Malin Rosengren och Aurora Morales på Sigholm Tech och NorthSpawn.

Hur påverkar E-sporten framtidens arbetsliv?

Konsultföretaget Sigholm Tech driver sedan tre år tillbaka något så oväntat som e-sporteventet Northspawn. Varför gör de den här satsningen på ett ungdomsevent inom e-sport och vad har det inneburit för företaget? Framgång träffar de ansvariga projektledarna som berättar om hur arbetet med eventet har vitaliserat deras arbetssätt även i helt andra projekt.

– Allt började i slutet på 2017 när vi på Sigholm funderade på hur vi kan bidra till staden och regionens utveckling? Det spånades på många idéer och det som dök upp i mångas huvud var att Västerås är känt för sina event. Vi har SummerMeet och idrottscuper som Aroscupen, men det borde finnas något mer som kan sätta Västerås på kartan. Vi såg också till de utmaningar som vi har i vår vardag, med kompetensbrist och utmaningen att få talanger att stanna i Västerås efter examen. Hur kan vi inom näringslivet inspirera unga till att tycka att Västerås är en bra stad att utvecklas i? När Sigholm började prata i de här banorna så tog de in mig då jag har en eventbakgrund, berättar Aurora Morales som är projektledare för e-sportsevenemanget NorthSpawn och kontorschef på Sigholm Tech.

Länk till ungdomar

Vilken typ av evenemang kunde då fungera som en länk mellan ungdomar och näringslivet?
– Då flera av oss här, inte minst vår VD Niclas Sigholm spelat mycket började vi tänka på e-sport. Vi gjorde research och såg att gaming har ökat otroligt mycket. Det var så NorthSpawn kom till. Sigholm tog rollen som huvudsponsor, men det beslöts även att vi skulle ta lead i utvecklingen och stötta med resurser och kapital tills eventet kan stå på egna ben. Sedan dess har jag och Aurora arbetat halvtid med projektet, dessutom arbetar vi båda ideellt i föreningen NorthSpawn, berättar Malin Rosengren.

Vad är då NorthSpawn?

– Det är först och främst ett lokalt fysiskt evenemang inom gaming och e-sport i Västerås som kommer hållas hösten 2020. Vi vill att eventet ska bli en plattform för kontakter mellan den yngre generationen och stadens näringsliv. De är framtidens arbetskraft, deras krav och förväntningar på arbetsplatser påverkas av gaming och där behöver vi som företag vara proaktiva och se hur vi kan anpassa oss, berättar Aurora.
– Dessutom vill vi lyfta både de bra och dåliga sakerna med gaming. Det finns otroligt många fördelar med det man lär sig inom gaming. När du spelar handlar det mycket om kommunikation, hur man jobbar som en grupp mot ett gemensamt tydligt mål, utan att man sitter tillsammans eller ens känner varandra. Dessutom lär man sig att prata engelska redan i ung ålder och att fokusera i stressade situationer. Till det kommer de tekniska datorfärdigheterna som de flesta kanske förknippar gaming med. Många säger att ungdomar inte har något tålamod, de som säger så borde sätta sig ned och försöka sig att spela ett spel från grunden. Det kräver otroligt mycket tålamod innan du lär dig det, förklarar Malin.
– Samma sak är det med ansvarskänsla. När du spelar har du ett stort ansvar inför de andra i din grupp att göra det här uppdraget. Det här formar ungdomarna och kommer påverka hur de blir som arbetstagare. Vi måste hantera det här i våra företag, så att de inte blir besvikna på att arbetslivet inte innehåller samma spänning och utmaningar, säger Aurora.

Trygg server för unga

En annan fråga de arbetar med är att få in mer av vuxenperspektivet på gaming.
– Gamingvärlden har vuxit så snabbt, så att det inte har kommit fram ramverk och regelverk på det sättet som det gjorts inom traditionella idrottsklubbar. När allt spelande sker i en dold värld finns det risk att mobbing och hårt språkklimat frodas. Här ser vi att vi har ett ansvar att hjälpa till. Därför har vi skapat en särskild server som är trygg, där det finns en tydlighet i vilka värderingar och beteenden som är tillåtna. På den här servern driver NorthSpawn nu onlineturneringar året runt i en miljö som är trygg och säker, där föräldrar kan känna sig trygga med att det finns vuxennärvaro. Här har vi lyckats få med unga spelare från hela Sverige, med fokus på spel som de yngre spelar: Fortnite, Overwatch med flera spel. Det har gått väldigt bra, en utmaning är att anpassa plattformen till de spel som är populära just nu. Vi hoppas även att det här kan bidra till att fler föräldrar engagerar sig inom e-sporten, precis som i andra sporter behöver vi massor av e-sportsmammor och pappor, säger Malin.

northspawn

NorthSpawn bidrar till att förnya både bilden av Västerås och dess näringsliv.

Fysisk mötesplats

I höst arrangeras NorthSpawn för tredje gången.
– Varje nytt event har vi nått en allt större målgrupp. Vi har även startat ett nätverk med engagerade partners som ser betydelsen av att kommunicera med framtidens arbetskraft på det här sättet. Det finns även stora synergier mellan online-eventen som föreningen anordnar och det fysiska eventet. Vi vill erbjuda en e-sportsupplevelse tillgänglig för alla utan att de ska vara proffs, förklarar Malin.
– Hjärtat i NorthSpawn är LAN:et, spelglädjen och mässan. Vi ville skapa en fysisk mötesplats för de som känner varandra över internet. Därför vill vi även att det ska finnas något för besökarna att göra som inte handlar om att sitta bredvid varandra framför en dator. En av dessa aktiviteter är helt nya NorthTalks. I en föreläsning kommer vi vända oss till föräldrar för att berätta mer om gamingens positiva sidor så att gapet mellan föräldrar och barnens syn på kulturen kan minska. I ett annat pass så berättar vi mer om hur det fungerar att leva på sin e-sport. Dessutom kommer vi att lyfta frågan om hur det lokala näringslivet bättre kan nyttja den kompetens som man lär sig inom spelandet, säger Aurora.

Utvecklat arbetssättet

Vad har Northspawn gett Sigholm som företag?
– En av de sakerna som vi inte förväntade oss är att det har skapat en större gemenskap. Under det senaste eventet hade vi tjugo kollegor som var volontärer på plats. Det har fördjupat sammanhållningen, berättar Aurora.
– Sedan har vi även märkt att vårt arbetssätt har utvecklats och anpassats till de erfarenheter som vi fått just i NorthSpawn-projektet. Det handlar om hur vi arbetar inom gruppen och hur projektet planeras. Även om vi även tidigare har arbetat agilt med sprintar så har vi i det här projektet fått ta det till nästa nivå. Nu arbetar vi efter en grundplan och milstolpar, där man sedan arbetar med planering två veckor i taget då vi vet att det hela tiden dyker upp nya saker som måste hanteras. Det här sättet påminner om hur ungdomar lägger upp sitt arbete i ett spel, med många korta sprintar för att utföra olika deluppdrag. Det smarta i det här arbetssättet är att man hela tiden lär sig, jobbar med feedback och avstämningar. Dessutom innebär det att det är lättare att få till en jämn arbetsbelastning i arbetet, då vi hela tiden blir medvetna om gruppens förmåga och utveckling där vi poängsätter alla aktiviteter. På det sättet optimeras gruppens prestationer på ett mer hållbart sätt som involverar alla och skapar en otrolig transparens. Fler borde ta efter det här sättet att arbeta, oavsett vilken typ av projekt som de arbetar med, säger Malin Rosengren.

Samhällsnyttig e-sport

Malin och Aurora har under processen även upptäckt nya sätt som e-sport kan bidra till positiv utveckling.
– För mig som inte hade någon tidigare koppling till gaming har hela det här projekt varit en ögonöppnare. Det finns så många möjligheter att använda spelvärlden för samhällsnytta. Ett exempel på det är en podd som jag lyssnade på där de använder berättelsen i ett spel för att hjälpa ungdomar att tackla psykisk ohälsa. Fler borde se möjligheterna att gå utanför boxen och anta den typ av utmaning vi gjort med NorthSpawn, det är otroligt utvecklande att arbeta i en helt ny kontext. Dessutom känns det stort att få bidra till att göra något bra för barn och ungdomar så som i onlineturneringarna. Där får vi direkt respons från barnen i 10-12-årsåldern att vår plattform innebär en möjlighet till tryggt spelande för dem, berättar Aurora Morales på Sigholm Tech och NorthSpawn avslutningsvis.