Kungsleden

Madéleine Pilstrand, VD på Create.

– Hjälper startups att växa snabbare med färre misstag

Företagsinkubatorn Create hjälper med utgångspunkt från Eskilstuna och Västerås startups att växa snabbare och säkrare. För företag inom energiområdet och som har fokus på industrikunder har inkubatorn ett nationellt ansvar och arbetar med företag över hela Sverige. Framgång träffar VDn Madéleine Pilstrand som berättar mer om den hjälp de kan erbjuda.

Create firar till hösten 15-årsjubileum. Under den tiden har de hjälpt en lång rad företag på resan från startups till etablerade lönsamma tillväxtbolag.

– Vår verksamhet kvalitetsgranskas av Vinnova, och är en av Sveriges excellentainkubatorer som det kallas, som har en hög finansieringsgrad av Vinnova. Det är vi stolta över. Inom inkubationen som är vår kärnverksamhet har vi genom åren arbetat med 300 bolag. Dessutom har vi inom flera projektet likt Swedish Scaleup arbetat med ytterligare 200 bolag. Även efter sin tid hos oss har vi kontakt med många av våra inkubatorsbolag som alumner. Och varje år tar vi in cirka 10-17 nya företag, så att vi totalt hjälper cirka 20-30 bolag i Create samtidigt, säger Madéleine Pilstrand, VD på Create sedan ett år tillbaka.

Vad är er roll?

– Enkelt beskrivet så hjälper vi startups att växa snabbare med färre misstag. Vi brukar jämföra oss med en personlig tränare. Det finns andra som kan ge rådgivning, men hos oss får du en personlig tränare som kan vara närvarande i vardagen, både peppa och vara lite jobbig ibland.

Vilket område arbetar ni inom?

– Vi arbetar främst med företag i Sörmland och Västmanland. Dessutom har vi ett nationellt uppdrag för startups inom energiområdet och bolag som har kunder inom industrisektorn. Passar det in på ditt företag så är det självklart att man borde söka sig hit.

Vilka fördelar ser startups som etablerar sig i regionen?

– Det våra entreprenörer säger är att det är en konkurrensfördel att driva företag här, då det är lättare att behålla talanger. Dessutom har du en möjlighet att sticka ut mer som varumärke i våra regioner, om än med närhet till storstäderna. Inflödet är även lägre här, så möjligheten som startup att få hjälp är därför större. En stor anledning till det är att vi har ett så väletablerat ekosystem där alla jobbar tillsammans. Dessutom finns en nära dialog mellan det offentliga och näringslivet. Vi har en för Sverige unik miljö med flera globala industribolag som är öppna för samarbeten.

Vilka företag kan söka sig till er?

– Kriterierna för bolagen är att de måste vara yngre än fem år och ha en verksamhet med innovationshöjd. Innovationshöjd kan gälla såväl produkten, som teamet, en unik kompetens eller att en produkt tillverkas på ett mer hållbart sätt än tidigare. En viktig del är att det ska finnas någon typ av tillgång som är svårkopierad. Bolagen ska dessutom ha potential att skalas och internationaliseras.

Vi vill även att man ska vara minst två personer då vi vet hur viktigt teamet är. Allt är dock inte svart eller vitt kring kriterierna, det viktigaste är att se till att företagen är i rätt fas när de kommer till oss. Då bolagen kommer i ett tidigt skede måste vi ibland kunna chansa, det går inte att veta vart saker tar vägen och vilka som lyckas.

Hur ser första kontakten ut med nya företag?

– Det vi gör i första skedet är att titta på baskriterierna, prata om våra förväntningar och förklara vad en inkubator gör för att se om det är en match. Det gäller att man kan lägga den tiden som krävs för att vara med här. Bolag som uppfyller
våra kriterier får pitcha för ett antagningsråd. Av dem blir cirka 80% antagna till Create. Om alla är överens skriver vi sedan ett avtal på sex månader.

Vilken hjälp gör störst skillnad för företagen?

– Entreprenörerna har ofta god teknisk kompetens. Det vi hjälper dem med är hur man bygger bolag, hur och när ska de anställa och hur de gör sig redo för att ta emot investeringar. Den första 6-månadersperioden arbetar vi främst med att de ska sätta upp sin struktur rätt. I avtalsperiod två och tre tar vi in specialister som kan hjälpa dem att verifiera kundgruppen, marknaden eller tekniken. För att hitta rätt personer som kan hjälpa med det här vänder vi oss ofta till storbolag som Volvo eller ABB. De har mycket kunskap som är svår att nå på andra ställen, inte minst kunskap om globala marknader.

Tillgång till kapital

Create kan även hjälpa till med tillgång till kapital.

– Det kapital vi kan bistå med är offentliga medel, så det är viktigt att de förstår att dessa ska handskas på rätt sätt. Allting är kopplat till vårt arbetssätt som vi kallar Framgångskartan. Vi frågar vart de vill vara om fem år och skalar ned det till en tidsplan på ett halvår och ett år framåt. Samtidigt pinpointas och prioriteras deras värdedrivande faktorer som är avgörande för deras tillväxt. Det blir en aktivitetslista på kort och längre sikt. Det gäller att vi förstår bolaget och sätter in våra insatser där det behövs. Det kapital som vi kan bidra med kallar vi för sprintar, som ska leda till ett stort hopp framåt för bolaget och underlättar så att de kan komma ut på marknaden. Våra bolag pendlar mellan sprintar på mellan 50 000 till 150 000 kr. Dessutom samarbetar vi i kapitalförsörjningsfrågor med Almi Mälardalen, FOU-rådet och Region Västmanland som har sina checkar också.

Teamet viktigt för att lyckas

Ett annat av Creates verktyg kallas STEP.

– Vår erfarenhet är att teamet är otroligt viktigt för att lyckas. Dessutom är det tydligt att team som har mångfald lyckas bättre och attraherar kapital i mycket högre utsträckning. Med verktyget STEP kan vi arbeta med företagen för att skapa mer mångfald. Det är så lätt att man annars kopierar sig själv och hämtar personer från sin egen sfär. Vi ser att Mälardalens universitet är en viktig faktor i regionen som bidrar till ett inflöde som möjliggör än mer mångfald.

Vad betyder det att MDH blev MDU?

– Med universitetet så tillkommer ett holdingbolag som möjliggör att innovationer från forskning kan licensieras till entreprenörer om forskaren själv inte vill starta eget företag. Vi ser mycket fram emot att tillsammans skapa en miljö och kultur med än mer flöde mellan akademi och näringsliv.

En nyhet för i år på Create är att de till hösten startar ett förinkubatorsprogram.

– Sedan fyra år har vi i Sörmland kört SÖRMX där vi stöttar de som bara har en idé. Det betyder att vi kan gå in mycket tidigare och hjälpa entreprenörer. Erfarenheten är otroligt positiv och har även lett till att entreprenörer valt att flytta från bland annat Stockholm till Sörmland.

– Från hösten startar vi VÄX i Västmanland där vi projektleder och samarbetar med Nyföretagarcentrum, Almi och regionens kommuner. Vi har satt bollen i rullning och kan bidra med vår erfarenhet av att leda de här processerna men alla behövs och det är en gemensam satsning. Gensvaret hos kommunerna har varit över förväntan. Så vi ser fram emot att träffa många nya engagerade människor då vi startar upp den första gruppen i höst, säger Madéleine Pilstrand avslutningsvis.