Kajsa Forslund, huvudtränare Bäckby United F06-08 samt Staffan Winberg, grundare av Flickinitiativet. I bakgrunden tränar Bäckby United futsal.

Här utbildas framtidens ledare

Vad motiverar tjejer att spela fotboll? Frågan väcktes i den välmående föreningen Barkarö SK då de såg att de hade stora avhopp i tjejlagen. Svaret som de fick från barnen själva ledde till satsningen på Flickinitiativet där framtidens unga ledare utbildas. I projektet knyts dessutom stadsdelarna Barkarö och Bäckby ihop med etableringen av futsalföreningen Bäckby United. Intresset för den för Sverige nya formen av inomhusfotboll, som futsal innebär, har lockat spelare från hela Västerås till den nya föreningen.

Initiativet till en satsning på tjejers idrottande togs av Staffan Winberg från föreningen Barkarö SK. Han såg en utveckling där individuella sporter tog över allt mer.
– Dessutom märkte vi att många, främst tjejer slutade spelade fotboll på grund av bristande självkänsla och självförtroende. Det här tyckte vi var något som borde gå att motarbeta, fotbollen ska inte vara en miljö där någon känner att de inte passar in eller duger. Det här måste undersökas vidare tänkte jag och fick tack vare ett stöd från Svenska Fotbollsförbundet möjlighet att djupintervjua 55 tjejer om vad som var roligast i fotbollen. Då svarade nästan alla att matcherna var roligast, och som nummer två var träningen. Så som nummer tre fanns det nästan ingenting, för normalt är ju matcher och träningar det enda som vi erbjuder. Det är i sig ett problem då matcher kan fungera som en negativ trigger för de som kämpar med sin självkänsla. Vi insåg att vi behöver testa nya sätt att ge något mer till alla de tjejer som vill träna fotboll.

Friare träningar

De kom fram till att det borde finnas en typ av träningar som är friare och bryter med lag- och åldersgränser.
– Vi startade träningar för flickor födda 06 till 09 i Barkarö SK, där barn från alla möjliga lag blandades. Redan från början kom det 40-50 tjejer på de friare träningarna. Snart anslöt även barn från andra föreningar, säger Staffan.

Individen är nivån

En del av Flickinitiativet som projektet kallas handlar om pedagogiken bakom träningarna.
– Vi tror på att gå back-to-basics. Att kunna är roligt, att lära sig spela fotboll ska vara lite samma som att spela ackord på en gitarr. Istället för att dela upp barn i olika nivåer så är det den enskilda tjejen som är nivån. Dessutom så ger vi möjlighet till träning av personliga färdigheter istället för kollektiv träning i lag. Målet är att alla ska utvecklas. Jag tror att det handlar om att vi idrottsledare ibland har tappat det ursprungliga målet med varför man startade en förening, för att träffas ha roligt och spela boll tillsammans. Blir målet istället att skapa så bra fotbollslag som möjligt så riskerar det skapa utslagning, att det finns de som inte känner att de passar in.

“Vi är många”

Hur var då responsen från alla tjejer som var med och tränade?
– Vi gjorde uppföljande intervjuer med de som var med och tränade i Flickinitiativet. När vi ställde samma frågor om vad som var roligast med fotbollen så var det inte längre matcherna som var roligast – utan de träningar som vi startat upp. Varför var det då så? Jo för att ”här får vi lära oss mycket saker”, ”vi är många” – känslan att vara många är i sig något som känns rätt, ”man blir bättre själv” och ”får många nya kompisar”.

Verktyg för integration

När de såg resultatet i Barkarö väcktes frågan om hur de skulle kunna ta det här vidare.
– Vi funderade om man skulle kunna använda den här modellen för att inte bara få tjejer att stanna inom fotbollen, utan även för att få fler att upptäcka glädjen i sporten. Vi började titta på andra stadsdelar och såg att i Bäckby-Råby så finns det ett jättestort underlag, men nästan inga tjejlag alls. Skillnaden mellan områdena är stor där 90% av alla barn i Barkarö varit med i en förening, jämfört med 1% av barnen i Bäckby. Vår idé var att använda den här modellen för att skapa en större samhörighet mellan de två stadsdelarna och vara ett verktyg för integration, säger Staffan.

Unga ledare

Staffan berättade för föräldrar i Barkarö och Bäckby om idén, som trots initiala farhågor var positiva till idén.
– Vi såg att fritidsgården var en viktig aktör i Bäckby och tillsammans med medlemmar från Barkarö SK och fritidsgården startade vi futsalföreningen Bäckby United. I Barkarö är man bra på att driva förening, på fritidsgården är man bra på att ta hand om barn, en fantastisk möjlighet för samarbete. Genom att starta en förening för futsal och inte fotboll, kunde vi locka tjejer från hela Västerås för att få till de möten över gränser som vi ville uppnå. Villkoren för att få spela futsal var två, att de gick en ledarutbildning och ställde upp som ledare för nybörjare i åldrarna 6-10 i Bäckby.

Alla är välkomna

För att få mer resurser till den här satsningen så ansökte Barkarö SK pengar från Arvsfonden som våren 2019 beviljade ekonomiskt stöd för ett treårigt projekt.
– Även om det är Barkarö SK som sökt stödet så har det varit viktigt att Flickinitiativet ska drivas som ett autonomt projekt under eget varumärke och inte vara knutet till en enskild förening. Även om huvudfokus i projektet handlar om att förena stadsdelarna Barkarö och Bäckby är alla barn och ungdomar välkomna.

På tjejernas villkor

En viktig del i projektet handlar om att föra tillbaka initiativet till barnen och ungdomarna.
– Det vi ser är att det ofta är vuxna ledare som driver på resultathets och elitisering, precis de problem som skrämmer bort unga tjejer från att fortsätta med fotboll. I Flickinitiativet handlar det om att skapa fotboll som drivs på tjejernas villkor. I projektet har vi nu snart utbildat 75 tjejer från 12-årsåldern som ledare och fått jättefin respons. Varje lördag så tränar futsal-föreningen, efter det så är tjejerna ledare för nybörjargrupperna som tränar efteråt. Resultatet blir konkret integration, där vi skapar förebilder, bygger självförtroende och rörelseglädje såväl hos ledarna och nybörjarna. De unga ledarna får dessutom möjlighet att få sitt första sommarjobb som fotbollsledare i sommar, förklarar Staffan.

Kulturskillnader

En intressant kulturskillnad som upptäckts i Flickinitiativet gäller synen på att få ta plats.
– I Bäckby är förebilder jätteviktiga och är du framgångsrik där så är det något positivt att visa upp det. I Barkarö och många andra stadsdelar är det tvärtom en stark jantelag. Det här har gjort att ungdomarna från Barkarö har fått se att det går att tänka på ett annat sätt, och många känner idag en stor stolthet över att få spela i Bäckby United. Samtidigt så har barnen och familjerna som deltar i nybörjarträningarna fått lära sig rörelseglädje, hur föreningar fungerar och inte minst vikten av att röra på sig i vardagen. Utmaningen i alla sådana här projekt är att få med sig föräldrarna. Här har hälsovetaren Hamdi Ahmed varit jätteviktig i projektet genom att hon informerat i skolor, på fritidsgården och fått med sig föräldrarna att ställa upp på projektet, säger Staffan.

Ta plats på riktigt

Efter åtta månader med projektet ser de redan positiva resultat.
– I Flickinitiativet försöker vi ta tillbaka föreningar till vad de var tänkta att vara från början. Lagen drivs av tjejerna själva, där de varje träning frågar vad barnen vill träna på. Dessutom har vi äldre ledare som är 17-18 år som fungerar som mentorer åt de unga 12-13-åriga ungdomsledarna. När tjejerna får vara med och styra föreningarna ser prioriteringarna helt annorlunda ut än när medelålders män eller föräldrar är med och definierar vad som är viktigt. På kort sikt finns det många positiva effekter, men den stora effekten av det här projektet tror jag går att se på lång sikt. Alla de ungdomar som nu i ung ålder utbildas till ledare får chans att ta plats på riktigt. De vågar mer, bygger självkänsla och får möjlighet att släppa lös sin egen kraft. Förutom att de blir duktigare på sin idrott så kommer de att kunna bli framtidens nya ledare, vara föredömen för andra och inspirera andra unga tjejer att göra samma sak. De lär sig också att det inte är fult att bli duktig. Vi är stolta över att projektet fick Västmanlands jämställdhetspris tack vare det här arbetet, förklarar Staffan.

Kan bli konflikter

Nästa steg av projektet handlar om att få Flickinitiativet att påverka även övriga föreningsliv.
– De tjejer som utbildas här kommer att ställa mera krav i sina moderföreningar, det här vet vi kommer att leda till konflikter om inte tjejerna där också får ta lika stor plats. Positivt är samtidigt att vi ser allt fler föreningar som ansluter sig till Flickinitiativet. Vi som vuxna har ett ansvar för att alla unga tjejer får möjlighet att ta plats. Dessutom måste vi hjälpa till att lösa integrationen, och då behöver det ske genom praktiska lösningar inte bara teoretiska diskussioner. När unga människor leder unga så skapas det förändring på riktigt, de vill uppnå samförstånd och den första frågan på varje träning är: Vad vill ni göra? Brukar tränare normalt inom idrotten ställa den frågan, tyvärr är svaret nej. När tjejerna leder träningar så söker de ofta det lekfulla i träningen.

17-årig huvudtränare

En av de tränarna som är förebild för de yngsta ledarna är Kajsa Forslund. Hur kommer det sig att du engagerade dig i Flickinitiativet?
– Jag har spelat fotboll i Barkarö SK ända sedan jag var 5 år gammal. Nu går jag andra året på gymnasiet och har inte riktigt haft tid att spela så mycket själv. Däremot utbildade jag mig till domare, vilket gjorde att jag lärde känna många ungdomslag. Barkarö F07 lärde jag känna så bra att det kändes fel att döma matcher som de spelade. Jag sms:ade deras ledare och frågade om de behövde hjälp på träningarna. I samband med det startades Flickinitiativet så det var jättebra tajming. Det började med att jag var med på deras träningar, sedan har det blivit mer och mer, så att jag också är med nu och tränar dem här i Bäckby. Nu är jag även huvudtränare för Bäckby United F06-08, vilket känns jättekul, förklarar Kajsa.

Alla får vara med

För att utvecklas vidare gick Kajsa fotbollsförbundets tränarutbildningar vilket gjorde henne än mer intresserad av att leda ungdomar.
– Jag tycker erfarenheten både som domare och tränare har gjort att jag fått nya perspektiv på spelet. Det har även utvecklat mig som spelare. Det ena leder till det andra. När du är tränare så får du tänka på the big picture och se helheten. Till skillnad från många föräldrar som är ungdomsledare så bryr jag mig inte så mycket om resultaten när vi spelar. För mig är det viktiga att alla har kul och att vi gör vårt bästa. Även om det pratas mycket om prestation före resultat är det i praktiken många som inte följer det, det vet jag själv hur det kunde vara som spelare. Själv försöker jag hela tiden hålla mig lugn under matcherna för att inte dras med i resultaten. Även om det är kul att vinna så är det inte allt, det viktiga är att alla får vara med och att alla får utvecklas, säger Kajsa.

Lärt mig ta plats mer

Vad har det här betytt för dig personligen?
– För mig har det alltid varit svårt att ta plats, då jag är introvert. Därför har det passat jättebra att jag har fått börja med att leda de som är yngre än mig. Då jag i och med utbildningarna har mer kunskap än de yngre tjejerna så ger det mig självförtroende att leda dem. Allt började för min del egentligen med att Staffan och Eric Messing har gett mig ansvar. Det kan i vissa sammanhang vara svårt att som tjej själv kräva sin plats, så för mig har det varit bättre att undan för undan få mer ansvar så att man kan utvecklas i lagom takt. För mig har det personligen betytt jättemycket, nu har jag lättare att ta initiativ och prata inför stora grupper, även utanför fotbollen, så som till exempel i skolan.

Ger självförtroende

Ser du vad det ger de unga tjejerna att också få ledarutbildning?
– Jag märker att det ger dem självförtroende, dessutom så kommer de ihop som grupp när de går utbildningen tillsammans. Även om de inte behöver bli fotbollsproffs så tror jag att det kan ge dem mycket senare i livet, även att ta mer plats i sociala sammanhang. Bra också att de får öva på att vara tränare för yngre nybörjare. Just att de dessutom får träna futsal tillsammans varje helg i en stor grupp gör också att de kommer närmare varandra än på vanliga fotbollsträningar, de lär känna kompisar från andra delar av stan och som är några år äldre eller yngre. Möts de sedan på fotbollsplanen med sina moderföreningar så har de också en bättre förståelse för varandra. Dessutom är det kul att se hur de i sin tur lär ut futsal till nybörjare. Det är kul att se det gå i hela kedjan neråt i åldrar när de jag tränar, i sin tur är tränare för ännu yngre barn. Flickinitiativet och Bäckby United är verkligen en bra idé, säger Kajsa Forslund, avslutningsvis.

Hälsovetaren Hamdi Ahmed arbetar med att informera om Flickinitiativet för föräldrar och i skolor. I bakgrunden tränar en nybörjargrupp i futsal.