivisera förvaltar de sitt arv in i framtiden. Framgång träffar Aziz Dag för att prata om framtiden för Westinghouse i Sverige.

Aziz Dag, vd för Westinghouse, står bredvid tryckvattenbränsle PWR i fabriken.

– Kärnbränsle är vår paradgren i Sverige. Den svenska delen av Westinghouse har sitt ursprung i Asea Atom som var med och byggde ut kärnkraften i Sverige på 1970- och 80-talet. Vi utvecklade och byggde nio reaktorer i Sverige samt två i Finland. Tre reaktorer byggdes dessutom av dåvarande konkurrenten Westinghouse från USA. För att vara självförsörjande på kärnbränsle byggdes kärnbränslefabriken här i Västerås. De var före sin tid med tanke på att det idag pratas mycket om energiförsörjningens roll för den nationella säkerheten, säger Aziz Dag, vd för Westinghouse i Sverige.

Från att i början bara ha försett de svenska och finska kokvattenreaktorerna med kärnbränsle har fabriken i Västerås utvecklats till att bli en viktig del i energiförsörjningen långt utanför landets gränser.

– Vi tillverkar bränsle för både kok- och tryckvattenreaktorer och har med tiden utvecklat nya produkter som öppnat upp nya marknader. Första exporten av bränsle till tryckvattenreaktorer var till Tyskland på 1980-talet, nu säljer vi bränsle till de flesta europeiska länder med kärnkraftverk och den absolut största kunden är Frankrike. Runt år 2000 när Östeuropa började öppna upp skrev vi kontrakt med Ukraina. Tillsammans med Westinghouse i USA utvecklade vi bränsle till en helt ny reaktortyp för oss, VVER, som är en ryskdesignad tryckvattenreaktor med sexkantiga bränslepatroner. I snart 15 år har Ukraina varit en viktig kund för oss i Sverige och vi en oerhört viktig leverantör för dem. Så sent som för några veckor sedan tog en ukrainsk reaktor emot bränsle från oss i Västerås, mitt under rådande krig.

Viktig roll i energisystemet

Westinghouses fabrik i Västerås är idag den enda tillverkaren av VVER-bränsle utanför Ryssland.

– Med anledning av det geopolitiska läget och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har Westinghouse i Sverige snabbt positionerat sig på den europeiska VVER-marknaden. I dessa länder står kärnkraften för mellan 30–60 procent av landets totala elproduktion och då är det oerhört viktigt att säkerställa att landet har minst en säker leverantör av kärnbränsle. På så sätt spelar vi inte bara en viktig roll i det svenska energisystemet utan även i ett europeiskt och globalt perspektiv. Det kärnbränsle vår fabrik i Västerås tillverkar varje år bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Europa med 200 miljoner ton vilket motsvarar hela Sveriges koldioxidutsläpp under fyra år. Genom Westinghouse har Sverige möjlighet att vara en storspelare i det energipolitiska spelet som pågår i Europa.

Förlänger livstiden på reaktorer

Aziz berättar att både reaktorer och kärnbränsle med jämna mellanrum moderniseras och effektiviseras för att få ut fler megawatt ur produktionen. Samtidigt görs även säkerhetsuppgraderingar för att även höja säkerheten ytterligare.

– Livstidsförlängningar av reaktorer är ett av de områden som är affärskritiska för våra kunder och där är vi med och gör mycket. När kärnkraftverken byggdes var det för en livslängd på omkring 50 år. Med åren har branschen byggt på sig erfarenhet och vi har sett att livslängden kan förlängas genom att byta ut och modernisera. Mer eller mindre alla delar kan bytas ut, utom kanske reaktortanken där kärnbränslet sitter. Sådana livstidsförlängningar på 20–30 år, eller mer, kostar minimalt i jämförelse med att bygga ett nytt kärnkraftverk. Utmaningen är att göra en säkerhetsanalys av hela systemet och säkerställa att alla delar klarar förlängningen.

Lönsamt med effekthöjningar

En annan lönsam investering för reaktorägarna är att satsa på effekthöjningar, vilket innebär att få ut mer elproduktion från en anläggning.

– Alla reaktorer i Sverige har effekthöjts, vissa upp till 130% av ursprungseffekten. Dessa arbeten är viktiga och där gör vi mycket jobb. Även där måste vi säkerställa att komponenterna och systemen klarar av de nya uppdateringarna. Enormt många tester görs för att säkerställa att det håller för längre drift och högre effekt. Ett av kännetecknen för kärnkraftsindustrin är spårbarheten, allt går att spåra. Till vår hjälp finns det kvar materialspecifikationer och dokumentation från när reaktorerna designades och byggdes. Effekthöjning och livstidsförlängningar görs inte bara av investeringsintresse utan innebär samtidigt en chans att öka säkerheten.

Små modulära reaktorer

Kärnkraftsdebatten har idag breddats till att handla om flera olika typer av reaktorer.

– Nu pratar man om både nybyggnation av konventionella reaktorer och små modulära reaktorer (SMR). Egentligen drivs de på samma sätt men SMR är mindre och har ibland andra säkerhetssystem. Westinghouse flaggskeppsprodukt AP1000 är en generation 3+ reaktor och har helt passiva säkerhetssystem. Vid oväntade händelser använder den sig av naturlagarna för att ta ner kraftverket och hålla det säkert under en längre period. Med det säkerhetssystem som AP1000-reaktorerna har, hade Fukushima varit en ickehändelse. Vår SMR, AP300, bygger på samma beprövade teknik och säkerhetssystem som AP1000. En fördel med SMR är att de kan kopplas in på nätet på fler platser eftersom de genererar betydligt mindre effekt. Man skulle exempelvis kunna ha en i varje stad för den lokala elförsörjningen. Vi börjar snart även tillverka en mikroreaktorer, eVinci, som är betydligt mindre, i princip som ett starkt batteri. De kan används för direktkoppling till en industri eller ett område utan elnätskoppling. Mikroreaktorer gör att det går att byta ut många dieselmotorer.

 Aziz menar att det finns plats för alla typer av fossilfria energislag när Sverige och stora delar av världen både ska öka sin elproduktion och fasa ut fossila energikällor.

– Om man på allvar ska genomföra energiomställningen till helt fossilfri behövs alla kraftslag, både ny storskalig och småskalig kärnkraft, vind-, sol- och vattenkraft. Det handlar inte om antingen eller, utan en symbios.

 Vilka förutsättningar krävs för att bygga nya kärnkraftverk i Sverige?

– I praktiken finns alla förutsättningar. Vi har byggt kärnkraft förr och har teknologin, kompetensen, myndigheterna och operatörer. När Sverige byggde ut kärnkraften var vi bland de bästa i världen på att bygga per capita. Nu behöver vi damma av den kompetensen. Myndigheter behöver se över föreskrifter och vi måste säkerställa kompetenstillförsel genom samarbeten med akademin. Det handlar ju inte bara om att bygga utan också att köra reaktorer säkert i framtiden. Historiskt har vi gjort det och jag vet att vi kan kraftsamla för att göra det igen. Men för att det ska bli möjligt behövs stabilitet i det politiska beslutsfattandet. Det är otroligt viktigt att spelreglerna är tydliga och långsiktiga, med samsyn i politiken så att besluten sträcker sig längre än en valperiod.

Behov av kompetens

Kompetensförsörjningen är en av branschens stora utmaningar men Aziz ser positivt på framtiden.

– Vi har rekryterat 200 personer de senaste åren och fortsätter rekrytera i samma omfattning framöver. Kompetensförsörjningen är utmanande för hela branschen. ABB, Hitachi Energy, Northvolt, Alstom och vi har alla behov av liknande kompetens här i Sveriges energihuvudstad Västerås. Samtidigt kan vi på Westinghouse erbjuda en otroligt stabil arbetsplats. Andra branscher kommer och går, men vi kan garantera jobb i 60 år framåt. Det är kul att toppkandidater från hela världen söker sig till oss i Västerås eftersom det är känt att vi har världens bästa kärnkraftsingenjörer, säger Aziz Dag avslutningsvis.